Ședința CLM Constanţa. Consilierii au votat pentru absorbția AFI SRL de către Confort Urban și pentru suspendarea PUZ-ului cartierului Palazu Mare! (DOCUMENT)

Consiliul local al municipiului Constanţa s-a reunit în şedinţă ordinară astăzi, 31.08. 2023,  de la  ora 14.10.

Sunt prezenți toți cei 27 de aleși locali la ședința car se desfășoară prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.

Președinte de ședință este consilierul local PNL, Marian Nazâru.

Primarul Vergil Chițac în calitate de inițiator a anunțat că retrage de pe ordinea de zi proiect de hotărâre nr. 372/2023 privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului, situat în municipiul Constanţa, Bd. Tomis nr. 153, corp de clădirea C10 al Liceului Tehnologic „Tomis″, în suprafaţă utilă de 704,00 mp, cu destinaţia de activităţi instructiv-educative. Proiectul ordinii de zi

1.  Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 11.07.2023; - APROBAT
 
2.   Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 21.07.2023; - APROBAT
 

3.  Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 31.07.2023; - APROBAT
 
4.  Proiect de hotărâre nr. 723/20.12.2022 pentru modificarea H.C.L. nr. 452/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Constanţa în Consiliul de administraţie al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa, cu modificările şi completările ulterioare;

: primar Vergil Chiţac   -  avize Comisiile de specialitate nr. 4 şi nr. 5   - propunere: Mihaela Andrei, consilier local PNL - APROBAT

5.   Proiect de hotărâre nr. 358/2023 pentru modificarea HCL nr. 338/2021 privind  aprobarea componenţei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de vânzare prin licitaţie publică a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanţa, modificată prin HCL nr. 62/2023;  iniţiator: consilier local Cristian Omocea - avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5- propunere: Adriana Arghirescu, consilier local PNL (titular) și Ateș Casimceali (supleant), consilier local PNL - APROBAT
 
6.   Proiect de hotărâre nr. 350/2023 privind stabilirea impozitelor şi taxelor la nivelul municipiului Constanţa în anul 2024;
     iniţiator: primar Vergil Chiţac - avize Comisiile de specialitate nr.1 nr. 5    - se introducere Amendament USR prin care se aplică scutire de impozit pentru cei care au reabilit termic clădirile pe cheltuiala proprrie. Toate taxele se vor majora anul viitor cu rata inflației calculată la 13,8%.
Singura taxă care rămâne neschimbată este cea de salubritate care de 8 lei/persoană/lună, adică 96 de lei pe an/persoană.
În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 95% - APROBAT
                                          
7.  Proiect de hotărâre nr. 380/2023 privind aprobarea achiziţiei serviciilor de asistenţă şi reprezentare juridică, în vederea apărării intereselor societăţii Administraţia Fondului Imobiliar SRL, pentru soluţionarea unui număr de 31 de litigii privind imobile aflate în administrarea/proprietatea societăţii Administraţia Fondului Imobiliar SRL ori imobile rezultate din asocieri în participaţiune fără personalitate juridică;
    iniţiator: primar Vergil Chiţac  - avize Comisiile de specialitate nr.1 nr. 5 -APROBAT
                                   
8.  Proiect de hotărâre nr. 346/2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al societăţii Confort Urban S.R.L.;   iniţiator: primar Vergil Chiţac - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5 - APROBAT
 
9.    Proiect de hotărâre nr. 367/2023 privind acordul de numire a persoanelor propuse  să exercite controlul financiar preventiv propriu la societatea Termocentrale  Constanţa S.R.L.; iniţiator: primar Vergil Chiţac - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5 - APROBAT
 
10.  Proiect de hotărâre nr. 365/2023 privind relocarea Proiectului pilot de transformare a centralei nr.47 în staţie de producere a energiei termice din surse neconvenţionale de producere, respectiv biomasă şi energie solară, aprobat prin HCL nr.212/26.05.2023;
iniţiator: primar Vergil Chiţac - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5 - APROBAT
 
11. Proiect de hotărâre nr. 359/2023 privind aprobarea raportărilor contabile semestriale  încheiate la 30.06.2023 ale societăţii CT BUS S.A.;
 iniţiator: primar Vergil Chiţac - avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3 - APROBAT
 
12. Proiect de hotărâre nr. 379/2023 privind aprobarea Regulamentului de Organizare  şi Funcţionare, Normele Financiare, Organigrama, Statul de funcţii şi Grila de salarizare ale Clubului Sportiv Municipal Constanţa; iniţiator: primar Vergil Chiţac - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 şi nr. 5 - APROBAT
 
13. Proiect de hotărâre nr. 1/13.01.2023 privind aprobarea demarării înfiinţării a patru „Centre de asistenţă şi recuperare pentru seniori″;
      iniţiatori: grupul consilierilor locali PSD  - avize Comisiile de specialitate nr. 3, nr. 4 şi nr. 5 - APROBAT
 
14. Proiect de hotărâre nr. 202/12.05.2023 pentru aprobarea necesităţii şi oportunităţii obiectivului de investiţii „Bazin de înot şi sală de sport multifuncţională pentru persoanele cu dizabilităţi″; iniţiatori: grupul consilierilor locali PSD  - avize Comisiile de specialitate nr. 3, nr. 4  şi nr. 5 - APROBAT
 
15.  Proiect de hotărâre nr. 370/2023 privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului Sală de clasă S10, situat în municipiul Constanţa, aleea Pelicanului nr.8, amplasat în corpul C1 al Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida″, în suprafaţă utilă de 101,40 mp, având destinaţia desfăşurare activităţi didactice ; iniţiator: primar Vergil Chiţac - avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5  -  APROBAT
                                                                                                  
16. Proiect de hotărâre nr. 375/2023 privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului Sală de clasă S3, situat în municipiul Constanţa, aleea Pelicanului nr.8, amplasat în corpul C1 al Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida″, în suprafaţă utilă de 49,60 mp, având destinaţia desfăşurare activităţi didactice; iniţiator: primar Vergil Chiţac - avize Comisiile de specialitate nr. 1  şi nr. 5    - APROBAT
 
17. Proiect de hotărâre nr. 376/2023 privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului  Sală de clasă S8, situat în municipiul Constanţa, Aleea Pelicanului nr.8, amplasat în corpul C1 al Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida″, în suprafaţă utilă de 100,00 mp, cu destinaţia desfăşurare activităţi didactice; iniţiator: primar Vergil Chiţac - avize Comisiile de specialitate nr. 1  şi nr. 5  - APROBAT
 
18. Proiect de hotărâre nr. 383/2023 privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului Sală de clasă S5 situat în municipiul Constanţa, Aleea Pelicanului nr. 8, amplasat în corpul C1 al Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida″, în suprafaţă utilă de 55,50 mp, cu destinaţia desfăşurare activităţi didactice;iniţiator: primar Vergil Chiţac - avize Comisiile de specialitate nr. 1  şi nr. 5  - APROBAT
 
19. Proiect de hotărâre nr. 374/2023 privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului sală de clasă S4, situat în municipiul Constanţa, Aleea Pelicanului nr. 8, amplasat în corpul C1 al Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida″, în suprafaţă utilă de 49,90 mp, cu destinaţia desfăşurare activităţi didactice;iniţiator: primar Vergil Chiţac -avize Comisiile de specialitate nr. 1  şi nr. 5  - APROBAT
 
20. Proiect de hotărâre nr. 384/2023 privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului, situat în municipiul Constanţa, Str. Nicolae Iorga nr. 16, amplasat la parterul Şcolii Gimnaziale nr. 5 „Nicolae Iorga″, în clădire C1, corp A, în suprafaţă construită de 8,40 mp, cu destinaţia de chioşc alimentar; iniţiator: primar Vergil Chiţac-avize Comisiile de specialitate nr. 1  şi nr. 5  - APROBAT
 
21. Proiect de hotărâre nr. 368/2023 privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului situat în municipiul Constanţa, Bd. Tomis nr. 153, amplasat în corpul C3, Ateliere, al Liceul Tehnologic „Tomis″, în suprafaţă utilă de 15 mp, cu destinaţia de chioşc alimentar;iniţiator: primar Vergil Chiţac
 -avize Comisiile de specialitate nr. 1  şi nr. 5  - APROBAT
 
22. Proiect de hotărâre nr.373 /2023 privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului, situat în municipiul Constanţa, Bd. 1 Mai nr. 44, clădirea C12, în suprafaţă construită  de 254 mp, cu destinaţia de Sală de Sport;iniţiator: primar Vergil Chiţac -avize Comisiile de specialitate nr. 1  şi nr. 5  - APROBAT
 
23. Proiect de hotărâre nr. 369/2023 privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului, situat în municipiul Constanţa, Bd. 1 Mai nr. 44, etajul 2 din clădirea C5, corp clădire şcoală, în suprafaţă construită de 849 mp, cu destinaţia de activităţi instructiv educative;
  iniţiator: primar Vergil Chiţac -avize Comisiile de specialitate nr. 1  şi nr. 5 - APROBAT
 
24. Proiect de hotărâre nr. 372/2023 privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului, situat în municipiul Constanţa, Bd. Tomis nr. 153, corp de clădirea C10 al Liceului Tehnologic „Tomis″, în suprafaţă utilă de 704,00 mp, cu destinaţia de activităţi instructiv-educative;iniţiator: primar Vergil Chiţac  -avize Comisiile de specialitate nr. 1  şi nr. 5   - RETRAS

25. Proiect de hotărâre nr. 382/2023 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Constanţa a unor imobile situate în municipiul Constanţa;iniţiator: primar Vergil Chiţac -avize Comisiile de specialitate nr. 1  şi nr. 5 - APROBAT
 
26.Proiect de hotărâre nr. 381/2023 privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;iniţiator: primar Vergil Chiţac -avize Comisiile de specialitate nr. 1  şi nr. 5 - APROBAT
 
27.Proiect de hotărâre nr. 361/2023 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Constanţa;  iniţiator: primar Vergil Chiţac- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3  şi nr. 5 - APROBAT
                                                          
28.Proiect de hotărâre nr. 378/2023 pentru modificarea H.C.L. nr. 335/2011 privind transmiterea unor imobile, aparţinând domeniului public al Municipiului Constanţa, din administarea R.A.E.D.P.P. Constanţa în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat; iniţiator: primar Vergil Chiţac - avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5  - APROBAT
 
29. Proiect de hotărâre nr. 366/2023 privind aprobarea proiectului tehnic şi a devizului  general pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea reţelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanţa – etapa II″;
 iniţiator: primar Vergil Chiţac - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3  şi nr. 5  - APROBAT
                                                          
30.Proiect de hotărâre nr. 357/2023 privind aprobarea raportului de evaluare  nr.351/31.07.2023 al SC Management Consulting Solutions SRL şi înregistrat la Primăria municipiului Constanţa sub nr.147299/02.08.2023 în vederea stabilirii cuantumului chiriei pentru închirierea de  către  municipiul Constanţa a spaţiului aferent Grădiniţei cu program prelungit  „Mica Sirenă” şi prelungirea contractului de închiriere nr. 117569/02.09.2014 cu modificările ulterioare
iniţiator: primar Vergil Chiţac  - avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5 -APROBAT
 
31.  Proiect de hotărâre nr. 344/2023 privind aprobarea raportului de evaluare nr. A.E.C.336/26.07.2023, înregistrat la Primăria municipiului Constanţa sub nr. 144166/28.07.2023, ce stabileşte diferenţa de preţ rezultată ca urmare a modificării reglementărilor şi funcţiunilor urbanistice ale terenului situat în staţiunea Mamaia, aferent activului „Hotel By Tony″ în suprafaţă de 490,63 mp; - APROBAT
 iniţiator: primar Vergil Chiţac- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5                                                
 
32.  Proiect de hotărâre nr. 345/2023 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică, a caietului de sarcini, a fişei de date a procedurii, precum şi a raportului de evaluare ce stabileşte preţul de vânzare, respectiv preţul minim de pornire a vânzării terenului în suprafaţă de 133 mp, situat în municipiul Constanţa, B-dul Tomis nr. 310C, identificat cu număr cadastral 226047, proprietatea privată a municipiului Constanţa, aferent construcţiei C1 (Bar de zi), cu respectarea dreptului de preempţiune al domnului Adrian-Andrei POPA şi al doamnei Mariana POPA;
 iniţiator: primar Vergil Chiţac - avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5  - APROBAT
  
33. Proiect de hotărâre nr. 362/2023 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire ansamblu turistic P+5-8E/P+12-15E, Staţiunea Mamaia, zona Mamaia Nord, bd. Mamaia nr. 564, investitor Gamaro Black Sea SRL; - APROBAT
  iniţiator: primar Vergil Chiţac- aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
34. Proiect de hotărâre nr. 377/2023 privind aprobarea documentaţiei tehninco – economice, faza studiu de prefezabilitate „Reabilitarea urbană a terenului situat în zona Bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 183A, din municipiul Constanţa prin amenajarea de locuri de parcare şi spaţii verzi″;
iniţiator: primar Vergil Chiţac - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5  - APROBAT
 
35. Proiect de hotărâre nr. 371/2023 privind modificarea HCL nr. 139/2023 pentru înscrierea UAT municipiul Constanţa în cadrul „Programului privind casarea autovehiculelor uzate″ cu modificările ulterioare;
 iniţiator: primar Vergil Chiţac - avize Comisia de specialitate nr. 1 şi nr. 2 - APROBAT
 
36. Proiect de hotărâre nr. 348/2023 privind numirea a doi membri provizorii în Consiliul de administraţie al societăţii Telegondola-Mamaia S.R.L. ;
  iniţiator: primar Vergil Chiţac- avize Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5 - propuneri: Gabriela Drăghici Tomescu, membru PNL și Bogdan Dumitru Barață,membru PNL

37.Proiect de hotărâre nr. 349/2023 pentru modificarea HCL nr. 323/2023 privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de administraţie al societăţii Termocentrale Constanţa S.R.L.;  iniţiator: primar Vergil Chiţac - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5 - APROBAT
 
38. Proiect de hotărâre nr. 347/2023 pentru modificarea HCL nr. 131/2023 privind  numirea unor membri provizorii în Consiliul de administraţie al societăţii CT BUS S.A. iniţiator: primar Vergil Chiţac  - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5  -  APROBATOrdinea de zi suplimentară
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 385/2023 privind rectificarea bugetului local  pe anul 2023;iniţiator: primar Vergil Chiţac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1 - APROBAT

2.  Proiect de hotărâre nr. 390/2023 pentru modificarea HCL nr. 202/2018 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Teatrul de Stat, Constanţa″, cu modificările şi completările ulterioare iniţiator: primar Vergil Chiţac - avize Comisiile de specialitate nr. 1şi nr. 4 - APROBAT
 
3. Proiect de hotărâre nr. 386/2023 privind demararea procedurilor necesare fuziunii prin absorţie a societăţii Administraţia Fondului Imobiliar SRL de către societatea Confort Urban SRL; iniţiator: primar Vergil Chiţac - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3şi nr. 5 - APROBAT
Florin Cocargeanu, consilier USR spune că deoarece studiul de fundamentare nu precizează că se impune fuziune între cele două societăți ale UAT municipiul Constanța, grupul consilierilor municipali USR vor vota împotriva acestui proiect!

4. Proiect de hotărâre nr. 387/2023 pentru modificarea HCL nr. 82/2023 privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Constanţa pentru anul şcolar 2023-2024; iniţiatori consilieri locali: Ionuț Rusu, Romeo Stavăr-Vergea, Irinela Nicolae, Liviu Merdinian - avize Comisiile de specialitate nr. 4şi nr. 5 - APROBAT

5. Proiect de hotărâre nr. 391/2023 pentru modificarea HCL nr. 302/2017 privind acordarea de facilităţi la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanţa, cu modificările şi completările ulterioare ; iniţiatori consilieri locali: Mihaela Andrei, Adriana Arghirescu, Costin-Valeriu Avătavului, Ateş Casimceali, Daniel-Gigi Tatu, Ionuţ Rusu, Marius Tulică, Alexandru-Marian Nazîru, Cristian Omocea şi Nicolae Constantin - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3, nr. 4şi nr. 5 - APROBAT

6. Proiect de hotărâre nr. 389/2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate (SF) pentru obiectivul de investiţii  „Amenajare parcare supraetajată hibrid cu sistem automatizat de parcare pe aleea Argeş, municipiul Constanţa″;
iniţiator: primar Vergil Chiţac; avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3 - APROBAT

7. Proiect de hotărâre nr. 392/2023 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 265/2023 privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită a Direcţiei generale de asistenţă socială Constanţa asupra unor imobile situate în municipiul Constanţa; Este vorba despre pavilioane de vară pentru pensionari.
iniţiator: primar Vergil Chiţac - avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5 - APROBAT

8.Proiect de hotărâre nr. 291/2023 pentru suspendarea HCL nr. 121/2011 privind aprobarea „Reactualizarea PUZ Palazu Mare III, modificare HCLM 116/2003 şi HCLM 126/2003, teren în suprafaţă de 585 ha, aparţinând persoanelor fizice şi juridice″; iniţiatori consilieri locali: Badea Aura Cerasela, Caragheorghe Dumitru, Cocargeanu Florin-Daniel, Garip Mirela, Iacob Cătălin-Florin, Ochiuleţ Mihai, Popescu Cristiana, Stavăr-Vergea Romeo; avize Comisiile de specialitate nr. 2 şi nr.5  - amendamentele USR nu au trecut, proiectul NU a fost APROBAT.

Au fost înregistrate două amendamente din partea grupului de consilieri locali USR iar prin luarea de cuvânt, reprezentanții locuitorilor din cartierul Palazu Mare au cerut consilierilor să coboare în stradă și să nu mai aprobe construcția de blocuri între casele din cartier.

Locuitorii din Palazu Mare au strâns 400 de semnături și au depus la Primăria Constanța o petiție prin care au cerut suspendarea PUZ-ului Palazu Mare și oprirea construcțiilor de blocuri între case. Oamenii sunt nemultumiți de construcțiile ilegale ridicate în ultimii ani în acest cartier al orașului.
PUZ-ul actual are o vechime de 12 ani, nu mai este de actualitate și necesită modificări urgente au susținut reprezentanții USR care prin amendamentele depuse au cerut suspendarea acestui PUZ (pentru cartierele Palazu Mare și Tomis Plus).

La rândul său, viceprimarul PNL,  Ionuț Rusu spune că subiectul este mult prea important pentru a fi scris și aprobat pe genunchi, în goana după capital de imagine.


9. Proiect de hotărâre nr. 388/2023 pentru suspendarea aplicării prevederilor HCL nr. 121/2011 privind aprobarea documentaţiei „Reactualizare PUZ Palazu Mare III, modificare HCLM nr. 116/2003 şi HCLM nr. 126/2003, teren în suprafaţă de 585 ha, aparţinând persoanelor fizice şi juridice″, pentru zona delimitată de bd. Tomis, lacul Siutghiol, incinta RAJA şi limita UAT Ovidiu în varianta iniţiator: primar Vergil Chiţac; avize Comisiile de specialitate nr. 2 şi nr.5 - Proiectul prin care a fost suspendat PUZ-ul pentru Palazu Mare a fost  APROBAT cu 18 voturi pentru și 8 abțineri din partea consilierilor locali USR
 
„În ciuda abținerii consilierilor PSD și a aroganței primarului Vergil Chițac, care refuză să răspundă la întrebări legitime, proiectul a trecut. Este finalul unei lupte pe care oamenii din Palazu Mare au început-o încă din anul 2021, când s-au strâns peste 400 de semnături pentru suspendarea PUZ-ului. Tot atunci, USR Constanța a fost singurul partid care a votat pentru suspendarea documentației de urbanism, aceasta fiind unica soluție de stopare a haosului imobiliar.
Deznodământul de astăzi arată, din nou, că cetățenii vor avea mereu un cuvânt de spus în fața abuzurilor sau a derapajelor administrației locale. Important este să luăm atitudine, pentru că doar așa putem produce o schimbare!", a precizat după ședință președintele USR Constanța, Stelian Ion.

Reamintim, în anul 2021, primarul Constanței, Vergil Chițac, a mai inițiat un proiect de hotărâre, pentru suspendarea PUZ-ului din Palazu Mare. Acesta nu atunci proiectul nu a trecut de votul Consiliului Local Constanța.

 
Citeste și: 

Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. Mai multe proiecte, pe ordinea de zi

Constănțeanul supărat. Între case au răsărit blocuri. Locuitorii din Palazu Mare cer suspendarea PUZ-ului din cartier și îi cheamă pe edilii orașului la discuții!

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Constanța Taxa de habitat rămâne neschimbată și anul viitor! Lucrările pe marile bulevarde au fost majorate consistent (VIDEO)

29 Nov 2023 1440

Documentații urbanistice cu impact, pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local Constanța Printre investitori, Florina Moscu, familia Nicolae și Prefabricate Dobrogea SRL (DOCUMENTE)

28 Nov 2023 745

Consiliul Local Constanța aprobă reactualizarea viziunii de dezvoltare urbană Printre proiecte se află trenul metropolitan, un parc industrial dar și reabilitarea bulevardului Tomis. Toate ar trebui să fie gata până în 2030!(DOCUMENTE)

28 Nov 2023 1489

CLM trebuie să aprobe fuziunea Confort Urban SRL va absorbi Administrația Fondului Imobiliar SRL (DOCUMENT)

27 Nov 2023 529

LIVE VIDEO+TEXT Ședinţă extraordinară cu convocare de îndată a Consiliului Local al municipiului Constanța! Rectificarea bugetului pe 2023, adoptată (VIDEO)

08 Nov 2023 608

Malurile lacului Tăbăcărie vor fi reabilitate. Consiliul Local Constanța aprobă documentația și devizul general în valoare de 7.3 milioane de euro (DOCUMENT)

30 Oct 2023 1015

Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă ordinară! Ce proiecte se află pe ordinea de zi

26 Oct 2023 694

Consiliul local al municipiului Constanţa convocat în ședință extraordinară! Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

12 Oct 2023 766

Consiliul Local al Municipiului Constanța convocat în ședință extraordinară! Rectificarea bugetului local pe anul 2023, pe ordinea de zi

09 Oct 2023 740

Consiliul local al municipiului Constanţa convocat în ședință. Ordinea de zi, suplimentată

27 Sep 2023 786

Primăria Constanța încheie un contract de superficie cu titlu oneros. Iată ce înseamnă și ce vizează (DOCUMENT)

26 Sep 2023 881

Consilierii locali municipali , chemați să aprobe activitatea de administrare a CT BUS SA pentru semestrul I din 2023 (DOCUMENT)

26 Sep 2023 625

Ședință CLM Constanța Organigrama Spitalului de Boli Infecțioase Constanța, modificată pentru înființarea Laboratorului de radiologie și imagistică medicală

25 Sep 2023 773

Ședință extraordinară la Consliul Local Constanța. Un proiect a trecut în unanimitate

19 Sep 2023 637

Ședință extraordinară de Consiliu Local Municipal. Aleșii constănțeni, chemați să aprobe rectificarea bugetară (DOCUMENT)

18 Sep 2023 578