UPDATE 15 - Ședința de CLM. Primarul Chițac a retras regulamentul parcărilor din Constanța și recunoaște că tarifele nu s-au aflat niciodată în dezbatere publică!


Ședința CLM s-a încheiat.

UPDATE 15: Proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii unor imobile -teren din domeniul public al Județului Constanța în domeniul public al municipiului Constanța a fost aprobat cu 25 de voturi.


UPDATE14: Și proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii imobilului „Lac Tăbăcărie” din domeniul public al Statului Român în domeniul public al municipiului Constanța a primit un număr similar de voturi.
 “Lacul Tăbăcărie se găseşte în administrarea ANPA. Primăria nu poate interveni, decât dacă îl obţinem în proprietate. Am iniţiat această hotărâre pentru a trece lacul în domeniul public al municipiului”, a declarat primarul.


UPDATE13:Proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii imobilului „Port Tomis” din domeniul public al Statului Român în domeniul public al municipiului Constanța fost aprobat cu 26 de voturi.


UPDATE 12:  Aleșii locali au mai aprobat și darea în folosință gratuită către Registrul Auto Român a imobilului situat în municipiul Constanța, str. Industrială nr. 10;

UPDATE11: Urmează să fie discutat și aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 411/2019 privind  delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța. Proiectul a fost aprobat.

UPDATE 10: Pe ordinea de zi suplimentară, mai sunt înscrise câteva proiecte care vizează activitatea RAEDPP.  Parlamentarii pot folosi spațiile deținute de partidele politice pentru organizarea de cabinete parlamentare prin completarea art. 7 din HCL nr. 323/2015 privind administrarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință.
Totodată a fost aprobat Regulamentul de organizare și funcționare al Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța și statului de funcții al regiei Consiliului Local.

UPDATE9: Se votează aprobarea tarifelor de bază pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea municipiului Constanța și în administrarea/proprietatea RAEDPP Constanța și meselor/tarabelor și terenurilor destinate comercializării de produse, situate în piețele agroalimentare administrate de RAEDPP Constanța. Consilierii PSD cer printr-un amendament păstrarea tarifelor actuale în această perioadă de criză.
Directorul RAEDPP, Teo Hira susține că pentru producători și micii meștușugari prețurile scad cu 25%.
Amendamentul PSD nu a trecut.
Proiectul a trecut în forma propusă potrivit raportului de evaluare solicitat de RAEDPP.

UPDATE8: Se votează participarea unității administrativ-teritoriale municipiul Constanța în calitate de membru fondator la înființarea Asociației ,,Asociația Județeană pentru Dezvoltare Durabilă ’’Constanța pentru Constanța’’. Proiectul a fost aprobat.

UPDATE7:  Consilierii PSD se vor abține la vot pentru proiectul  privind „Creșterea transparentei cheltuirii banilor publici la nivelul Municipiului Constanța și a instituțiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Constanta”.
     iniţiatori: consilierii locali Dumitru Caragheorghe, Florin Cocargeanu, Mihai Ochiuleț. Proiectul a fost aprobat.

Urmează să intre la vot cele 12 proiecte de hotărâre rămase pe ordinea de zi suplimentară a ședinței de CLM de astăzi.

UPDATE6: Urmează constituirea Comisiei locale de ordine publică a Municipiului Constanța și aprobarea acesteia. PNL îl propune pe Costin Avătafului, USR PLUS pe Mihai Ochiuleț iar PSD pe Marian Șerbănescu. Proiectul a fost aprobat.

UPDATE5: În continuare, aleșii locali sunt chemați să aprobe contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Constanța și a anexelor aferente către Termoficare Constanța SRL. Urmptorul pas după delegare este depunerea docmentelor pentru obținerea licenței de la ANRE și ulterior depunerea proiectului pentru obținerea de fonduri europene în vederea reabilitării sistemului de termoficare. Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi "pentru".

UPDATE4: Potrivit ordinii de zi urmează să intre la vot câteva PUZ-uri și PUD-uri, unele dintre acestea având avize negative de la Comisiile de specialitate ale CLM.

Planul urbanistic zonal pentru teritoriul situat în zona siloz Traian, str. Interioară nr. 4, delimitat de calea ferată și limite cadastrale, inițiator SC Sagit Life SRL. Proiectul are aviz pozitiv de la Comisia de Urbanism, cu amendamente.Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi "pentru".

Planul urbanistic zonal pentru zona delimitată de șos. Mangaliei, str. Sg. Nicolae Grindeanu și limite cadastrale, inițiatori Manea Victor și Drugă Bogdan are de asemenea aviz negativ de la Comisia nr.2 de Urbanism, anunță arhitectul șef al municipiului Constanța. Proiectul a fost respins cu 18 voturi "împotrivă".

Planul urbanistic zonal pentru teritoriul situat în Stațiunea Mamaia, zona restaurant Estival, delimitat de alei carosabile și limite cadastrale, inițiator Dumitru Danielopolu Pia Maria. Și în cazul acestui proiect, avizul Comisiei de Urbanism este nefavorabil. Proiectul a fost respins.

Planul Urbanistic de Detaliu – modificare HCL nr. 538/2000, bd. Ferdinand nr. 6, investitor Alexa Gheorghe - are aviz negativ.“S-a obţinut aviz nefavorabil pentru că funcţiunea propusă pentru cladire diferă de prevederile reglementărilor în vigoare pentru acea zonă”, a precizat arhitectul şef, Dan Leu.
Proiectul a fost respins cu 17 voturi "împotrivă".

UPDATE3: Chiar în aceste momente, se votează regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Muzeului de Artă Populară Constanța și componența comisiilor de evaluare și de soluționare a contestațiilor pentru evaluarea managerului instituției muzeeale. Consilierii care vor face parte din Comisia de Evaluare/Contestații sunt: Adriana Câmpeanu PNL și Stavăr Romeo Vergea de la USR PLUS.

UPDATE2: Consilierii au aprobat și statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Constanța” și a măsurilor care decurg din calitatea de membru asociat al asociației dar și studiul de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Execuţia branşamentului electric aferent locației Plaja Modern, Constanța”.

“Am parcurs o procedură transparentă de achiziţii. Am obţinut avizul de racordare, am încheiat un contract. În momentul de faţă suntem în stadiul în care a fost elaborat studiul de fezabilitate de către firma care a câştigat licitaţia”, a precizat Chițac.


UPDATE1 : Aleșii locali au votat primele cinci proiecte de hotărâre. Printre acestea, proiect de hotărâre privind aprobarea asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acrediate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2021;stabilirea cuantumului ce revine titularului dreptului de administrare din veniturile realizate pentru bunurile proprietate publică și modificarea și completarea HCL nr. 9/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în consiliile de administrație și comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Constanța.

UPDATE - Primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac a anunțat că împreună cu aparatul administrativ a elaborat un nou regulament pentru parcările din municipiului Constanța.

Chițac a recunoscut că  anexele regulamentului privind tarifele nu au fost niciodată în consultare publică, motiv pentru care a retras în calitate de inițiator proiectul de pe ordinea de zi, pentru o dată ulterioară.

El a precizat în cadrul şedinţei de CLM că până la următoarea şedinţă de consiliu local, actul normativ se va afla în dezbatere publică unde constănţenii îl pot consulta.

”Anexele regulamentului, cele referitoare la tarife, nu au fost încărcate niciodată pe site-ul primăriei. A fost o defecțiune a administrației, pe care mi-o asum. De aceea, cer amânarea discutării regulamentului și anexelor într-o ședință ulterioară. Până atunci proiectul cu tot cu anexe rămâne în consultarea publică”, a spus Chițac.

Reamintim faptul că acest proiect a stârnit un val de reacţii negative, atât din partea constănţenilor, cât şi în rândul clasei politice locale.

A început ședința Consiliului Local Municipal Constanța. Sunt prezenți 27 de consilieri locali.
 • Consiliul local al municipiului Constanţa este convocat în şedinţă ordinară, vineri, 26 februarie, ora 14.30.
 • Astăzi se votează noul regulament al parcărilor din Constanța.
Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 22.01.2021;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul IV pe anul 2020;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acrediate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2021;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului ce revine titularului dreptului de administrare din veniturile realizate pentru bunurile proprietate publică;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 9/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în consiliile de administrație și comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Constanța;

iniţiatori: consilieri locali Câmpeanu Adriana-Teodora, Garip Mirela, Stavăr-Vergea Romeo, Nicolae Irinela, Merdinian Liviu

- avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificarii HCL nr. 108/2015 privind aprobarea Statutului modificat și completat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Constanța” și a măsurilor care decurg din calitatea de membru asociat al asociației;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Execuţia branşamentului electric aferent locației Plaja Modern, Constanța”;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Muzeului de Artă Populară Constanța și a componenței comisiei de evaluare și de soluționare a contestațiilor;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – modificare HCL nr. 538/2000, bd. Ferdinand nr. 6, investitor Alexa Gheorghe;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 2

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul situat în Stațiunea Mamaia, zona restaurant Estival, delimitat de alei carosabile și limite cadastrale, inițiator Dumitru Danielopolu Pia Maria;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 2

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de șos. Mangaliei, str. Sg. Nicolae Grindeanu și limite cadastrale, inițiatori Manea Victor și Drugă Bogdan;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 2

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul

situat în zona siloz Traian, str. Interioară nr. 4, delimitat de calea ferată și limite cadastrale, inițiator SC Sagit Life SRL;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Constanța și a anexelor aferente;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5

14. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei locale de ordine publică a Municipiului Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 5

Ordinea de zi suplimentară:
 
 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea procedurii privind „Creșterea transparentei cheltuirii banilor publici la nivelul Municipiului Constanța și a instituțiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Constanta”;
     iniţiatori: consilierii locali Dumitru Caragheorghe, Florin Cocargeanu, Mihai Ochiuleț
              - aviz Comisia de specialitate nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării unității administrativ-teritoriale municipiul Constanța în calitate de membru fondator la înființarea Asociației ,,Asociația Județeană pentru Dezvoltare Durabilă ’’Constanța pentru Constanța’’;
iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de bază pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea municipiului Constanța și în administrarea/proprietatea RAEDPP Constanța și meselor/tarabelor și terenurilor destinate comercializării de produse, situate în piețele agroalimentare administrate de RAEDPP Constanța;
     iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
 
 1.  Proiect de hotărâre privind completarea art. 7 din HCL nr. 323/2015 privind administrarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință;
     iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
 
 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța;
     iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța;
     iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
 
 
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 411/2019 privind  delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța ;
     iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
 
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită către Registrul Auto Român a imobilului situat în municipiul Constanța, str. Industrială nr. 10;
     iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii imobilului „Port Tomis” din domeniul public al Statului Român în domeniul public al municipiului Constanța ;
     iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii imobilului „Lac Tăbăcărie” din domeniul public al Statului Român în domeniul public al municipiului Constanța;
     iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii unor imobile -teren din domeniul public al Județului Constanța în domeniul public al municipiului Constanța;
     iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare către RAEDPP a unor imobile situate în municipiul Constanța;
     iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice din municipiul Constanța;
     iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Cu cinci zile înainte de votul final, încă se lucrează la forma finală a Regulamentului parcărilor din Constanța

19 Apr 2021 536

Primăria Constanța, obligată în instanță să elibereze autorizația de rezervare pentru un loc de parcare. Procesul nu s-a terminat

23 Mar 2021 2563

Regulamentul parcărilor din Constanța, în dezbatere publică până la viitoare ședință de Consiliu Local Municipal

03 Mar 2021 893

Senatorul Felix Stroe - „V-ați ostilizat întreaga populație și i-ați făcut dușmani și pe oamenii de afaceri, și pe cetățenii obișnuți! Veți plăti pentru asta!”

25 Feb 2021 2288

Regulamentul parcărilor din municipiul aruncă în aer liniștea constănțenilor și naște tensiuni între PNL și primarul Vergil Chițac

25 Feb 2021 3280

ZIUA Live. Viceprimarul Florin Cocargeanu „În municipiul Constanța nu se mai plătește parcarea. Impactul bugetar este de aproximativ 10 milioane de euro”

19 Feb 2021 2779

Oficial Tribunalul Constanța a anulat în parte Regulamentul Parcărilor Publice din Constanța

16 Feb 2021 2779

Ce spune Horia Constantinescu În ce condiții vor putea fi ridicate mașinile în Constanța, potrivit Regulamentului Parcărilor Publice aflat în dezbatere

09 Feb 2021 1944

16 februarie – data la care ar putea fi anulat Regulamentul parcărilor publice din Constanța!

03 Feb 2021 1407

Noul regulament al parcărilor din Constanța, în dezbatere publică. Se vor organiza licitații pentru cele de reședință. Se introduc parcometrele și două zone de taxare

28 Jan 2021 3577

Regulamentul de acces în Peninsula Constanței, anulat definitiv! Cum se va circula în continuare

07 Jan 2021 1805

Lucrări de amenajare a unor noi locuri de parcare în municipiul Constanța

18 Dec 2020 973

S-a stabilit data la care ar putea fi anulat Regulamentul parcărilor publice din Constanța!

15 Dec 2020 1855

Vergil Chițac, despre viitorul Regulament al Parcărilor. Vor fi montate parcometre în Constanța

05 Dec 2020 3919

Ultimele zile sub umbrela Regulamentului parcărilor publice din Constanța? Când se va lua o decizie privind anularea acestuia

03 Dec 2020 2056