UPDATE Consiliul Județean Constanța, convocat în ședință extraordinară de îndată. Este vizat un centru de vaccinare

  • Consiliul Județean Constanța este convocat în ședință extraordinară în data de 13 ianuarie  2021, ora 13:00.

UPDATE 3

Cel de-al doilea proiect face referire la transmiterea în administrarea Primăriei Municipiului Constanța, pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire, a unei suprafețe de 2718,09 mp din spațiile aflate în interiorul Pavilionului Expozițional Constanța. Această suprafață este necesară pentru înființarea unui centru de vaccinare împotriva Covid-19, așa cum a fost nominalizat prin Hotărârea C.J.S.U nr. 117/29.12.2020. Menționăm că prezentul proiect de hotărâre vine în completarea Hotărârii nr. 1/06.01.2021, prin care au fost dați în folosință gratuită 2550 mp din incinta Pavilionului Expozițional Constanța.

Astfel, a fost suplimentată suprafața prin adăugarea unor spații de aproximativ 170 mp. Proiectul a fost votat în unanimitate de către toți consilierii județeni prezenți la ședință.


UPDATE 2

Primul proiect de hotărâre a vizat acoperirea definitivă a deficitului secțiunii funcționare și a secțiunii dezvoltare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Consiliului Județean Constanța, din excedentul anilor precedenți. Mai exact, este vorba de acoperirea deficitului bugetar înregistrat cu valoarea de aproximativ 41 milioane lei. Menționăm că excedentul anilor precedenți se ridică la aproximativ 92,5 milioane lei. Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

UPDATE 1

Au fost prezenți un număr de 27 de consilieri județeni. Ședința a fost ținută în regim de videoconferință de către vicepreședintele CJC Petre ENCIU, iar pe ordinea de zi s-au aflat două proiecte de hotărâre.

Lupu Mihai, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa,
            În conformitate cu dispozițiile art. 178 alin.(2), 179 alin.(3) din Ordonanța  de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
            În temeiul art.196 al. (1) lit.b din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ,

D I S P U N:
 
            Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Constanța în ședință extraordinară de îndată pentru data de 13.01.2021, ora 13,00  şedinţă ce se va desfăşura în sistem videoconferinţă.
            Art.2. Proiectele Ordinii de zi sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
            Art.3. Proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziţia consilierilor judeţeni prin intermediul site-ului Consiliului judeţean Constanţa la secţiunea „proiecte şedinţă CJC”;
  • Proiectele de hotărâre vor fi analizate şi avizate de către Comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Constanţa;
  • Se pot formula şi depune amendamente cu privire la acest proiect de hotărâre în scris pe adresa de e-mail a Consiliului Judeţean Constanţa ( secretar @cjc.ro) sau la sediul Consiliului Judeţean Constanţa din b-dul Tomis nr.51.
Art.4. Proiectele ce fac obiectul ordinii de zi vor avea avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean înainte de dezbaterea acestora în plen/începerea şedinţei.
Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa locuitorilor judeţului Constanţa prin mass media şi prin afişarea pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Constanţa.
Art.6. Secretarul general al Judeţului Constanţa, prin grija Direcţiei Generale de Administraţie Publică şi Juridică, comunică prezenta dispoziţie  Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa în conformitate cu art.197 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57 din 5 iulie 2019 privind Codul  administrativ.

Proiectele ordinii de zi – Anexă la Dispoziţia nr.20/13.01.2021 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţa extraordinară de îndată pentru data de 13.01.2021, ora 13,00.
 
Proiectul de hotărâre nr.9 privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de dezvoltare pe anul 2020 din excedentul bugetului local al anilor precedenţi.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.
 
Proiectul de hotărâre nr. 18 privind transmiterea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanţa a unor spaţii în interiorul imobilului „Pavilion Expoziţional Constanţa”, în vederea înfiinţării unui Centru de vaccinare împotriva Covid-19.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
 
 


 
 
 
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Licitație. MINA Constanța primește un echipament pentru arheologie submersă de la o societate din Argeș

02 Mar 2021 417

Consiliul Județean Constanța cumpără lucrări de reparații la imobilul de pe aleea Magnoliei

27 Feb 2021 553

Ședință de lucru cu reprezentanții UAT-urilor din județul Constanța. Care a fost subiectul principal al discuțiilor

25 Feb 2021 559

O nouă licitație pentru modernizarea DJ226, dintre Cetatea Histria și Tariverde, organizată de CJ Constanța

24 Feb 2021 398

Holograme 3D în sediul Muzeului Național de Istorie și Arheologie Constanța. Ce firmă va furniza echipamentul

22 Feb 2021 1818

Licitație. Consiliul Județean Constanța se aprovizionează cu produse de protocol

16 Feb 2021 331

Agenția pentru Protecția Mediului Constanța, undă verde pentru reabilitarea și modernizarea DJ 223, pe tronsonul Cernavodă – Rasova – Aliman – Ion Corvin

16 Feb 2021 693

Cum a tranșat Curtea de Apel Constanța procesul dintre CJC și ABADL, pentru intabularea punctelor de prim-ajutor de pe plaje

15 Feb 2021 421

Consiliul Județean Constanța achiziționează o bază de date online ce cuprinde legislația României și cea a UE

13 Feb 2021 482

Aceeași firmă din Târgovişte asigură mentenanţa aplicaţiei de salarizare a Consiliului Judeţean Constanţa

12 Feb 2021 2453

Ce decizie a luat Consiliul Judeţean Constanţa în cazul cailor neîngrijiți și flămânzi de la Techirghiol?

12 Feb 2021 1165

Consiliul Judeţean Constanţa a fost convocat în ședință ordinară

11 Feb 2021 972

Studiile pentru reabilitarea DJ226A și DJ 226B și a ansamblului rupestru de la Murfatlar, finanțate de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est

11 Feb 2021 443

Chestionar rapid. Locuitorii județului Constanța, invitați să participe la elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă 2021-2027

11 Feb 2021 980

Se înființează Consiliul Consultativ al societății civile. Funcționează în subordinea Consiliului Județean Constanța. Cine face parte din el?

10 Feb 2021 790