Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Comunicat de presa-Legea 52/2003-Transparenta decizionala 31 martie 2016

Proiect de Ordin pentru modificarea OPANAF nr. 3770/2015
 pentru aprobarea Procedurii de furnizare de informații conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
                                                                                               
 
Începând cu 1 ianuarie 2016, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, s-a impus, prin art. 61 „Obligația instituțiilor de credit de a furniza informații”, după cu urmează:

(1) Instituțiile de credit au obligația ca, la solicitarea organului fiscal central, să comunice, pentru fiecare titular care face subiectul solicitării, toate rulajele şi/sau soldurile conturilor deschise la acestea, precum şi informațiile şi documentele privind operațiunile derulate prin respectivele conturi.
(2) Instituțiile de credit sunt obligate să comunice organului fiscal central, zilnic, următoarele informații:
a) lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entități fără personalitate juridică ce deschid ori închid conturi, precum și datele de identificare ale persoanelor care dețin dreptul de semnătură pentru conturile deschise la acestea;
b) lista persoanelor care închiriază casete de valori, precum și încetarea contractului de închiriere.
(4) Persoanele fizice, persoanele juridice și orice alte entități care au obligația transmiterii de informații către Oficiul National de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, transmit concomitent și pe același format informațiile respective și către A.N.A.F.

Ulterior publicării Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3770/2015 pentru aprobarea procedurii de furnizare de informații conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 983 din 30 decembrie 2015, comunitatea bancară ne-a semnalat faptul că implementarea dispozițiilor ordinului mai sus menționat ridică unele impedimente semnificative, unele încă nerezolvate, în principal legate de adaptarea sistemelor informatice la noile cerințe într-un timp scurt și persistența unor neclarități punctuale de ordin tehnic la care încă se lucrează în prezent cu specialiștii din cadrul Direcției Generale de Tehnologia Informațiilor .
Întrucât actualmente nicio instituție de credit nu a raportat începerea testărilor complete și pentru a se putea permite adaptarea sistemelor informatice ale acestora la noile prevederi, a fost identificată necesitatea modificării OPANAF nr. 3770/2015, în sensul prorogăriiunor termene la data de 01.07.2016.

Astfel, s-a elaborat ordinul pentru modificarea și completarea Ordinului președinteluiAgențieiNaționale de Administrare Fiscală nr. 3770/2015 pentru aprobarea Procedurii de furnizare de informații conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
 
*   *  *
Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media - cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:
  • Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 - la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
  • Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
  • Prin fax la numarul: 021-319.98.57.
Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Nu exista articole asemanatoare.