Anunturi speciale

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIEANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE

 
S.C. CITY WORK S.R.L., cu număr de înregistrare la Registrul Comerțului J13/538/2013, Cod Unic de Înregistrare 31331039, având sediul în Municipiul Constanța, strada Fântânele nr.25, birou 1, județ Constanța, tel.0723600535, email: alnmircea@yahoo.com, organizează procedura de atribuire a contractului/contractelor de achiziție utilaje si echipamente: Cilindru compactor-1buc, Miniexcavator -1buc; Încărcător telescopic rotative-1buc; Stâlp de iluminat cu celule fotovoltaice-1buc, conform proiectului cu titlul ‘’Mărirea portofoliului de client prin extinderea zonala a firmei City Work SRL’’, Contract de finanțare nr.3521/17.12.2018, Cod SMIS 119461, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 ITI - “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.
Procedura de atribuire aleasa: Procedura competitiva conform Ordinului nr.1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene.
Obiect contract/contracte: Achiziția utilaje si echipamente: Cilindru compactor-1buc, Miniexcavator -1buc; Încărcător telescopic rotative -1buc; Stâlp de iluminat cu celule fotovoltaice-1buc.
Valoarea estimată a contractului este 1070970,62 fără TVA, echivalent a 226000,38 euro fără TVA  (Curs valutar Inforeuro din Martie 2019 = 4.7388lei/euro) astfel: Cilindru compactor-1buc-109091lei; Miniexcavator-1buc-175335,59lei; Încărcător telescopic rotativ-1buc – 781902lei; Stâlp de iluminat cu celule fotovoltaice – 1buc-4642,03lei. Prețul contractului/contractelor nu se poate ajusta. Modalitatea de plată: SC CITY WORK SRL va efectua plata prin intermediul mecanismului cererilor de plată reglementat de OUG 40/2015 si HG 93/2016 așa cum este prevăzut în contractul de finanțare nr.3521/17.12.2018.
Locul de implementare al proiectului: Municipiul Tulcea, strada Forestierului nr.1, județ Tulcea.
Durata contract: maxim 9 luni, dar nu mai târziu de 31.12.2019.
Data limită de depunere a ofertelor si limba de redactare: Oferta redactată  în limba română/limba țării prestatorului (traducere autorizată în limba română), se depune în plic închis, sigilat, la sediul social al societății din Municipiul Constanța, strada Fântânele nr.25, biroul 1, județ Constanța, până la data de 08.04.2019, ora 16.00.
Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 03.04.2019
Criteriul de atribuire al contractului: În vederea respectării principiilor economicității, eficienței și eficacității, SC CITY WORK SRL va alege oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului, conform criteriilor menționate în specificația tehnică.
Mijloace de comunicare:
-email pentru solicitare de clarificări și contestații;
-email sau posta/curier/înmânare personală pentru transmitere comunicări;
-posta/curier sau înmânare personală a ofertelor;
       10. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile de la data deschiderii ofertelor.
       11. Documentația de atribuire se poate procura de la sediul firmei SC CITY WORK SRL din Mun. Constanța, strada Fântânele nr.25, birou 1, județ Constanța.
Pentru detalii suplimentare persoana de contact: Dna Alina Mircea, Tel: 0723600535, E-mail: alnmircea@yahoo.com.Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Nu exista articole asemanatoare.