Anunturi speciale

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante

Direcția Generală de Asistența Socială și Protecția Copilului Constanța organizează concurs, în baza Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 modificată și completată de Hotărârea Guvernului nr. 761/2017, în perioada 05.02.2019-08.02.2019, astfel: proba scrisă pe data de 05.02.2019 ora 10:00 și proba interviu pe data de 08.02.2019, ora 10:00 la sediul C.P. Traian din Constanța, str. Slt. Nicolae Măndoi Nr.17A( zona Halta Traian) pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante:   
 
Compartiment incluziune socială, egalitate de şanse şi relaţia cu ONG-urile:
 
-1 post de consilier, clasa I , grad profesional principal (ID508221); 
 
1.Condiții generale :  
- Cele prevăzute în art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici modificată și completată de Legea nr. 156/2018;
2.Condiții specifice:
-  Studii universitare de licență absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta în domeniul psihologiei - specializare psihologie.
- Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice - minimum 5  ani;
 
Compartimentul pentru coordonare şi îndrumare a activităţii SPAS-urilor:
 
-1 post de inspector, clasa I , grad profesional debutant (ID290771); 
 
1.Condiții generale :  
- Cele prevăzute în art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici modificată și completată de Legea nr. 156/2018;
2.Condiții specifice:
-  Studii universitare de licență absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta în domeniul științelor administrative;
 
-1 post de inspector, clasa I , grad profesional debutant (ID290773); 
 
1.Condiții generale :  
- Cele prevăzute în art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici modificată și completată de Legea nr. 156/2018;
2.Condiții specifice:
-  Studii universitare de licență absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta în domeniul științelor economice;
 
 
Serviciul de Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare și Violență în Familie:
 
-1 post de inspector, clasa I , grad profesional asistent (ID290768); 
 
1.Condiții generale :  
- Cele prevăzute în art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici modificată și completată de Legea nr. 156/2018;
2.Condiții specifice:
-  Studii universitare de licență absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta în domeniul asistență socială - specializare asistență socială.
- Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice - minimum 1  an;
 
 
Serviciul de Intervenții în Situații de Trafic, Migrație, Repatrieri, Exploatare și Asistență  Stradală:
 
-  1 post de inspector , clasa I , grad profesional asistent ( ID290750);
 
1. Condiții generale :
- Cele prevăzute în art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici modificată și completată de Legea nr. 156/2018;
2. Conditii specifice:
- Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta în domeniul asistență socială specializare asistență socială.
- Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice - minimum 1  an.
 
-  1 post de consilier , clasa I , grad profesional superior ( ID290749);
 
1. Condiții generale :
- Cele prevăzute în art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici modificată și completată de Legea nr. 156/2018;
2. Conditii specifice:
- Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta în domeniul psihologiei - specializare psihologie.
- Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice - minimum 7  ani.
 
Serviciul Management de Caz pentru Copil – Birou Alternative de Tip Familial:
 
- 2 posturi de consilier, clasa I, grad profesional debutant (ID508235), (ID508236);
 
1. Condiții generale :  
- Cele prevăzute în art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici modificată și completată de Legea nr. 156/2018;
2. Condiții specifice:
- Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta în domeniul asistență socială specializare -asistență socială.
 
Serviciul Mangement de Caz pentru Adulți - Compartiment Rezidenţial şi Prevenire Marginalizare Socială:
 
- 2 posturi de consilier, clasa I, grad profesional debutant (ID508240); (ID508241) ;
 
1.Condiții generale:  
- Cele prevăzute în art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici modificată și completată de Legea nr. 156/2018;
2.Conditii specifice:
- Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă  durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta în domeniul asistență socială specializare- asistență socială;
 
- 2 posturi  de  inspector, clasa I, grad profesional debutant (ID508727); (ID508728);
 
1.Condiții generale:  
- Cele prevăzute în art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici modificată și completată de Legea nr. 156/2018;
 
2.Conditii specifice:
- Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă  durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta în  domeniul asistență socială specializare- asistență socială;
 
    Dosarele de înscriere la concursul de recrutare se pot depune la sediul D.G.A.S.P.C. Constanța, str. Decebal nr.22, Serviciul Resurse Umane, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial partea a-III-a, respectiv 03.01.2019, până la data 22.01.2019.
 
Condițiile de participare la concurs și bibliografia stabilită se afișeaza la sediul D.G.A.S.P.C. Constanța, str Decebal nr.22 și pe site-ul instituției.
 
Relații suplimentare se pot obține la sediul D.G.A.S.P.C. Constanța, str. Decebal nr.22, Serviciul Resurse Umane, camera 12 și la nr. de tel.0241/480863; Persoana de contact: Crăciun Livioara – Inspector Principal

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Nu exista articole asemanatoare.