Anunturi speciale

Licitație publică în vederea închirierii a două imobile, organizată de Primăria Lumina


Consiliul Local al Comunei Lumina organizează, în data de
12.06.2018, ora 10.00, la sediul Primăriei Lumina, licitație publică în vederea închirierii următoarelor imobile:
 
a) teren intravilan, proprietate privată a comunei Lumina, în suprafață de
2.000 mp, situat în localitatea Lumina, strada Iuliu Maniu nr. 30 H, cu
destinația activități comerciale;
 
b) bun imobil clădire, Piața Agroalimentară, aflat în domeniul public al
comunei Lumina, situat în Lumina, strada Mare nr. 170 B, în suprafață de 387 mp, cu destinaţia activități comerciale și spații destinate producătorilor agricoli.
 
1. Informaţii generale privind locatorul, în special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon, tel/fax, adresa de e-mail a persoanei de
contact; comuna Lumina, strada Mare nr. 170, cod 907175, tel/fax 0241-251828, 0241-251744-204177, cod fiscal 4671807,
primarialumina_achizitiipublice@yahoo.com
 
2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează să fie concesionat:
 
a) teren intravilan proprietate privată a comunei Lumina, în suprafață de
2.000 mp, situat în localitatea Lumina, strada Iuliu Maniu nr. 30 H, cu
destinaţia activităţi comerciale,
b) bun imobil construcţie Piaţa Agroalimentară, aflat în domeniul public
al comunei Lumina, situat în Lumina, str. Mare nr. 170 B, în suprafaţă de 387 mp, cu destinaţia activităţi comerciale şi spaţii destinate producătorilor agricoli.
 
3.Informaţii privind documentaţia de atribuire:
3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al caietului de sarcini: compartimentul achiziții
publice. Documentaţia va putea fi achiziţionată începând cu data publicării anunţului;
3.2. Costul şi condiţiile de plată: documentaţia de atribuire va fi pusă la dispoziţia celor interesaţi contra sumei de 500 lei;
3.3 Garanția de participare la licitaţie este în cuantum de 100 de lei și se
poate depune în numerar la casieria locatorului sau în contul
RO11TREZ2315006XXX020070, deschis la Trezoreria Constanța.
 
4. Informaţii privind ofertele: conform caiet sarcini.
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: termenul limită de depunere a ofertelor este data de 11.06.2018, ora 12.00;
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: ofertele se depun în plic
închis, la registratura Primăriei Lumina, strada Mare nr. 170;
4.3. Prezentarea ofertelor: ofertele se vor prezenta conform instrucțiunilor din documentaţia de atribuire.
 
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a
ofertelor: Şedinţa publică de deschidere a ofertelor se va desfăşura în data de 12.06.2018, ora 10.00, la sediul Primăriei comunei Lumina, județul Constanța, strada Mare nr. 170.
 
6. Criteriul de atribuire: criteriul de atribuire ales de către autoritatea contractantă este „oferta cu prețul cel mai mare“ pentru plata chiriei.
 
Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0241-251828.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Câţi bani e dispusă Primăria Constanţa să cheltuiască pentru a lumina oraşul de Crăciun şi Revelion (document)

08 Oct 2016 1497

Investiţie de peste 37 de milioane de lei Contractul pentru reabilitarea drumului dintre Năvodari şi Lumina, atribuit (document)

28 Jan 2015 2090

Reţele de canalizare menajeră şi staţie de epurare, Cum a câştigat Al Stom Company şapte milioane de lei de la Primăria Lumina (3 documente + proces-verbal)

19 Feb 2014 3533

Investiţie de opt milioane de lei la Lumina. Află despre ce este vorba

07 Dec 2012 2047