Anunturi speciale

Primăria Oraşului Năvodari, judeţul Constanţa anunţă


 
În conformitate cu prevederile art. 58 , alin. (2), lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, Primăria oraşului Năvodari, judeţul Constanţa, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:
1. Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Disciplină în construcţii;
            2. Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Măsurători Topo;
            3. Inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Administrare Drumuri, Străzi, Salubrizare, Spaţii Verzi;
            4. Poliţist local, clasa III, grad profesional principal din cadrul Serviciului ordine şi linişte publică-pază-intervenţie; 
            5. Poliţist local, clasa III, grad profesional debutant – 2 posturi din cadrul Serviciului ordine şi linişte publică-pază-intervenţie; 
            6. Poliţist local, clasa I, grad profesional debutant – 2 posturi  din cadrul Serviciului ordine şi linişte publică-pază-intervenţie. 
Concursul va avea loc la sediul Primăriei Năvodari în data de 1 martie 2016, ora 13 - proba scrisă şi 1 martie 2016 ora 10 - proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC pentru postul vacant de Inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Administrare, Drumuri, Străzi, Salubrizare, Spaţii Verzi. Interviul va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
            Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, respectiv până la data de 18.01.2016.
            Candidaţii trebuie să îndeplinească codiţiile prevăzute de Art.54 din Legea nr.188/1999 republicată (r2) privind Statutul Funcţionarilor Publici.
            Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevazute de Art. 49 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, respectiv:
- formularul de înscriere
- copia actului de identitate
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
- copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice
- cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
- adeverinta care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate
- declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică
Copiile actelor menţionate se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
 
Condiţii de participare la concurs:
1. Pentru ocuparea funcţiei publice de Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Disciplina în construcţii :
            - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul Arhitectură-urbanism, specializarea Arhitectură-urbanism;
            - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;
2. Pentru ocuparea funcţiei publice de Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Măsurători topo:
            - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti;
            -  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an
            -  curs de formare profesională în domeniul administraţiei publice.
            3. Pentru ocuparea funcţiei publice de Inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Administrare Drumuri, Străzi, Salubrizare, Spaţii Verzi:
            - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti sau în domeniul administraţiei publice;
            - cunoştinte PC, Word, Excel – nivel avansat;
            4. Pentru ocuparea funcţiei publice de poliţist local, clasa III, grad profesional  principal din cadrul Serviciului ordine şi linişte publică-pază-intervenţie:
-  studii medii liceale absolvite cu diplomă;
            -  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii funcţiei publice: minimum 5 ani
            -  permis de conducere auto, categoria B.
            5. Pentru ocuparea funcţiilor publice de poliţist local, clasa III, grad profesional  debutant – 2 posturi, din cadrul Serviciului ordine şi linişte publică-pază-intervenţie:
-  studii medii liceale absolvite cu diplomă;
            -  permis de conducere auto, categoria B.
6. Pentru ocuparea funcţiilor publice de poliţist local, clasa I, grad profesional  debutant – 2 posturi, din cadrul Serviciului ordine şi linişte publică-pază-intervenţie:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
            -  permis de conducere auto, categoria B.
 
BIBLIOGRAFIE
 
1. Pentru ocuparea funcţiilor publice de Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Disciplina în construcţii şi de Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Măsurători Topo:
1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), actualizată
2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată
3 Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, (r2), cu modificările şi completările ulterioare
4. Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
5. Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare
2. Pentru ocuparea funcţiei publice de Inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Administrare Drumuri, Străzi, Salubrizare, Spaţii Verzi:
1. Legea nr.215/2001 administraţiei publice locale, republicată, actualizată
2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), actualizată
3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată
4. Ordonanţa nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, actualizată
5. Hotararea Guvernului nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, actualizată
3. Pentru ocuparea funcţiilor publice de Poliţist local, clasa III, grad profesional principal,  Poliţist local, clasa III, grad profesional debutant – 2 posturi, Politist local, clasa I, grad profesional debutant – 2 posturi  din cadrul Serviciului ordine şi linişte publică-pază-intervenţie:
1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), actualizată
2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată
3. Legea nr.155/2010 poliţiei locale, republicată, actualizată
4. Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare
5. Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Primăria orașului Năvodari, județul Constanța angajează. Ce posturi sunt vacante

25 Oct 2018 367

Primăria Năvodari are nevoie de un inspector de specialitate

10 Oct 2018 470

Tabăra Năvodari SA a vândut un hectar de teren şi a dat Primăriei localităţii un altul

07 Sep 2018 1087

Primăria Oraşului Năvodari, judeţul Constanţa, scoate la concurs mai multe posturi vacante

22 Aug 2018 557

Parc de machete în Năvodari! Primăria reînvie un proiect demult apus. În ce stadiu este şi unde va fi amenajat

10 Aug 2018 1665

Post vacant la Primăria Năvodari. Află care sunt condițiile de participare la concurs

25 Jun 2018 813

Primăria Orașului Năvodari, Județul Constanța angajează polițist local. Ce condiții trebuie îndeplinite

22 Jun 2018 573

Post vacant de conducere la Primăria Năvodari. Iată care sunt condiţiile de participare

18 Jun 2018 1146

Post vacant la Primăria Năvodari. Ce condiții trebuie îndeplinite și când este programat concursul

15 Jun 2018 901

Primăria Orașului Năvodari scoate la concurs două posturi vacante. Ce condiții trebuie îndeplinite

13 Jun 2018 859

Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța organizează o acțiune de donare de sânge la Năvodari. Iată când poți dona!

08 May 2018 671

Primăria Oraşului Năvodari scoate la concurs mai multe posturi vacante. Ce condiţii trebuie îndeplinite

22 Mar 2018 1335

Post vacant la Primăria orașului Năvodari. Ce condiții trebuie îndeplinite și când va avea loc concursul

20 Mar 2018 769

Măsuri ineficiente în vederea recuperării creanţelor fiscale Abateri peste abateri, constatate de Camera de Conturi Constanţa la Primăria Năvodari (document)

03 Mar 2018 1500

Acțiune de donare de sânge în Năvodari, județul Constanța. Unde poți dona și ce condiții trebuie să îndeplinești

10 Feb 2018 798

Posturi vacante, scoase la concurs de Primăria Năvodari. Condiții de participare

19 Jan 2018 2749

A început licitaţia pentru înfiinţarea centrului de sănătate multifuncţional din Năvodari

09 Jan 2018 2017

Primăria Năvodari organizează concurs pentru ocuparea a trei funcții publice vacante

20 Nov 2017 798

Post vacant la Primăria Năvodari. Care sunt condițiile de participare

10 Nov 2017 1925

Mai multe posturi sunt scoase la concurs de Primăria Oraşului Năvodari. Ce condiţii trebuie îndeplinite

08 Nov 2017 2217

Posturi vacante la Primăria Năvodari. Când va avea loc concursul

09 Oct 2017 1711

Post vacant la Primăria Năvodari. Până când se depun dosarele

05 Sep 2017 2168

Primăria Năvodari organizează concurs de angajare. Ce posturi sunt disponibile

03 Aug 2017 2098

Primăria Năvodari organizează concurs de angajare. Ce posturi sunt vacante

10 Jul 2017 5815

Revista presei locale

10 Jun 2017 1469

Revista presei locale

08 Jun 2017 1662

Revista presei locale

07 Jun 2017 1408

Revista presei locale

30 May 2017 1372

Au fost mărite bursele pentru elevii din Năvodari

28 Apr 2017 3483

Mai multe posturi scoase la concurs la Primăria Năvodari

19 Apr 2017 2880

Primăria Năvodari organizează concurs de recrutare. Te interesează?

04 Feb 2017 1943

Maşinile care aşteptau de ore bune la ieşirea din staţiunea Mamaia au plecat spre Năvodari

06 Jan 2017 2269

Zeci de străzi reabilitate, locuri de parcare şi noi parcuri Termica Distribuţie Năvodari SRL, la ora bilanţului

15 Dec 2016 1708

Marian Surdu, directorul Termica Distribuţie Năvodari, despre planurile de modernizare a oraşului

30 Nov 2016 1674

Angajaţii Termica Distribuţie Năvodari SRL lucrează la înfiinţarea a două parcări noi

13 Oct 2016 1993

Se caută inspector pentru Primăria Năvodari

23 Sep 2016 1456

Străzi asfaltate şi parcări noi. Termica Distribuţie Năvodari SRL continuă proiectele demarate (galerie foto)

16 Sep 2016 1538

Primăria Năvodari face angajări

13 Sep 2016 2572

Primăria Năvodari scoate la concurs mai multe posturi. Vezi detaliile

11 Sep 2016 2351

Primăria Năvodari angajează directori executivi. Eşti interesat?

10 Sep 2016 2344

UPDATE. "Aşa este viaţa" Nicolae Matei, fostul primar din Năvodari, eliberat din închisoare, primit cu urale în parcul oraşului (galerie foto+video)

01 Aug 2016 4312

Primăria Năvodari şi primarul Florin Chelaru au onoarea să vă invite la Zilele orașului Năvodari

28 Jul 2016 1723

Protest la Năvodari. Oamenii s-au luat la ceartă cu Poliţia Locală

08 Jul 2016 3375

Cum arată averile noilor consilieri judeţeni Daniel Turcu a ratat Primăria Năvodari, dar a cucerit un loc în CJ (document)

04 Jul 2016 1657

Străzi din Năvodari şi din cartierul Depozitul 10, asfaltate de Termica Distribuţie Năvodari

27 Jun 2016 2062

Un director din Primăria Năvodari, depistat în incompatibilitate. Daniela-Mihaela Chiru, bănuită şi de fals în declaraţii

02 Jun 2016 1645

Opt pentru Năvodari Paradoxul candidaţilor - cu bani şi funcţii, dar fără locuinţă sau şomeri şi bogaţi! (documente)

30 May 2016 2692

Interviu online cu Marilena Dragnea şi Marius Enescu, candidaţi la Primăria Năvodari, respectiv la Consiliul Judeţean „Trebuie să se termine cu influenţa politică în CA-uri, în numirea managerilor în sănătate!“

21 Apr 2016 5068

Primăria Constanţa nu îl lasă pe Jean Paul Tucan să facă grădiniţă în blocul-turn de pe Brătianu

15 Mar 2016 4065

Consiliul Local Năvodari, convocat în ședință de îndată (document)

13 Jan 2016 2606