CNAPM SA

Prestari servicii reparatii nave - 14.10.2013

CONTRACT NR: 31392 / 14.10.2013
OBIECT: Prestari servicii reparatii nave
VALOARE: 764.995,71 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: SORENA S.A
Adresa postala: Incita Port, Poarta 2, Localitatea: Constanta, Cod postal: 0900900, Romania, Tel. 0341 802441, Email: office.sorena@yahoo.com, Fax: 0341 802443


Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" SA CONSTANTA
Adresa postala: Incinta Port Constanta, Gara Maritima, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900900, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Tehnic Reparatii – Achizitii Publice, Tel. +40 241601649, In atentia: Florin Chirila, Email: fchirila@constantza-port.ro, Fax: +40 241619512, Adresa internet (URL): www.portofconstantza.com, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Activit??i portuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Prestari servicii reparatii nave
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Docul prestatorului si Dana 0 a Portului Constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii:Prestari Servicii Reparatii Nave- Obiectivul reprezinta efectuarea tuturor lucrarilor de reparatii la nave solicitate de autoritatea contractanta in functie de programul de reclasificare a navelor, tip RC2. Lucrarile pentru care se va prezenta oferta sunt cuprinse in anexele din caietul de sarcini, pentru fiecare nava si anume: Lista de lucrari tip RC2–Nava colector 101;Lista de lucrari tip RC2– Ponton tehnologic 2;Lista de lucrari tip RC2– Remorcher Pescarus 2;Lista de lucrari tip RC2– Nava depoluare Depol 5;Lista de lucrari tip RC2– Nava de depoluare Depol 10;Lista de lucrari tip RC2– Macara plutitoare Gigant;Lista de lucrari tip RC2– Ponton largare 64, pt o perioada de 1(un) an de zile de la semnarea contractului.La întocmirea listelor de lucrari pentru navele de depoluare Depol 5, Depol 10 si pontonul de largare 64, s-a avut in vedere andocarea cu forte proprii in portul Constanta. Lucrarile de reparatii se executa sub supravegherea reprezentantului achizitorului,iar cele care sunt sub incidenta Autoritatii Navale Romane(ANR),conform normelor,sub supravegherea inspectorilor ANR Taxele ANR ce decurg din inspectiile tehnice pe timpul reparatiilor vor fi suportate de achizitor.Taxele ANR(capitanie )ce decurg din operatiunile de supraveghere andocare si lansare nava de pe doc vor fi suportate de prestator.Dupa efectuarea masuratorilor la instalatiile si subansamblele navei se vor elibera tabele cu valorile determinate in vederea prezentarii inspectorului ANR.La finalizarea lucrarilor de doc prestatorul va întocmi si elibera actul de doc in vederea prezentarii inspectorului ANR.In cazul in care docul prestatorului este in portul Constanta,achizitorul are obligatia de a aduce nava lânga doc,restul operatiunilor(largare doc asezare calaje,urcarea navei pe doc,etc)vor intra in obligatia prestatorului pe cheltuiala sa.In cazul in care docul prestatorului este in alt port decât portul Constanta,pe lânga obligatiile mentionate in paragraful anterior,prestatorul va fi obligat sa asigure si sa suporte cheltuielile ce decurg din operatiunile de transport al navei la doc,a echipajului,reprezentantilor achizitorului,a inspectorilor ANR,la santierul naval.Piesele de schimb vor fi asigurate de achizitor.Tabla navala va fi asigurata de prestator si va fi însotita de certificatul de calitate.Pretul operatiunii de înlocuire tabla va cuprinde si contravaloarea materialelor necesare (tabla,electrozi,etc).
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50241100-7 - Servicii de reparare a navelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
764.995,71 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 31392
Denumirea: Prestari servicii reparatii nave
V.1) Data atribuirii contractului 14.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SORENA S.A
Adresa postala: Incita Port, Poarta 2, Localitatea: Constanta, Cod postal: 0900900, Romania, Tel. 0341 802441, Email: office.sorena@yahoo.com, Fax: 0341 802443
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 802.800,00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 764.995,71 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Constanta - Sectia Comerciala
Adresa postala: Adresa postala: Str.Traian nr.31, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900743, Romania, Tel. +40 241551345, Fax: +40 241610241
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania Nationala « Administratia Porturilor Maritime SA Constanta Serviciul Juridic si Contencios
Adresa postala: Incinta Port Constanta, Gara Maritima, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900900, Romania, Tel. +40 241601671, Email: lmocanu@constantza-port.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.10.2013 11:05
Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Building Construction Mea SRL, contract cu CN APM Constanţa (document)

05 Jul 2018 955

Emil Constantinescu, fost preşedinte al României, prezent la Constanţa „România e o ţară dezbinată, lipsită de solidaritate“

22 Jun 2018 1234

Două evenimente vor fi organizate de CN APM SA Constanța în cadrul proiectului DAPhNE

26 Mar 2018 782

O societate din București va efectua studii de fezabilitate pentru extinderea unui drum din Portul Constanța. Despre ce drum de acces este vorba (document)

20 Mar 2018 1085

Ministerul Transporturilor a lansat în consultare publică bugetul Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa (documente)

04 Jan 2018 1183

Primăria Constanţa a eliberat mai multe autorizaţii de construcţie pentru CNAPMC. Ce lucrări se vor realiza anul acesta?

03 Jan 2018 1048

Licitaţie la CN APM SA Constanţa pentru achiziţia serviciilor de evaluare a bunurilor. Compania va plăti peste 116.000 de lei (document)

03 Jan 2018 1200

Cine va elabora hărţile strategice de zgomot pentru Portul Constanţa?

29 Nov 2017 437

Atenție șoferi. Breteaua rutieră de legătură cu DN 39A intră în reparații. Traficul va fi restricţionat în zona podului nou de la Agigea

17 Oct 2017 762

CN APM Constanţa SA cumpără electropompe submersibile. Iată de la cine! (document)

09 Oct 2017 1002

UPDATE Posibil abuz de poziţie dominantă al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” SA Constanţa. Consiliul Concurenței face verificări

26 Sep 2017 1364

Prezent în Portul Constanţa, ministrul Răzvan Cuc s-a declarat mulţumit de managementul CNAPMC

14 Aug 2017 1086

Declaraţie de avere - Luciana Izabel Mocanu Şefa Biroului de Litigii şi Negocieri Contencioase din cadrul CN APMC, cu trei bunuri imobile şi unul mobil (documente)

11 Aug 2017 3883

Declarație de avere - Elena Mihaela Singeorzan Angajată în cadrul CN APMC, cu trei bunuri imobile și două mobile (documente)

10 Aug 2017 4014

Declarație de avere - Tănase Iulian Pepi Șeful Serviciului juridic și contencios din cadrul CN APMC, cu patru bunuri imobile și două mobile (documente)

09 Aug 2017 2933

Declaraţie de avere - Doru Adrian Mihai Ce deţine şeful Biroului de Urmărire Trafic Maritim din cadrul CN APMC (documente)

08 Aug 2017 2307

Declaraţie de avere - Irina Beşcucă Iacob Angajată a CN APMC, cu trei bunuri imobile şi unul mobil (documente)

07 Aug 2017 2370

Declarație de avere - Liliana Mihai Ce deține șefa Serviciului de Cadastru și evidențe funciare din cadrul CN APMC (documente)

05 Aug 2017 1562

Declarație de avere - Georgiana Puia Angajată în cadrul Biroului Relații Internaționale din CN APMC, cu o mașină și un apartament (document)

04 Aug 2017 1781

Declarație de avere - Laurențiu Teodoru Șef al Biroului de Proiecte Europene și inginer în cadrul CN APMC, cu un apartament și două autoturisme (documente)

03 Aug 2017 922

Declaraţie de avere - Sorin Alexandru Horovei Analistul din cadrul Serviciului de Informatică al CN APMC deţine un autoturism fabricat în 2011 (document)

02 Aug 2017 1145

Declaraţie de avere - Radu Florescu Inginer în cadrul CN APMC, cu o casă, un teren şi un autoturism (documente)

02 Aug 2017 1346

Declaraţie de avere - Mariana Udrea Angajata CN APMC, cu o casă, un teren şi un autoturism (documente)

01 Aug 2017 1025

Declaraţie de avere - Petru Radu Şeful Serviciului de Exploatare şi Siguranţă Portuară din cadrul CN APMC conduce un autoturism fabricat în 2016 (document)

01 Aug 2017 1277

Declarație de avere - Andra Roxana Opreanu Șefa Biroului de Relații Internaționale din cadrul CN APMC a înstrăinat un apartament (documente)

31 Jul 2017 1408

Declarație de avere – Raluca Mihai Specialistul în documentația studiilor din cadrul CN APMC nu deține bunuri mobile și imobile (document)

31 Jul 2017 1093

Declaraţie de avere - Adina Albu Şefa Biroului de Consultanţă Legală din cadrul CN APMC deţine două autoturisme (document)

29 Jul 2017 1005

Declarație de avere - Laura Geacu Economista din cadrul CN APM SA Constanța, cu două bunuri imobile (document)

28 Jul 2017 824

Declarație de avere - Iuliana Carmen Cucui Economista din cadrul CN APMC deține un autoturism fabricat în 2014 (documente)

27 Jul 2017 886

Cât şi cui plăteşte CN APMC pentru un studiu privind potenţialul de trafic de marfă aferent porturilor Constanţa, Midia şi Mangalia

22 Jul 2017 1052

Declarație de avere - Radu Nicolae Subinginer în cadrul CN APMC, cu două mașini și două imobile (document)

21 Jul 2017 948

Declarație de avere - Raul Crîngașu Inginerul din cadrul CN APMC, cu trei imobile și un autoturism (document)

20 Jul 2017 745

Declaraţie de avere - Laura Niculae Economista din cadrul CN APMC, cu un teren, o casă şi un autoturism (document)

19 Jul 2017 873

Declaraţie de avere - Tudorel Lupu Inginerul din cadrul CN APMC conduce un autoturism fabricat în 2010 (document)

18 Jul 2017 1455

Declaraţie de avere - Lucia-Florina Fifere Organizator relaţii în cadrul CN APMC, cu trei imobile şi un autoturism (document)

18 Jul 2017 752

Declarație de avere - Ionuț-Dumitru Gumeni Șeful Biroului de Administrare Rețea din cadrul CN APMC, cu două terenuri, o casă și un apartament (document)

17 Jul 2017 807

Declarație de avere - Gheorghe Viorel Parpală Șeful Sucursalei Energetică Port din cadrul CN APM SA, cu șapte terenuri, trei apartamente și o casă

17 Jul 2017 1299

Declaraţie de avere - Dorin Raicu Consilierul juridic din cadrul CN APMC nu deţine bunuri mobile şi imobile (document)

15 Jul 2017 1038

Declarație de avere - Teodor Patrichi Consilierul CN APMC Constanța conduce două autoturisme (documente)

14 Jul 2017 1868

Declaraţie de avere - Vicenţius Petrescu Şeful Sucursalei de Servicii Port din cadrul CN APMC, cu patru terenuri, o casă şi două apartamente (documente)

13 Jul 2017 986

Declarație de avere - Emil Sorin Banias Șeful Sucursalei Nave Tehnice din cadrul CN APMC, cu două terenuri, o casă și un apartament (documente)

12 Jul 2017 1979

Declaraţie de avere - Victor Alexandru Frunză Un membru al Consiliului de Administraţie din cadrul CN APMC, cu mai multe credite la activ (documente)

11 Jul 2017 2216

Declaraţie de avere - Robert Răzvan Dobre Un membru al Consiliului de Administraţie al CN APMC conduce un automobil fabricat în 2016 (documente)

11 Jul 2017 2153

Declaraţie de avere - Gabriela Murgeanu Preşedintele Consiliului de Administraţie al CN APMC, cu o colecţie filatelică şi o serie de tablouri (documente)

10 Jul 2017 1780

Declaraţie de avere - Ioana Alexandra Bradea Membră a Consiliului de Administraţie al CN APMC, cu un teren şi o casă (documente)

10 Jul 2017 1311

Declaraţie de avere - Ion Tomescu Directorul tehnic al CN APMC deţine bijuterii în valoare de peste 5.000 de euro (documente)

08 Jul 2017 1306

Declaraţie de avere - Daniela Şerban Directoarea Direcţiei Economice a CN APMC deţine acţiuni în trei societăţi comerciale (documente)

08 Jul 2017 3656

Declaraţie de avere - Ciprian Hanganu Directorul coordonator din CN APMC, fără terenuri, case sau automobile (documente)

06 Jul 2017 1911

Declaraţie de avere Mădălin Alexandru Crăciun Directorul comercial din cadrul CN APMC, cu mai mulţi bani în conturi (documente)

06 Jul 2017 952

Directorul adjunct al CN APMC, Marian Tănase, cu cinci terenuri şi două case (documente)

05 Jul 2017 1968