CNAPM SA

Prestari servicii reparatii nave - 14.10.2013

CONTRACT NR: 31392 / 14.10.2013
OBIECT: Prestari servicii reparatii nave
VALOARE: 764.995,71 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: SORENA S.A
Adresa postala: Incita Port, Poarta 2, Localitatea: Constanta, Cod postal: 0900900, Romania, Tel. 0341 802441, Email: office.sorena@yahoo.com, Fax: 0341 802443


Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" SA CONSTANTA
Adresa postala: Incinta Port Constanta, Gara Maritima, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900900, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Tehnic Reparatii – Achizitii Publice, Tel. +40 241601649, In atentia: Florin Chirila, Email: fchirila@constantza-port.ro, Fax: +40 241619512, Adresa internet (URL): www.portofconstantza.com, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Activit??i portuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Prestari servicii reparatii nave
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Docul prestatorului si Dana 0 a Portului Constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii:Prestari Servicii Reparatii Nave- Obiectivul reprezinta efectuarea tuturor lucrarilor de reparatii la nave solicitate de autoritatea contractanta in functie de programul de reclasificare a navelor, tip RC2. Lucrarile pentru care se va prezenta oferta sunt cuprinse in anexele din caietul de sarcini, pentru fiecare nava si anume: Lista de lucrari tip RC2–Nava colector 101;Lista de lucrari tip RC2– Ponton tehnologic 2;Lista de lucrari tip RC2– Remorcher Pescarus 2;Lista de lucrari tip RC2– Nava depoluare Depol 5;Lista de lucrari tip RC2– Nava de depoluare Depol 10;Lista de lucrari tip RC2– Macara plutitoare Gigant;Lista de lucrari tip RC2– Ponton largare 64, pt o perioada de 1(un) an de zile de la semnarea contractului.La întocmirea listelor de lucrari pentru navele de depoluare Depol 5, Depol 10 si pontonul de largare 64, s-a avut in vedere andocarea cu forte proprii in portul Constanta. Lucrarile de reparatii se executa sub supravegherea reprezentantului achizitorului,iar cele care sunt sub incidenta Autoritatii Navale Romane(ANR),conform normelor,sub supravegherea inspectorilor ANR Taxele ANR ce decurg din inspectiile tehnice pe timpul reparatiilor vor fi suportate de achizitor.Taxele ANR(capitanie )ce decurg din operatiunile de supraveghere andocare si lansare nava de pe doc vor fi suportate de prestator.Dupa efectuarea masuratorilor la instalatiile si subansamblele navei se vor elibera tabele cu valorile determinate in vederea prezentarii inspectorului ANR.La finalizarea lucrarilor de doc prestatorul va întocmi si elibera actul de doc in vederea prezentarii inspectorului ANR.In cazul in care docul prestatorului este in portul Constanta,achizitorul are obligatia de a aduce nava lânga doc,restul operatiunilor(largare doc asezare calaje,urcarea navei pe doc,etc)vor intra in obligatia prestatorului pe cheltuiala sa.In cazul in care docul prestatorului este in alt port decât portul Constanta,pe lânga obligatiile mentionate in paragraful anterior,prestatorul va fi obligat sa asigure si sa suporte cheltuielile ce decurg din operatiunile de transport al navei la doc,a echipajului,reprezentantilor achizitorului,a inspectorilor ANR,la santierul naval.Piesele de schimb vor fi asigurate de achizitor.Tabla navala va fi asigurata de prestator si va fi însotita de certificatul de calitate.Pretul operatiunii de înlocuire tabla va cuprinde si contravaloarea materialelor necesare (tabla,electrozi,etc).
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50241100-7 - Servicii de reparare a navelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
764.995,71 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 31392
Denumirea: Prestari servicii reparatii nave
V.1) Data atribuirii contractului 14.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SORENA S.A
Adresa postala: Incita Port, Poarta 2, Localitatea: Constanta, Cod postal: 0900900, Romania, Tel. 0341 802441, Email: office.sorena@yahoo.com, Fax: 0341 802443
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 802.800,00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 764.995,71 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Constanta - Sectia Comerciala
Adresa postala: Adresa postala: Str.Traian nr.31, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900743, Romania, Tel. +40 241551345, Fax: +40 241610241
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania Nationala « Administratia Porturilor Maritime SA Constanta Serviciul Juridic si Contencios
Adresa postala: Incinta Port Constanta, Gara Maritima, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900900, Romania, Tel. +40 241601671, Email: lmocanu@constantza-port.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.10.2013 11:05
Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Primăria Constanţa a eliberat autorizaţia de construcţie pentru platforme betonate în Portul Constanţa

28 Mar 2019 645

Portul Constanța, gazda Grupului de Lucru pe Marea Neagră din cadrul Asociației MedCruise (galerie foto)

22 Feb 2019 645

O firmă din Caraş Severin a bătut palma cu CN APM Constanţa. Iată ce va livra! (document)

11 Jan 2019 683

Building Construction Mea SRL, contract cu CN APM Constanţa (document)

05 Jul 2018 1701

Emil Constantinescu, fost preşedinte al României, prezent la Constanţa „România e o ţară dezbinată, lipsită de solidaritate“

22 Jun 2018 1520

Două evenimente vor fi organizate de CN APM SA Constanța în cadrul proiectului DAPhNE

26 Mar 2018 1029

O societate din București va efectua studii de fezabilitate pentru extinderea unui drum din Portul Constanța. Despre ce drum de acces este vorba (document)

20 Mar 2018 1457

Ministerul Transporturilor a lansat în consultare publică bugetul Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa (documente)

04 Jan 2018 1388

Primăria Constanţa a eliberat mai multe autorizaţii de construcţie pentru CNAPMC. Ce lucrări se vor realiza anul acesta?

03 Jan 2018 1287

Licitaţie la CN APM SA Constanţa pentru achiziţia serviciilor de evaluare a bunurilor. Compania va plăti peste 116.000 de lei (document)

03 Jan 2018 1401

Cine va elabora hărţile strategice de zgomot pentru Portul Constanţa?

29 Nov 2017 545

Atenție șoferi. Breteaua rutieră de legătură cu DN 39A intră în reparații. Traficul va fi restricţionat în zona podului nou de la Agigea

17 Oct 2017 885

CN APM Constanţa SA cumpără electropompe submersibile. Iată de la cine! (document)

09 Oct 2017 1148

UPDATE Posibil abuz de poziţie dominantă al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” SA Constanţa. Consiliul Concurenței face verificări

26 Sep 2017 1648

Prezent în Portul Constanţa, ministrul Răzvan Cuc s-a declarat mulţumit de managementul CNAPMC

14 Aug 2017 1269