Contract semnat între Primăria Tulcea și o firmă din județul Ilfov. Ce proiect este vizat (document)


 
  • Șantier în Lucru SRL a bătut palma cu Primăria Tulcea. 
Primăria Tulcea a încheiat un acord cadru pentru furnizare servicii de proiectare tehnică, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru proiectul ”Eficientizarea energetică a blocului de locuit din strada Potcovari, nr. 1, Bloc TAVS, Municipiul Tulcea”.   
 
Potrivit Licitație publica.ro, denumirea completă a proiectului atribuit este „Servicii de proiectare tehnică, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru proiectul ”Eficientizarea energetică a blocului de locuit din strada Potcovari, nr. 1, Bloc TAVS, Municipiul Tulcea” , cod SMIS 130530“. 
 
Societatea care se va ocupa de furnizarea serviciilor de proiectare tehnică  în proiectul ”Eficientizarea energetică a blocului de locuit din strada Potcovari, nr. 1, Bloc TAVS, Municipiul Tulcea” , pentru Primăria Tulcea este Șantier în Lucru SRL .
 
Atribuirea a avut loc în data de 08.10.2021.   
 
Descrierea contractului
 
Prezenta procedură de atribuire a contractului de achiziție publică este inițiată sub incidența clauzei suspensive, în sensul că finalizarea procedurii de atribuire prin încheierea contractului de achiziție publică este supusă condiției de obținere/aprobare a finanțării europene nerambursabile pentru serviciile și lucrările achiziționate.

Încheierea contractului de achiziție publică atribuit în baza prezentei proceduri este condiționată de respectarea dispozițiilor legale referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice locale, respectiv de semnarea contractului de finanțare nerambursabilă între ministerul de resort (Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, și Municipiul Tulcea, în calitate de beneficiar.

În cazul în care, indiferent de motive, contractul de finanțare nu va fi semnat pe o perioadă de 3 luni de la data aprobării raportului prezentei proceduri, Autoritatea Contractantă va anula procedura de atribuire în condițiile în care nu există o altă sursă de finanțare, în conformitate cu prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) teza a II-a din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică, motivat de imposibilitatea realizării obiectului contractului de achiziție publică.


Prezenta procedură de achiziție publică are ca obiect realizarea achiziției publice de:

a) servicii de proiectare tehnică;
b) asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări.

Din perspectiva dispozițiilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere faptul că obiectul contractului ce urmează a fi atribuit constă în servicii și lucrări, se aplică dispoziţiile actului normativ indicat aplicabile pentru tipul de achiziţie care constituie obiectul principal al contractului în cauză (respectiv lucrări), achiziția având caracter mixt.

Obiectul contractului se realizează în 2 (două) etape, după cum urmează:

1. Etapa I: cuprinde elaborare proiect tehnic de execuție, proiect pentru organizarea executiei lucrărilor, caiet de sarcini pentru execuție lucrări, detalii de execuție, proiect pentru autorizația de construire aferente obiectivului de investiții, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, Anexa nr. 10 și obținere autorizație de construire. La faza de proiect tehnic și detalii de execuție, prestatorul are obligația de a prezenta și devizul general însoțit de partea economică confidențială a lucrărilor conform formularelor prevăzute în H.G. nr. 907/2016.

Această etapă se realizează în maxim 2 luni și se desfășoară cu respectarea:

• prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

• conținutului Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2019/3/3.1/A/ITI/2 (se va avea în vedere Grila de analiză a conformității și calității proiectului tehnic -Anexa 3.1.A – 3.c) aprobat prin Ordinul Viceprim-ministrului, Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1535/10.04.2019 – publicat pe site-ul www.inforegio.ro;

2. Etapa a –II - a: cuprinde următoarele activități:

a) asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor. Serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului se prestează începând de la data stabilită în ordinul de începere a lucrărilor, până la încheierea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Ofertanții vor avea în vedere că durata de execuție a lucrărilor este de 8 luni de la ordinul de începere;

b) execuția lucrărilor – maxim 8 (opt) luni.

Valoarea totala a achizitiei (fara TVA) este de 1224583.59 lei.
 
Despre Șantier în Lucru SRL, firma câștigătoare   

Potrivit Confidas.ro, firma Șantier în Lucru a fost înființată în anul 2017 și are sediul social în satul Domnești, județul Ilfov.
 
Pentru anul fiscal 2020, societatea a raportat cifra de afaceri de 4.768.327 lei, profit net de lei 700.519  și un număr de 3 angajați
 
 
Pachetul majoritar de acțiuni este deținut de Tiberiu Constantin Dumitru, ce are 90% din companie, restul de 10% revenindu-i Alinei Dumitru. Tiberiu Constantin Dumitru este, totodată, administratorul companiei, care are ca domeniu principal de activitate „lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale“.
 
Societate are un număr de 46 de  contracte publice și  0  dosare în instanță.
 
Despre toate procedurile publice cu impact asupra județului Constanța, cine și ce cumpără, cine și cât câștigă puteți citi accesând categoria „Combaterea criminalității în achizițiile publice“.
 
În secțiunea „Documente“ puteți consulta anunțul de atribuire a contractului, de pe licitatiapublica.ro.
 
PRECIZĂRI:
         
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

 
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Primăria Comunei Grindu, Județul Tulcea angajează asistent medical comunitar. Cine poate participa la concurs

21 Oct 2021 327

Măsură radicală în primăria din Tulcea! Doar cei vaccinați au acces în clădire. Primarul dorește restricții și în biserici

15 Oct 2021 975

Trei firme au bătut palma cu Primăria Tulcea. Ce oferă şi ce sume vor primi (document)

10 Oct 2021 2735

Județul Tulcea Primăria Isaccea a cumpărat servicii pentru modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii învățământului general obligatoriu (document)

08 Oct 2021 1360

Contract pentru asfaltarea drumurilor din comuna Sarichioi, județul Tulcea. Ce societate se va ocupa de lucrări (document)

07 Oct 2021 2863

Tulcea culturală Muzeul din cartier

24 Sep 2021 563

Contract atribuit de Primăria Municipiului Măcin, județul Tulcea. Ce societate se va ocupa de lucrări (document)

23 Sep 2021 1916

Județul Tulcea Primăria Valea Nucarilor angajează. Nu se solicită vechime. Când are loc concursul

21 Sep 2021 710

Judeţul Tulcea Primăria Sulina angajează. Ce post este vacant

18 Sep 2021 1166

Județul Tulcea Primăria Mihai Bravu angajează. Ce post este vacant. Nu se solicită vechime

12 Sep 2021 860

Primăria comunei Smârdan, județul Tulcea, dotează Centrul multifuncțional pentru activitatea pescarilor (document)

08 Sep 2021 1846

Județul Tulcea Ședință extraordinară la Primăria Valea Teilor. Iată ce se află pe ordinea de zi (documente)

06 Sep 2021 604

Consiliul Local al comunei Ostrov, județul Tulcea, în ședinţă publică ordinară (document)

03 Sep 2021 574

Consiliul Local al comunei Luncaviţa, județul Tulcea, în şedinţă ordinară (document)

01 Sep 2021 751

Județul Tulcea Consiliul Local al comunei Mihai Bravu, în ședință. Ordinea de zi completă (document)

31 Aug 2021 606