Tribunalul Constanța, licitație pentru echipament destinat videoconferințelor. Care este valoarea (Document)

  • Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este de 17 septembrie, ora 15:00.

Tribunalul Constanța caută să cumpere echipament pentru videoconferințe!


În acest sens se va organiza o licitație publică, având ca și criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut și valoarea totală estimată la 201.680.67 lei. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este de 17 septembrie, ora 15:00.


Potrivit datelor oficiale, ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada neîncadrării în situațiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea Tribunalului Constanţa, a următoarelor informații și documente: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării; cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutive.


Certificatele fiscale se vor depune în oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.


Nedepunerea odată cu oferta, a DUAE, a angajamentului ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, sau după caz, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertenţe de formă ale informaţiilor cuprinse în secţiunile DUAE, atât ale ofertantului cât şi ale subcontractantului/terţului susţinător.


Citește și

Spitalul Militar Constanța achiziționează echipamente pentru chirurgie plastică de la două societăți (document)


IPJ Constanța achiziționează servicii de dezinfecție și de dezinsecție împotriva SARS-COV2. Iată valoarea contractului


 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Contestaţia depusă de Oxygas SRL împotriva Spitalului Judeţean Constanţa, declinată de CNSC către Tribunal

29 Jun 2019 1306

Tribunalul Constanţa cumpără combustibil

29 Sep 2012 1131

Licitaţie la Tribunal Se caută hârtie pentru imprimantă

07 Mar 2012 961