Referitor la Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2014

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici  se aplică persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi care, în exerciţiul financiar precedent, au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
De asemenea, obligaţia depunerii raportărilor contabile revine şi societăţilor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi care, de asemenea, au realizat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei în exerciţiul financiar precedent.
Sediile permanente din România care aparţin unor persoane persoane juridice rezidente în Spaţiul Economic European au obligaţia întocmirii raportărilor contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Raportările contabile se depun până la data de 18 august a.c. la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.
Acestea mai pot fi depuse fie la registratura organului fiscal competent, fie  la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Anunț de la AJFP Constanța. Care este termenul pentru depunerea raportării contabile

06 Aug 2019 615

Se apropie termenul pentru raportările contabile

07 Aug 2013 1100

Ordin nr.2234/2011 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2011

12 Jul 2011 1463