Directia Nationala Anticoruptie

DNA Trimitere Aristotel Adrian Căncescu, fost președinte CJ și alți 10 inculpați - achiziții publice

COMUNICAT
 
În cauza mediatizată prin comunicatul nr. 198/VIII/3 din 28 februarie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Brașov au dispus trimiterea în judecată,
 
sub control judiciar, a inculpaților:
 
CĂNCESCU ARISTOTEL ADRIAN, la data faptei președinte al Consiliului Județean Brașov, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,
 
CIRICA EMIL, la data faptei director al Direcției Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului (D.I.U.A.T.) din cadrul Consiliului Județean Brașov, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,
 
și în stare de libertate a inculpaților:
 
MARTIN VIRGINIA, la data faptei director general al Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Braşov, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (3 fapte),
- luare de mită,
 
LUCA MARIA CODRUȚA, la data faptei director general adjunct economic al D.G.A.S.P.C. Brașov și persoană însărcinată cu aplicarea vizei de control financiar preventiv, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,
 
DALEA CLAUDIU, la data faptelor șef al Serviciului Achiziții Publice, Contractare Servicii Sociale, Tehnic și Patrimoniu din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,
 
MARTIN ROMEO MIRCEA, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la luare de mită,
 
MATEI GAVRIL, consilier județean la data săvârșirii faptelor și administrator de fapt al SC Licofrig SRL și SC Frigomat SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,
- dare de mită,
 
GRAMA LUCIA CRISTINA, la data faptelor administrator de drept al SC Licofrig SRL,  sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,
- dare de mită,
 
SC LICOFRIG SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,
- dare de mită,
 
SC FRIGOMAT SRL sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,
 
SC POLIA COM SRL, sub aspectul săvârşirii a două infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată.
 
        În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada iulie 2012 – martie 2013, inculpatul Căncescu Aristotel Adrian, având calitatea de președinte a Consiliului Județean Brașov și de ordonator principal de credite, în înțelegere cu inculpatul Matei Gavril, la data faptelor consilier județean, cu încălcarea prevederilor legale, l-a determinat pe directorul general al Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Brașov, inculpata Martin Virginia, fie direct, fie prin intermediul directorului D.I.U.A.T. Emil Cirica, să solicite Consiliului Județean Brașov suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituției publice (prin mai multe adrese emise în perioada iulie- decembrie 2012), astfel încât să fie achiziționate mai multe produse și lucrări prestabilite la valori nejustificat de mari sau care nu erau necesare instituției, iar achizițiile să fie fracționate pentru a se recurge la proceduri de achiziție directă.
Demersul președintelui CJ Brașov, sprijinit de directorul economic Popescu Aurelia și de directorul D.I.U.A.T. Emil Cirica, a avut în vedere interesele economice ale lui Matei Gavril, în dauna DGASPC Brașov, prin direcționarea unor sume importante de bani din bugetul de venituri și cheltuieli al instituției publice, pentru achiziționarea unor produse și lucrări de la SC Licofrig SRL, fie direct, fie indirect prin intermediul SC Frigomat SRL (ambele societăți fiind controlate de inculpatul Matei Gavril).
În baza adreselor respective, au fost întocmite formal mai multe referate, de către D.I.U.A.T. - Serviciul Investiții, Achiziții Publice al Consiliului Județean Brașov. Aceste referate au fost semnate de directorul economic Popescu Aurelia și directorul D.I.U.A.T., Emil Cirica, fiind folosite la inițierea unor proiecte de hotărâri ale Consiliului Județean Brașov pentru majorarea bugetului de venituri și cheltuieli al D.G.A.S.P.C. Brașov pe anul 2012. Ulterior, hotărârile au fost adoptate cu susținere din partea inculpatului Căncescu Aristotel Adrian în plenul Consiliului Județean Brașov (HCJ nr. 28/12.07.2012, HCJ nr. 89/11.09.2012).
În final, în calitate de președinte al Consiliului Județean Brașov, inculpatul Căncescu Aristotel Adrian a emis dispoziții prin care, prin rectificare, bugetul D.G.A.S.P.C. Brașov a fost majorat cu suma totală de 1.115.000 lei.
Cu acești bani au fost cumpărate produse și servicii de la societățile SC Licofrig SRL și SC Frigomat SRL.
În același context, o parte din documentele respective au fost întocmite și semnate  de inculpații Luca Maria Codruța și Dalea Claudiu.
Totodată, inculpatul Căncescu Aristotel Adrian, pentru a putea dispune în mod discreționar de bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Brașov, a dispus ca Direcția Economică să întocmească un referat prin care se propunea, în mod nelegal, împuternicirea sa, în calitate de ordonator principal de credite, de a emite dispoziții în vedere rectificării bugetului de venituri și cheltuieli. Referatul a fost folosit la inițierea unui nou proiect de hotărâre a consiliului județean, adoptat ulterior, cu susținere din partea lui Căncescu Aristotel Adrian (HCJ 103/29.10.2012). Hotărârea a stat la baza unei dispoziții de rectificare emisă in luna decembrie 2012.
Astfel, în urma hotărârilor consiliului județean și a dispozițiilor menționate prin care s-a suplimentat bugetul de venituri și cheltuieli al D.G.A.S.P.C. Brașov, Căncescu Aristotel Adrian a determinat, fie direct, fie indirect, prin intermediul directorului D.I.U.A.T. Emil Cirica și cu sprijinul consilierului județean Matei Gavril, pe directorul general Martin Virginia, și, implicit, pe angajații din subordinea acesteia, care aveau atribuții în domeniul achizițiilor publice și angajării, lichidării și ordonanțării cheltuielilor din fonduri publice, să achiziționeze de la cele două societăți, controlate de consilierul județean Matei Gavril, produse și lucrări supraevaluate sau care nu erau justificate ori necesare instituției publice, în cadrul a 35 de proceduri de achiziție directă. Valoarea unora dintre produse și lucrări a fost fracționată în mod nelegal pentru a se aplica procedura achiziției directe. Mai mult, banii au fost plătiți, deși unele dintre aceste produse și lucrări nu erau livrate sau executate la data efectuării plății.
Valoarea prejudiciului produs D.G.A.S.P.C. Brașov, prin realizarea în mod nelegal a acestor achiziții, s-a stabilit la suma de 382.223 lei.  Acesta reprezintă diferența între valoarea produselor achiziționate de cele două firme și valoarea la care au fost revândute  D.G.A.S.P.C. Brașov sau chiar valoarea întreagă a produselor care nu erau necesare sau justificate (aparate de aer condiționat, vitrine frigorifice, lucrări de întreținere și reparați centrale termice, etc.), precum și vătămarea intereselor legale  ale instituției publice, respectiv în privarea autorității contractante de a opta pentru servicii sau bunuri selecționate într-un mediu concurențial.
În cursul lunii ianuarie 2013, în schimbul încălcării atribuţiilor de serviciu, inculpata Martin Virginia, director general al D.G.A.S.P.C. Braşov, a primit de la Matei Gavril, cu sprijinul inculpatei Grama Lucia, un autovehicul marca BMW X3, în valoare de 15.388,40 euro, proprietatea societăţii favorizate SC LICOFRIG SRL.
Pentru a ascunde folosul, la data de 4 martie 2013, SC LICOFRIG SRL Săcele a întocmit o factură și o chitanță care consemnează, în mod nereal, că autovehiculul marca BMW X 3 i-a fost vândut soţului inculpatei,  Martin Romeo Mircea, la un preţ de 43.573 lei, bani ce ar fi fost plătiți societății respective.
În cursul anului 2010, pe fondul unei înțelegeri infracționale între inculpata Martin Virginia și asociatul unic al SC Polia Com SRL, a fost încheiat, cu încălcarea prevederilor legale, un contract (prelungit de trei ori) prin care D.G.A.S.P.C. Brașov a închiriat un spațiu pe care societatea îl deținea în orașul Săcele, cu destinația de arhivă.
Această conduită a avut ca rezultat obținerea unui folos necuvenit în patrimoniul SC Polia Com SRL și totodată un prejudiciu în valoare de 120.200,74 lei, reprezentând contravaloarea chiriei achitată de Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov pe durata derulării contractului de închiriere, în condițiile în care instituția publică deținea spații proprii pentru a-și organiza arhiva.
În perioada august 2011 – februarie  2013, inculpata Martin Virginia în calitate de director general al D.G.A.S.P.C. Brașov și ordonator de credite, cu eludarea  dispozițiilor legale, a dispus întocmirea  mai multor acte (adrese, referate, proiecte de angajamente legale,  angajamente legale, ordonanțări de plată, ordine de plată etc.),  pe care le-a semnat în cadrul  a 13 proceduri trucate de achiziție directă a unor produse de la aceeași firmă, SC Polia Com SRL.
De această dată, folosul necuvenit obținut de către firma respectivă, corelativ cu producerea unui  prejudiciu în dauna  D.G.A.S.P.C. în același cuantum, a fost de 254.741 lei, reprezentând diferența între valoarea produselor achiziționate de inculpata SC Polia Com SRL și valoarea la care au fost revândute D.G.A.S.P.C. Brașov, precum și o vătămare a intereselor legale  ale instituției publice, respectiv în privarea autorității contractante de a opta pentru servicii sau bunuri selecționate într-un mediu concurențial.
 
D.G.A.S.P.C. Brașov s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 688.346,72 lei reprezentând daune materiale, solicitând totodată plata dobânzii legale penalizatoare de la data constituirii ca parte civilă și până la plata efectivă a sumei.
 
În cauză, s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpaților Căncescu Aristotel Adrian, Cirica Emil, Martin Virginia, Grama Lucia Cristina, Matei Gavril, SC Licofrig SRL, SC Frigomat SRL, Luca Maria Codruţa, Dalea Claudiu Eugen și SC Polia Com SRL și altor persoane.
 
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalul Brașov, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.
 
Anterior, inculpatul Căncescu Aristotel Adrian a mai fost trimis în judecată în alte cinci cauze, vezi comunicatele nr. 1822/VIII/3 din 17 decembrie 2014, nr. 1340/VIII/3 din 3 noiembrie 2016, nr. 1500/VIII/3 din 15 decembrie 2016,  nr. 334/VIII/3 din 05 aprilie 2017 și nr. 622/VIII/3 din 21 iunie 2017.
 
Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
 
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Zeci de ani de închisoare Dosarul „Păgubiţii Vectra“ a primit un nou termen

22 Feb 2018 474

Insolvenţa Taste-It Events & Catering SRL, amânată pentru luna mai

22 Feb 2018 234

Pedeapsa maximă cerută de procurorii DNA pentru Viorel Hrebenciuc. Acesta este judecat în dosarul retrocedărilor de păduri

21 Feb 2018 203

Un nou protest în fața sediului DNA din București. Cine participă la acțiunea de protest

21 Feb 2018 273

Oficial de la DNA Teodosie Petrescu, arhiepiscopul Tomisului, suspectat de inducerea în eroare a organelor judiciare, mărturie mincinoasă şi abuz în serviciu în formă continuată

21 Feb 2018 1068

Teodosie Petrescu, arhiepiscopul Tomisului, a ajuns la DNA (galerie foto + video)

21 Feb 2018 721

Teodosie Petrescu, arhiepiscopul Tomisului, un nou dosar la DNA

21 Feb 2018 805

Discuții despre raportul privind DNAPreședintele Klaus Iohannis se întâlnește astăzi cu ministrul Justiției

20 Feb 2018 292

Decizie incredibilă. Un avocat a câștigat o bătălie cu DNA. Trebuie să primească daune morale de la procurori

19 Feb 2018 322

Anunț important de la ministrul Justiției. Când va fi prezentat raportul oficial rpivind activitatea managerială la DNA

19 Feb 2018 232

Procurorii DNA au cerut condamnarea lui Ludovic Orban la închisoare cu executare. Ce decizie a primit liderul PNL în primă instanță

19 Feb 2018 257

Stelian Fuia, fostul ministru al Agriculturii, eliberat condiţionat de Tribunalul Constanţa

19 Feb 2018 424

Vlad Cosma, citat la Parchetul General

19 Feb 2018 297

Viorica Dăncilă, despre raportul privind DNA - ”Să lăsăm justiţia să-şi spună cuvântul”. Ce a declarat premierul

19 Feb 2018 317

Jurnalistul Mălin Bot, în conflict cu jandarmii în timpul protestului de la sediul DNA din București

18 Feb 2018 244

Protest în fața sediului DNA din București. Manifestanții au venit „înarmați“ cu portocale

18 Feb 2018 1735

Informații incredibile din stenograme ale DNA. Crin Antonescu ar fi fost șantajat. Cum a reacționat fostul lider PNL

18 Feb 2018 825

Protest în fața Palatului Cotroceni. Oamenii au ieși în stradă pentru a susține DNA

17 Feb 2018 673

Un fost preşedinte, trimis în judecată de către DNA Constanţa, merge la închisoare

17 Feb 2018 718

Florin Iordache, despre raportul privind activitatea DNA - ”Ministrul Justiţiei nu are cum să arunce raportul DNA în curtea Parlamentului”

16 Feb 2018 360

ÎCCJ, decizie definitivă cu privire la contestaţia depusă de Tel Drum

16 Feb 2018 245

Procurorii Anticorupţie nu vor ca Dan Emil Manolachi, fost ofiţer DNA, să fie eliberat

16 Feb 2018 236

Veste bună pentru DNA Constanţa!

16 Feb 2018 470

Premierul Dăncilă, despre discuția de astăzi cu Klaus Iohannis. Subiecte abordate

15 Feb 2018 253

Victor Ponta, acuzații dure la adresa lui Liviu Dragnea - ”Dragnea Mincinosul și-a bătut joc de membrii PSD”

15 Feb 2018 246

LIVE TEXTKlaus Iohannis, conferință de presă în contextul acuzațiilor la adresa DNA - ”Niște penali încearcă sa atace DNA”

15 Feb 2018 674

Ministrul Justiției, decizie amânată în cazul DNA

15 Feb 2018 236

DNA. Control judiciar pe cauțiune pentru un fost președinte CNAS

15 Feb 2018 409

Ministrul Tudorel Toader, informare de presă la ora 18.00

15 Feb 2018 186

Radu Mazăre, de Mărţişor - achitat ori condamnat

15 Feb 2018 939

DNA Constanţa a trimis în judecată un psiholog. Ieri s-a luat o decizie importantă

15 Feb 2018 328

Laura Codruța Kovesi nu-și dă demisia. Ce a declarat în cadrul conferinței de azi, de la sediul DNA

14 Feb 2018 407

Fost șef ANI, condamnat la patru ani de închisoare

14 Feb 2018 400

LIVE TEXTLaura Codruța Kovesi, conferință de presă privind acuzațiile la adresa DNA - ”Procurorii din DNA nu falsifică probe!”

14 Feb 2018 810

DNA. Fost deputat în Parlamentul României, trimis în judecată pentru trafic de influență. Ce acuzații i se aduc

14 Feb 2018 266

Ministrul Carmen Dan a solicitat procurorului șef al DNA revocarea detașării din funcție a celor doi polițiști ce apar în înregistrările de la DNA Ploiești

14 Feb 2018 249

DNA Constanţa a trimis în judecată doi primari. Cine sunt şi care sunt acuzaţiile

14 Feb 2018 1101

Doi membri ai CSM cer urmărirea penală a magistraților care ar fi implicaţi în posibila trucare a anchetelor penale în cazul DNA Ploieşti

13 Feb 2018 366

Plângeri penale împotriva a trei experţi evaluatori din DNA depuse de foști șefi ai ANRP și ANI

13 Feb 2018 297

Parchetul General face cercetări în cazul înregistrărilor de la DNA Ploiești. Ancheta demarată în urma unei plângeri

13 Feb 2018 470

Nicolae Stanciu, fostul preşedinte al Curţii de Apel Constanţa, trimis în judecată de către DNA. Dosarul merge la Galaţi

13 Feb 2018 755

Omul de afaceri Ioan Bene, dat în urmărire internaţională. Este condamnat pentru dare de mită

12 Feb 2018 505

Declarație de ultimă oră a Ministrului Justiției. Ce a declarat despre sesizarea Inspecției Judiciare după înregistrările apărute în presă

12 Feb 2018 268

Detalii incredibile legate de înregistrările audio prezentate într-o emisiune Tv. Un procuror șef din cadrul DNA implicat. Reacția oficială a DNA

12 Feb 2018 630

Cadastrarea judeţului Constanţa, în colimatorul procurorilor Anticorupţie. Cine a ajuns la judecată. Unde este dosarul

12 Feb 2018 1063

Detalii din dosarul în care fostul director general al Nuclearelectrica este urmărit penal de procurorii DNA. De la ce societate ar fi primit mită

09 Feb 2018 513

DNA. Avocat din cadrul Baroului Bucureşti, trimis în judecată

09 Feb 2018 487

Procuror DNA, trimis în judecată pentru infracţiuni de favorizarea făptuitorului şi fals intelectual

08 Feb 2018 705

Fostul şef al Poliţiei Rutiere, trimis în judecată de către DNA Piteşti. Azi, termenul cu numărul 34

08 Feb 2018 847

DNA Constanţa. Grup infracțional, destructurat de procurori. Suspecţii sunt acuzaţi de infracțiuni de înșelăciune, șantaj și evaziune fiscală

07 Feb 2018 1130