Insolventa firme

Bunurile Almiana Conf SRL vor fi scoase la mezat. Creditorii, convocaţi pentru a decide strategia de vânzare

Victoria SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Almiana Conf SRL, conform Încheierii nr. 465 din data de 14.07.2016, pronunţată de Tribunalul Constanţa, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 4498/118/2016, convoacă Adunarea Creditorilor.
 
Şedinţa va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, în data de 2.05.2017, la ora 10.00. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul şedinţei prin împuterniciţi, cu procură specială autentică, sau, în cazul creditorilor bugetari şi al celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă.
 
Ordinea de zi este următoarea: aprobarea raportului de evaluare bunuri mobile din proprietatea SC Almiana Conf SRL, precum şi stabilirea strategiei de vânzare, a preţului de pornire a regulamentului de licitaţii pentru bunurile mobile din patrimoniul debitoarei. Bunurile care vor fi evaluate sunt: trei maşini liniare simple, o maşină de cusut nasturi, o maşină de surfilat cinci fire, o maşină de surfilat trei fire, o maşină de cusut liniară, o instalaţie de călcat presă, o maşină de butonierit, o maşina de croit mobilă, un triploc patru fire, o maşină C2 ace Uberdech, două maşini de cusut tehnometalice, o maşină de cusut Necchi, o maşina de călcat industrială, două maşini de cusut liniare.
 
Lichidatorul judiciar a prezentat şi propunerea privind strategia de vânzare, preturile de pornire a licitaţiei şi regulamentul de licitaţie pentru bunurile din patrimoniul debitoarei. Licitaţia se va desfăşura la sediul lichidatorului judiciar din municipiul Constanţa, bulevardul Al. Lăpuşneanu. La licitaţia publică deschisă cu strigare pot participa un număr nelimitat de persoane.
 
Vânzătorul SC Almiana Conf SRL, prin lichidator, este obligat să pună la dispoziţia fiecărui ofertant caietul de sarcini. Ofertanţii vor depune o garanţie de participare de 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Procedurile publice se vor desfăşura după regula licitaţiei competitive: dacă se oferă preţul de pornire a licitaţiei, licitatorul va creşte preţul cu câte un pas de licitare de 10% din acesta, până când unul dintre ofertanţi acceptă preţul astfel majorat şi nimeni nu oferă un preţ mai mare. Dacă niciunul dintre ofertanţi nu oferă preţul de pornire a licitaţiei, comisia de licitaţie va închide licitaţia. Dacă Ia a treia repetare a ultimei strigări nu se oferă o sumă mai mare, licitatorul anunţă adjudecarea activului licitantului care a oferit ultima sumă strigată. Preţul caietului de sarcini este de 200 de lei fără TVA. 

Almiana Conf SRL, în datele Registrului Comerţului 

Înfiinţată în anul 2012, firma are sediul social în municipiul Constanţa. Capitalul social subscris, de 2.000 de lei, integral vărsat, este compus din 200 de părţi sociale. Societatea este controlată de Alina Silvia Predeţeanu, născută pe 23.09.1976, în Constanţa, cu 90% din capitalul social, şi Stelică Ghiondea, născut pe 9.11.1949, în municipiul Giurgiu, cu 10% din capitalul social. Lichidator judiciar este Victoria SPRL. Almiana Conf SRL se ocupă de fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp).

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Nu exista articole asemanatoare.