Insolvenţa firmei Rico SRL, amânată de Tribunalul Constanţa pentru 5 aprilie 2017

Tribunalul Constanţa a acordat cel de-al 22-lea termen de judecată în dosarul privind insolvenţa firmei Rico SRL, cu sediul în Constanţa, strada Celulozei nr. 11A. Cauza a fost amânată pentru data de 5 aprilie 2017. Conform datelor oficiale, prin sentinţa civilă nr. 2001/11.06.2014, pronunţată de judecătorul sindic al Tribunalului Constanţa, s-a dispus, la cererea creditorilor SC Black Sea Suppliers SRL şi SC Crirox Group Construct SRL, declanşarea procedurii generale a insolvenţei, în condiţiile Legii 85/2006, împotriva SC Rico SRL.
 
SC Black Sea Suppliers SRL a solicitat declanşarea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Rico SRL, pretinzând a fi titularul unui drept de creanţă de 195.155,87 de lei asupra acestuia. SC Crirox Group Construct SRL a solicitat declanşarea procedurii insolvenţei împotriva aceluiaşi debitor, susţinând a fi titularul unei creanţe totalizând 263.664,48 de lei, izvorâtă din opt contracte de lucrări.
 
Tot prin sentinţa civilă nr. 2001/11.06.2014, instanţa a desemnat ca administrator judiciar provizoriu GD Reorganizare şi Lichidare IPURL, cu sediul profesional în Constanţa, pe bulevardul Ferdinand, cu un onorariu fix de 3.000 de lei, exclusiv TVA, şi un onorariu variabil de 10% din valoarea activelor vândute.
 
De menţionat că, prin deschiderea procedurii, instanţa i-a ridicat debitoarei Rico SRL dreptul de administrare constând în dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea, dacă nu-şi declară intenţia de reorganizare în termen de zece zile de la deschiderea procedurii. La data de 23 iunie 2014, cu respectarea termenului de zece zile, Rico SRL, prin administrator judiciar, a solicitat în clar menţinerea dreptului de administrare prin continuarea activităţii pe baza unui plan de reorganizare.
 
La data de 6 octombrie 2014 a fost depus la grefa Tribunalului Constanţa tabelul preliminar rectificat al obligaţiilor debitoarei, transmis spre publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă conform adresei nr. 1756/06.10.2014.
Ca urmare a analizei amănunţite a cererilor creditorilor şi a corespondenţei cu părţile implicate, au fost acceptate creanţe într-un cuantum de 62.050.804,06 lei. Creanţe în cuantum de 81.019.784,03 lei au fost acceptate sub condiţie suspensivă conform art. 64, alin.(5) al Legii 85/2006, iar creanţe în cuantum de 25.166.862,19 lei au fost refuzate la înscriere.
 
Pe data de 17 decembrie 2014, Tribunalul Constanţa a dispus înscrierea provizorie a creditorului SC Maden Concept SRL în tabelul definitiv al creanţelor împotriva debitorului SC Rico SRL, cu suma de 8.082,61 de lei, sub condiţia suspensivă a inexistenţei unor deficienţe în executarea lucrărilor efectuate în baza contractului nr. 176/23.11.2012.
 
În şedinţa din data de 21 ianuarie 2015, Tribunalul Constanţa a dispus înscrierea creditorului SC Veledam 1010 SRL în tabelul definitiv al creanţelor împotriva debitorului SC Rico SRL cu suma de 36.394 de lei, cu titlu de contravaloare chirie restanţă aferentă contractului nr. 251/25.07.2013.
 
La începutul lunii februarie 2015, instanţa a dispus înscrierea creditorului SC Crys & BB SRL în tabelul definitiv al creanţelor împotriva debitorului SC Rico SRL cu suma de 11.374,12 lei, cu titlu de cheltuieli de executare.

 
Tot atunci, judecătorii au dispus înscrierea provizorie a creditorului SC Garanti Bank SA în tabelul definitiv al creanţelor împotriva debitorului SC Rico SRL, cu echivalentul, exprimat în lei (la cursul de schimb interbancar stabilit de Banca Naţională a României din ziua realizării condiţiei), al sumei de 39.916 euro, sub condiţia suspensivă a executării scrisorii de garanţie de către beneficiarul Primăria Municipiului Bucureşti.
 

Pe data de 22 aprilie 2015, instanţa a dispus înscrierea creditorului SC Enel Energie SA în tabelul definitiv al creanţelor împotriva debitorului SC Rico SRL cu suma de 758,92 de lei.
 
Pe data de 3 iunie 2015, Tribunalul Constanţa a dispus înlăturarea din tabelul preliminar publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 14745/14.08.2014 a creanţei în valoare de 77.218,89 de lei, înscrisă în favoarea creditorului SC Ecosat SRL. Câteva zile mai târziu, pe data de 17 iunie, s-a dispus înscrierea creditorului contestator în tabelul definitiv al creanţelor împotriva debitorului SC Rico SRL cu suma de 11.795,04 lei.
 
Pe data de 21 octombrie 2015, judecătorii au hotărât înscrierea SC Capital National Construct SRL în tabelul definitiv al creanţelor împotriva debitorului SC Rico SRL cu următoarele sume: 28.483,15 lei, 2.327,48 de lei - penalităţi de întârziere, 20.662,53 de lei - garanţie de bună execuţie scadentă la 22.11.2015, sub condiţia suspensivă a inexistenţei unor deficienţe în executarea lucrărilor efectuate în baza contractului nr. 42/27.04.2011, la ordinea de prioritate reglementată.
 
La jumătatea lunii decembrie 2015, instanţa a dispus înscrierea creditorului contestator Global Business Concepts INC, cu sediul în Republica Panama, în tabelul definitiv al creanţelor împotriva debitorului SC Rico SRL cu următoarele sume: 164.564,88 de lei (din care 58.339,44 de lei - debit izvorât din contractul financiar de susţinere tehnică şi profesională nr. 171/3.05.2012 şi 106.225,44 de lei - din contractul financiar de susţinere tehnică şi profesională nr. 605/18.07.2012), 1.417,26 de lei - penalităţi de întârziere (din care 583,39 de lei pentru prima convenţie şi 833,87 de lei pentru cea de a doua).
 
În luna mai a acestui an, comitetul creditorilor debitoarei SC Rico SRL a fost convocat în şedinţă de administratorul judiciar GD Reorganizare şi Lichidare IPURL, iar atunci s-au discutat:
1) aprobarea prelungirii, până la data de 10.11.2018, a Scrisorii de Garanţie Bancară de Bună Execuţie nr. 0130035202437/23.04.2010, scrisoare prin care Garanti Bank SA a acordat împrumutantei o facilitate în favoarea Primăriei Municipiului Bucureşti;
2) aprobarea pentru casare a mijloacelor fixe din listele ce vor fi prezentate comitetului prin informare, motivat de faptul că au un grad ridicat de uzură şi că nu mai pot fi folosite în activitatea curentă a societăţii;
3) aprobarea pentru valorificare a bunurilor mobile din listele ce vor fi prezentate comitetului prin informare, având în vedere următorul aspect: cheltuielile privind întreţinerea, impozitele şi taxele aferente nu justifică menţinerea acestora în patrimoniu.
 
La data de 30 septembrie 2016, GD Reorganizare şi Lichidare IPURL a convocat comitetul creditorilor debitoarei SC Rico SRL, iar pe ordinea de zi s-au aflat două puncte, respectiv: aprobarea desemnării persoanei de specialitate pentru evaluarea bunurilor imobile şi mobile din patrimoniul debitoarei SC Rico SRL, dar şi stabilirea onorariului acesteia. Pe data de 16 decembrie, la sediul administratorului judiciar GD Reorganizare si Lichidare IPURL a fost convocat comitetul creditorilor debitoarei SC Rico SRL. Pe ordinea de zi se află aprobarea pentru casare/vânzare la preţ de casare a mijloacelor fixe din listele ce vor fi prezentate comitetului prin informare, motivat de faptul că au un grad ridicat de uzură şi că nu mai pot fi folosite în activitatea curentă a societăţii. Tot atunci se va supune discuţiei aprobarea casării/vânzării la preţ de casare, până la sfârşitul acestui an fiscal, pentru a scuti societatea de plata impozitelor pentru anul 2017.
 
De menţionat că, aproape de jumătatea lunii octombrie, Tribunalul Constanţa a dispus înlăturarea din tabelul preliminar al obligaţiilor societăţii debitoare Rico SRL a dreptului de creanţă înscris în favoarea creditorului Unicredit Bank SA, compus din 32.970 de lei (echivalentul a 7.500 de euro), cu titlu de cost al închiderii tranzacţiei calculate la 9.04.2014, 740,37 de lei (echivalentul a 168,42 de euro) - penalităţi de întârziere, 153,65 de lei (contravaloarea sumei de 34,95 de euro) - penalităţi acruate.
 
Pe data de 19 octombrie, instanţa a dispus înlăturarea din tabelul preliminar al obligaţiilor societăţii debitoare Rico SRL a dreptului de creanţă înscris în favoarea creditorului Unicredit Bank SA, compus din: 32.970 de lei (echivalentul a 7.500 de euro), cu titlu de cost al închiderii tranzacţiei calculate la 9.04.2014, determinată, 740,37 de lei (echivalentul a 168,42 de euro) - penalităţi de întârziere şi 153,65 de lei (contravaloarea sumei de 34,95 de euro) - penalităţi acruate.
 
Potrivit Registrului Comerţului, consultat pe data de 13 decembrie, asociat unic al SC Rico SRL este Marcel Cornel Gheorghe, născut la data de 2.09.1951, în municipiul Călăraşi, care este şi administrator special. Firma are ca activitate principală „lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale“.
 
Tot potrivit Registrului Comerţului, SC Rico SRL figurează într-un dosar penal - 190/P/2015, instrumentat de poliţiştii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, unde s-ar derula cercetări specifice pentru spălare de bani şi complicitate la abuz în serviciu.
 
Aşa cum arătam şi în ediţiile anterioare, SC Rico SRL, alături de o altă firmă, a contestat de două ori rezultatul licitaţiei organizate de Primăria Municipiului Constanţa pentru atribuirea contractului având ca obiect „Achiziţie execuţie lucrări aferente obiectivului de investiţii «Reabilitarea şi amenajarea Parcului Arheologic - municipiul Constanţa»”.
 
Potrivit vrajitorul.eu, SC Rico SRL figurează în aproape 400 de dosare (majoritatea pe civil), cauzele fiind înregistrate pe rolul mai multor instanţe din ţară şi având ca obiect: pretenţii, litigiu privind achiziţiile publice, validare poprire, contestaţii la executare, plângeri contravenţionale, încuviinţări de executări silite, ordonanţe de plată, anulări de acte administrative, litigii privind achiziţiile publice, învestiri cu formulă executorie etc.
 
Aşa cum arătam şi în ediţiile anterioare, SC Rico SRL, alături de o altă firmă, a contestat de două ori rezultatul licitaţiei organizate de Primăria Municipiului Constanţa pentru atribuirea contractului având ca obiect „Achiziţie execuţie lucrări aferente obiectivului de investiţii «Reabilitarea şi amenajarea Parcului Arheologic - municipiul Constanţa»”.

Mai multe detalii cu privire la acest subiect se regăsesc în materialele de mai jos:

Reabilitarea Parcului Arheologic, stopată de judecători
Bye-bye, Mobitom! Primăria Constanţa, obligată să reevalueze ofertele (galerie foto)


Decizie de ultimă oră a CNSC!
Contestaţia formulată de Euromateria SRL, respinsă. Reabilitarea Parcului Arheologic poate continua (document)


Tupeu fantastic al angajatei Rico SRL!
SC Euromateria şi Rico SRL dau în judecată pentru a doua oară Primăria Constanţa

Citeşte şi:

Lichidatorul judiciar a solicitat un termen nou
Niciun cumpărător interesat de terenul intravilan deţinut de Rico SRL


Făgădău - „Vom semna contractul de execuţie cu o condiţie“
Contestaţia privind contractul de reabilitare a Parcului Arheologic, respinsă de CNSC (document)

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

A fost eliberat actul de urbanism Mastodontul de beton din Portul Tomis va deveni hotel cu restaurant de cinci stele

07 Nov 2019 9999

Societatea Rico a dat Fiscul în judecată. Cine a pierdut şi cât are de plătit

29 Oct 2019 791

Mastodontul de beton din Portul Tomis ar putea fi finalizat. Ce act de urbanism a obţinut Astera Consulting

25 Dec 2018 4626

Insolvenţa SC Rico SRL, amânată pentru 2019

23 Nov 2018 1624

O nouă decizie în dosarul privind insolvenţa societăţii comerciale Rico SRL

29 Apr 2018 1237

Dosarul de insolvență al firmei Rico SRL, amânat

19 Apr 2018 1174

Insolvenţa societăţii comerciale Rico SRL, amânată pentru luna mai

21 Mar 2018 1634

Firme Constanţa, rezultate financiare Rico, cifră de afaceri în scădere la o treime față de anul de referință anterior (document)

04 Feb 2018 1308

Insolvenţa firmei Rico SRL, amânată pentru jumătatea lunii mai

19 Jan 2018 2782

Euromateria SRL, o firmă celebră, cu lucrări celebre şi contestaţii le fel de cunoscute

20 Dec 2017 6285

A contestat mai multe licitaţii ale Primăriei Constanţa Cum a intrat în insolvenţă Rico SRL. Povestea oficială, din sala de judecată

05 Dec 2017 2646

Rico SRL, societate care a contestat mai multe licitaţii ale Primăriei, dă în judecată Compania Naţională de Investiţii

26 Jan 2017 1355

Lichidatorul judiciar a solicitat un termen nou Niciun cumpărător interesat de terenul intravilan deţinut de Rico SRL

02 Nov 2016 2317

Au fost convocaţi creditorii Rico SRL. Firma a contestat licitaţiile pentru reabilitarea Parcului Arheologic şi a Cazinoului

26 Sep 2016 1968

Tupeu fantastic al angajatei Rico SRL! SC Euromateria şi Rico SRL dau în judecată pentru a doua oară Primăria Constanţa

07 Sep 2016 4797