O primărie din județul Tulcea, demers în instanță după ce firma care a modernizat reţeaua de iluminat public ar fi supraevaluat preţurile

 
  • Asociat unic al Hercinic SRL, cu sediul social în Măcin, județul Tulcea, este Lenuţa Iscru, mama preotului tulcea Mădălin Adrian Iscru, fost consilier personal la Cabinetul Secretarului de Stat din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP).
  • În 2019, jurnaliştii de la Recorder.ro au arătat că preotul Mădălin Adrian Iscru a obţinut peste o sută de contracte finanţate prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) fără licitaţie prin Siluan Proiect SRL și Hercinic SRL.
  • În septembrie 2019, Agenția Națională de Integritate a sesizat Direcția Națională Anticorupție cu privire la „existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către Iscru Mădălin-Adrian, fost consilier personal la Cabinetul Secretarului de Stat din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), a infracțiunilor prevăzute de dispozițiile art. 12, lit. b) din Legea nr. 78/2000, coroborat cu prevederile art. 326 privind falsul în declarații, prevăzut de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal“.
 
Unitatea Administrativ-Teritorilă Jijila (Tulcea), prin Primar, solicită în instanță înscrierea creanței în cuantum de 229.594 lei în tabelul suplimentar privind pe debitoare SC Hercinic SRL, firmă aflată în faliment!  Acțiunea UAT Jijila vine după ce Camera de Conturi a județului Tulcea a efectuat un audit financiar și a constatat ca SC Hercinic SRL Măcin ar fi supraevaluat preţurile la obiectivul de investiţie, iar UAT Jijila ar fi plătit nelegal suma de 239.594 lei.
 
Asociat unic al societății comerciale Hercinic SRL, cu sediul social în Măcin, județul Tulcea, este Lenuţa Iscru, mama preotului tulcea Mădălin Adrian Iscru, fost consilier personal la Cabinetul Secretarului de Stat din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP). În 2019, jurnaliştii de la Recorder.ro au arătat că preotul Mădălin Adrian Iscru a obţinut peste o sută de contracte finanţate prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) fără licitaţie prin Siluan Proiect SRL și Hercinic SRL.
 
Potrivit platformei Confidas.ro, aceasta fiind consultată la data de 12 august 2022, Lenuţa Iscru mai apare în SC Adrianmad SRL (Brăila) radiată, Camlen SRL  (Brăila) – radiată, Crasus Nedli SNC (Galaţi) – radiată și în Siluan Proiect SRL (Tulcea) – faliment.
 
Acțiunea UAT Jijila, respinsă în primă instanță
 
Revenind la cererea cererea Unității Administrativ-Teritorilă Jijila (Tulcea), prin Primar, este de menționat că dosarul a fost soluționat de Tribunalul Tulcea, prin respingerea acțiunii, ca rămasă fără obiect.
 
Decizia magistraților din Tulcea a fost contestată de UAT Jijila la Curtea de Apel Constanța.
 
Povestea la larg
 
Potrivit Buletinului Procedurilor de Insolvenţă nr. 12435/25.07.2022, prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Tulcea, reclamanta U.A.T. Jijila a solicitat repunerea în termen și înscrierea creanței în cuantum de 229.594 lei în tabelul suplimentar privind pe debitoare SC Hercinic SRL.

 
În motivarea cererii, U.A.T. Jijila a arătat, conform BPI, că la 12.10.2016 a încheiat cu SC Hercinic SRL Măcin două contracte de prestări servicii pentru investiţia „Modernizarea reţelei de iluminat public sat Garvăn, corn. Jijila, jud. Tulcea”.
 

Finanţator al investiţiei a fost Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu care a încheiat Contractul de finanţare nr 6194/26.11.2018.
 
„Prețuri supraevaluate“  
 
Tot potrivit BPI, U.A.T. Jijila a mai precizat că, Camera de Conturi a județului Tulcea a efectuat un audit financiar finalizat prin Raportul de audit financiar nr. 42756/08 octombrie 2021 prin care, printre altele, a constatat ca SC Hercinic SRL Măcin a supraevaluat preţurile la obiectivul de investiţie, iar UAT Jijila a plătit nelegal suma de 239.594 lei.
 
Prejudiciul a fost estimat de Cameră, urmând ca până la termenul stabilit de 31 martie 2022, entitatea verificată, să stabilească în concret întinderea prejudiciului (suma încasată + penalităţi şi dobânzi), UAT Jijila a stabilit ca prejudiciul
se circumscrie la suma de 229.594 lei.
 
U.A.T. Jijila a mai susţinut că, odată cu ocazia revenirii în ziua de 05.04.2022 la sediul entităţii verificate a auditorului public extern spre a verifica modul de îndeplinire a obligaţiei stabilite prin decizia nr 21/2021, a luat la cunoștință despre
deschiderea procedurii de insolvență în temeiul Legii nr.85/2014 în cauza nr.993/88/2020 a Tribunalului Tulcea.
 
Repunerea în termen și înscrierea la masa credală
 
Față de cele ce preced, U.A.T. Jijila a solicitat repunerea în termen și înscrierea la masa credală a creanței în sumă de 229.594 lei, ce reprezintă prejudiciu și care s-a născut după deschiderea procedurii debitoarei.
 
În raport de cele mai sus precizate, C.I.I. Crețu Laura Insolv IPURL - lichidator judiciar la SC Hercinic SRL a depus la dosar precizări, arătând că a procedat la verificarea creanței și ulterior la rectificarea tabelului definitiv consolidat de creanțe, înscriind creanţa reclamantei - U.A.T. Jijila.
 
Lichidator judiciar la SC Hercinic SRL a anexat la dosar tabelul definitiv consolidat rectificat al creanțelor nr.1704/14.06.2022.
 
Ce a reținut instanța
 
Examinând cererea reclamantei în raport de actele dosarului şi dispoziţiile legale incidente, magistratul Teodor Borisov, judecătorul sindic al cauzei, a reţinut că la data de 06.05.2021, lichidatorul judiciar C.I.I. Creţu Laura Insolv IPURL a înregistrat la dosarul de insolvență tabelul definitiv consolidat al creanţelor nr.1776/26.04.2021. Tabelul cuprinde creanţa creditorului A.J.F.P.Tulcea în
cuantum de 1.439.909 lei, conform art.161 pct.5 din Legea nr.85/2014 şi s-a publicat în B.P.I nr. 7831/05.05.2021.
 
Ulterior însă, la data de 16.06.2022, ca urmare a cererii promovată de reclamantă, lichidatorul judiciar a întocmit şi a depus la dosarul de insolvență Tabelul definitiv consolidat rectificat al creanţelor nr.1704/14.06.2022, publicat în B.P.I. nr. 10520/17.06.2022 şi în care reclamanta U.A.T. Jijila a fost înscrisă cu o creanţă în cuantum de 229.594,00 lei, conform art. 161 pct.5.
 
Cererea rămasă fără obiect
 
Având în vedere că, după sesizarea instanței, dar până la soluționarea cererii, lichidatorul judiciar a dispus rectificarea tabelului definitiv consolidat de creanțe al debitoarei S.C. Hercinic S.R.L. în sensul solicitat de către reclamantă, judecătorul-sindic a respinge cererea reclamantei, ca fiind rămasă fără obiect.
 
Față de cele mai sus precizate, Tribunalul Tulcea a respins cererea de înscriere în tabelul suplimentar de creanțe privind pe reclamanta Unitatea Administrativ-Teritorilă Jijila, prin Primar, cu sediul în Jijila, în contradictoriu cu pârâtele SC Hercinic SRL, cu sediul în Măcin, prin lichidator judiciar Cretu Laura Insolv IPURL, cu sediul în Galaţi şi D.G.R.F.P. Galaţi prin Administraţia Judeţeană a Finnaţelor Publice Tulcea, cu sediul în mun. Tulcea.
 
Așa cum arătam și la început, potrivit Confidas.ro, asociat unic și administrator al societății comerciale Hercinic SRL este Lenuţa Iscru. Aceasta este mama preotului tulcea Mădălin Adrian Iscru, fost consilier personal la Cabinetul Secretarului de Stat din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP).
 
În 2019, jurnaliştii de la Recorder.ro au arătat că preotul Mădălin Adrian Iscru a obţinut peste o sută de contracte finanţate prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) fără licitaţie prin Siluan Proiect SRL și Hercinic SRL.
 
Anul trecut, Tribunalul Tulcea a decis ca Lenuţa Iscru să fie trasă la răspundere pentru situația financiară a firmei și obligată la plata sumei de 1.463.909 lei către debitoarea SC Hercinic SRL, reprezentând contravaloarea pasivului acesteia.
 
Atragerea răspunderii
Pastilă amară pentru asociatul unic al Hercinic SRL. Firma a încheiat contracte publice de peste două milioane de euro (document)

 
Hercinic SRL a încheiat, în perioada 2018-2019, 65 contracte de achiziții publice în valoare totală de 9.902.031,04 lei (peste două milioane de euro).
 
Lista autorităților contractante: comuna Berca - un contract, Chirnogeni - un contract, Fîntînele - 7 contracte, Gârliciu - 3 contracte, Horia - 5 contracte, Jijila - 7 contracte, Liești – contracte, Lovrin - 1 contract, Mastacani - 4 contracte, Minzalesti - două contracte,  Tataranu - 7 contracte, Topalu - 7 contracte, Topolog   - 5 contracte, Vama - 3 contracte, Vidra - 2 contracte, Frasin - două contracte, Hârșova - un contract, Casimcea - 5 contracte.
 
114 contracte de achiziții publice - aprox 3,4 milioane de euro
 
De partea cealaltă, Siluan Proiect SRL (aflată tot în faliment), fondată de preotul Mădălin Adrian Iscru, a încheiat, în perioada 2017-2018, cu diverse primării din Constanța, Ialomița și Tulcea 114 contracte de achiziții publice în valoare totală de 18.978.390,61 de lei (aprox 3,4 milioane de euro).
 
Defalcat, SC Siluan Proiect SRL a încheiat contracte cu următoarele primării: Deleni – două, Ciochina – 15, Crucea – cinci, Dăeni – șapte, Fîntînele  - 13, Frecăței – opt, Gârliciu – zece, Horia – cinci, Pantelimon  - șapte, Sihlea  - unul, Silistea – două, Slava Cercheză – patru, Stejaru – nouă, Tataranu – trei, Topalu – cinci, Vidra – 11, Vulturu – două și Casimcea – șase.
 
Conform datelor oficiale, pentru aceste autorități contractante, Siluan Proiect SRL a prestat diverse activități, de la servicii de proiectare și inginerie, la reabilitări de școli, grădinițe, drumuri de acces și diverse studii de fezabilitate pentru modernizarea și dotarea iluminatului public.
 
ANI a sesizat DNA
 
În septembrie 2019, Agenția Națională de Integritate a sesizat Direcția Națională Anticorupție cu privire la „existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către Iscru Mădălin-Adrian, fost consilier personal la Cabinetul Secretarului de Stat din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), a infracțiunilor prevăzute de dispozițiile art. 12, lit. b) din Legea nr. 78/2000, coroborat cu prevederile art. 326 privind falsul în declarații, prevăzut de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal“.
 
„În fapt, Iscru Mădălin-Adrian a ocupat funcția de consilier personal la Cabinetul Secretarului de Stat din cadrul MDRAP în perioada 01 august – 01 octombrie 2018. În această perioadă, la data de 23 august, societatea comercială Siluan Proiect SRL, în cadrul căreia acesta avea calitatea de asociat unic și funcția de administrator, a încheiat cu Primăria Comunei Casimcea, Județul Tulcea, două contracte de prestări servicii în valoare totală de 45.771,88 lei. Cele două contracte au fost finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, coordonat de MDRAP“, conform  ANI.
 
Acces la informații privind procesul de utilizare a fondurilor de către beneficiarii Programului Național de Dezvoltare Locală
 
„Întrucât prin deținerea funcției și exercitarea atribuțiilor de serviciu în cadrul MDRAP, Iscru Mădălin-Adrian a avut acces la informații privind procesul de utilizare a fondurilor de către beneficiarii Programului Național de Dezvoltare Locală, finanțat de MDRAP, rezultă indicii temeinice privind săvârșirea de către acesta a infracțiunii asimilată faptelor de corupție „folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii”, prevăzută de dispozițiile art. 12, lit. b) din Legea nr. 78/2000, sens în care ANI a sesizat DNA“, potrivit sursei mai sus citate.
 
„Mai mult decât atât, indiciile au la bază și demersurile efectuate de către Iscru Mădălin-Adrian, în sensul preluării unei societăți comerciale, S.C. Hercinic S.R.L., care în perioada 2016 - 2017 avea 0 profit, 10 lei cifră de afaceri și 0 angajați. Astfel, la patru zile după încetarea funcției de consilier, S.C. Hercinic S.R.L. încheie contracte prin PNDL cu mai multe unități administrativ-teritoriale.
 
În perioada 05 octombrie – 28 decembrie 2018, S.C. Hercinic S.R.L. a încheiat 53 de contracte cu 9 unități administrativ-teritoriale, în valoare de aproximativ 13.479.950 lei, finanțate prin PNDL. De asemenea, Iscru Mădălin-Adrian a deținut în perioada 03 decembrie 2018 – 04 ianuarie 2019 și calitatea de consilier onorific al Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
 
De asemenea, în speță s-au conturat și indicii privind săvârșirea infracţiunii de „fals în declarații”, prevăzută de dispozițiile art. 326 din Legea nr. 286/2009, întrucât în declarațiile de interese depuse de către acesta la numirea și la încetarea din funcția de consilier personal la Cabinetul Secretarului de Stat din cadrul MDRAP, nu a menționat calitatea de asociat unic și funcția de administrator la S.C. Siluan Proiect SRL., societate care a încheiat contracte cu o unitate administrativ-teritorială prin PNDL“, se mai arată într-un comunicat ANI.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și
 
Judecătorii aşteaptă Raportul cauzelor și împrejurărilor insolvenţei Siluan Proiect SRL, fondată de preotul tulcean Iscru
 
ANI a sesizat DNA în cazul preotului Mădălin Adrian Iscru
 
 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Hercinic SRL, cu sediul social în Tulcea, a intrat în faliment

26 Mar 2021 2609