Legi utile

A fost publicată în Monitorul Oficial OUG 44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale

 În Monitorul Oficial al României Partea I numărul 297 din 8 aprilie 2020 a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
 
Guvernul pune acest lucru pe seama situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și declararea "Pandemiei" de către Organizația Mondială a Sănătății la data de 11 martie 2020.

Şi tocmai de aceea „luând act de evoluția situației epidemiologice pe teritoriul României și de informările emise de Grupul de comunicare strategică care indică o creștere zilnică a numărului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2,

ținând cont de hotărârile Comitetului național pentru situații speciale de urgență privind măsurile de combatere a noului coronavirus,
având în vedere instituirea stării de urgență pe întreg teritoriul României prin Decretul nr. 195/2020 și ținând cont de măsurile stabilite în temeiul
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare, prin acte normative conexe, ordonanțe militare sau în ordine, specifice stării de urgență instituite,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Procedurile privind organizarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale se inițiază în termen de 6 luni de la data expirării duratei stării de urgență.
Art. 2. - Data alegerilor prevăzute la art. 1 se stabilește conform art. 10 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, la propunerea Autorității Electorale Permanente și a Ministerului Afacerilor Interne, cu avizul Comitetului național pentru situații speciale de urgență.
Art. 3. - Mandatele autorităților administrației publice locale se prelungesc până la data preluării, în condițiile legii, de către noile autorități ale administrației publice locale a mandatelor rezultate în urma alegerilor prevăzute la art. 1, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020.
Art. 4. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 49 și 50 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, numărul minim al susținătorilor necesar pentru depunerea candidaturilor se va reduce la jumătate.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 49 alin. (2), art. 50 și art. 51 alin. (5) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, pentru candidaturile la consiliul local și funcția de primar din aceeași circumscripție electorală, respectiv pentru candidaturile la consiliul județean și președintele consiliului județean din aceeași circumscripție electorală, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți vor prezenta câte o singură listă de susținători.
Art. 5. - Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (1) și art. 49 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru a propune candidaturi în toate circumscripțiile electorale la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale pot opta să depună la Biroul Electoral Central, în cel mult 30 de zile de la începerea perioadei electorale, liste de susținători la nivel național, care cuprind un număr minim de 25.000 de alegători, din care cel puțin 500 de alegători în fiecare județ și 1.000 de alegători în municipiul București.
Art. 6. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (1) și art. 49 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru a depune candidaturi pentru consiliile locale, consiliul județean, primari și președintele consiliului județean într-un județ, respectiv pentru consiliile locale, primari, Consiliul General al Municipiului București și primarul general, în municipiul București la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale pot opta ca, în locul depunerii listelor de susținători, să facă dovada depunerii în contul bancar deschis pentru campania electorală la nivelul județului respectiv sau al municipiului București, după caz, a unor contribuții electorale în valoare de cel puțin 50 de salarii de bază minime brute pe țară.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (1) și art. 50 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, candidatul independent poate opta ca, în locul depunerii unei liste de susținători, să facă dovada depunerii în contul bancar deschis pentru campania electorală a unei contribuții electorale în valoare de cel puțin 3% din valoarea maximă admisă pentru funcția pentru care candidează, conform art. 28 alin. (12) lit. b) -n) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Contribuțiile electorale prevăzute de alin. (1) și (2) vor putea fi utilizate numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 7. - (1) La alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți vor putea opta să întocmească și să depună electronic, în condițiile legii, dosare de candidatură, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 47 și art. 49-51 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare. Listele de susținători vor putea fi semnate și depuse și electronic, în condițiile legii.
(2) Metodologia de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabilește prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente, adoptată în cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, cu consultarea Autorității pentru Digitalizarea României.
Art. 8. - Alineatul (3) al articolului 151 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:
(3) Mandatul primarului prevăzut la alin. (1) se exercită până la depunerea jurământului de către primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă ori alte situații expres prevăzute de lege atunci când, din cauza acestor situații, nu pot fi organizate alegeri în condițiile alin. (1)".

Actul normativ este semnat de primul ministru Ludovic Orban şi contrasemnat de ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, Ion Ștefan, ministrul afacerilor interne, Marcel Ion Vela şi președintele Autorității Electorale Permanente, Constantin-Florin Mitulețu-Buică.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Acționarii Complex Savoy, întruniți în ședință ordinară. Au hotărât prelungirea mandatelor administratorilor

17 Jun 2020 486

Deputaţii au votat prelungirea mandatelor aleşilor locali până la 1 noiembrie 2020

15 Jun 2020 1437

Senatul a adoptat proiectul privind prelungirea mandatelor aleşilor locali

12 Jun 2020 1442

CCR Guvernul va stabili data alegerilor locale. OUG prelungirii mandatelor primarilor, neconstituțională

03 Jun 2020 1015

CCR a amânat decizia privind cine stabilește data alegerilor - Guvernul sau Parlamentul!

27 May 2020 631

Proiectele de acte normative, adoptate în cadrul ședinței de Guvern

23 Apr 2020 799

Ordonanța de urgență privind prelungirea mandatelor aleșilor locali, publicată în MO. Derogare pentru candidații la alegerile locale

09 Apr 2020 2793

Proiect de OUG privind prelungirea mandatelor aleşilor locali, dar nu mai târziu de 31 decembrie

06 Apr 2020 486

Guvernul lucrează la o OUG pentru prelungirea mandatelor aleșilor locali. Ce variante sun luate în calcul?

03 Apr 2020 1772

Autoritatea Electorală Permanentă propune oficial amânarea alegerilor locale

27 Mar 2020 1888

PSD a fost ras din CA-ul Aeroportului Kogălniceanu. CJC a rămas fără reprezentant şi cere o nouă convocare a AGA şi vot cumulativ (document + galerie foto)

14 Jan 2020 4595

Decizii luate de acţionari Eduard Gabriel Matei, numit preşedinte al Consiliului de Administraţie al Şantierului Naval 2 Mai SA Mangalia

14 Nov 2019 1313

Acţionarii Pomacost SA decid aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, dar şi prelungirea mandatelor cenzorilor

01 Mar 2019 809

Directoratul Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA are noi membri. Cine sunt cei numiți în funcție

11 Jul 2018 1518

UPDATE Proteste la Constanța. Cetățenii sunt nemulțumiți de deciziile ministrului Justiției (galerie foto+video)

27 Aug 2017 2274