Legi utile

A intrat în vigoare Legea 151/2020 privind hărțuirea și discriminarea la locul de muncă

În  Monitorul Oficial al României Partea I numărul 658 din 24 iulie a fost publicată Legea nr. 151 din 23 iulie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.

Iată, integral, conținutul noii legi așa cum a fost adoptată, de Parlamentul României la 23 iulie anul acesta.  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatele (2)-(4) se modifică și vor avea următorul cuprins:
(2) Orice discriminare directă sau indirectă față de un salariat, discriminare prin asociere, hărțuire sau faptă de victimizare, bazată pe criteriul de rasă, cetățenie, etnie, culoare, limbă, religie, origine socială, trăsături genetice, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare cu HIV, opțiune politică, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală, apartenență la o categorie defavorizată, este interzisă.
(3) Constituie discriminare directă orice act sau faptă de deosebire, excludere, restricție sau preferință, întemeiat(ă) pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării drepturilor prevăzute în legislația muncii.
(4) Constituie discriminare indirectă orice prevedere, acțiune, criteriu sau practică aparent neutră care are ca efect dezavantajarea unei persoane față de o altă persoană în baza unuia dintre criteriile prevăzute la alin. (2), în afară de cazul în care acea prevedere, acțiune, criteriu sau practică se justifică în mod obiectiv, printr-un scop legitim, și dacă mijloacele de atingere a acelui scop sunt proporționale, adecvate și necesare.

2. La articolul 5, după alineatul (4) se introduc cinci noi alineate, alineatele (5)-(9), cu următorul cuprins:
(5) Hărțuirea constă în orice tip de comportament care are la bază unul dintre criteriile prevăzute la alin. (2) care are ca scop sau ca efect lezarea demnității unei persoane și duce la crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator.

(6) Discriminarea prin asociere constă din orice act sau faptă de discriminare săvârșit(ă) împotriva unei persoane care, deși nu face parte dintr-o categorie de persoane identificată potrivit criteriilor prevăzute la alin. (2), este asociată sau prezumată a fi asociată cu una sau mai multe persoane aparținând unei astfel de categorii de persoane.
(7) Constituie victimizare orice tratament advers, venit ca reacție la o plângere sau acțiune în justiție cu privire la încălcarea principiului tratamentului egal și al nediscriminării.
(8) Orice comportament care constă în a dispune, scris sau verbal, unei persoane să utilizeze o formă de discriminare, care are la bază unul dintre criteriile prevăzute la alin. (2), împotriva uneia sau mai multor persoane este considerat discriminare.

(9) Nu constituie discriminare excluderea, deosebirea, restricția sau preferința în privința unui anumit loc de muncă în cazul în care, prin natura specifică a activității în cauză sau a condițiilor în care activitatea respectivă este realizată, există anumite cerințe profesionale esențiale și determinante, cu condiția ca scopul să fie legitim și cerințele proporționale.

3. La articolul 59, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
a) pe criterii de rasă, cetățenie, etnie, culoare, limbă, religie, origine socială, trăsături genetice, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, opțiune politică, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală, apartenență la o categorie defavorizată;
4. La articolul 260 alineatul (1), după litera q) se introduce o nouă literă, litera r), cu următorul cuprins:
r) nerespectarea dispozițiilor art. 5 alin. (2)-(9) și ale art. 59 lit. a), cu amendă de la 1.000 lei la 20.000 lei.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
 
Actul normativ este semnat, pentru președintele Senatului, de Florin Iordache, iar pentru președintele Camerei Deputaților de Robert-Marius Cazanciuc.
Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Lege privind sancționarea formelor de discriminare și pentru egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați

13 Aug 2020 3177

Lege pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, în țară sau în afara țării și acordarea unor drepturi

11 Aug 2020 7529

Este oficial. A fost publicată Ordonanța de urgență pentru modificarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii

01 Aug 2020 3688

Text integral din Monitorul Oficial Măsurile de prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2 pe plajele turistice

01 Jun 2020 3869

A fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul privind obligativitatea purtării măștii și a triajului epidemiologic

23 May 2020 3861

Legea 55/2020, cea mult așteptată, este în vigoare de azi. Text integral. Vezi amenzile care nu au putut fi date trei zile(document)

18 May 2020 7869

Ordin privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus la locul de muncă pe perioada stării de alertă

17 May 2020 4552

S-a publicat în Monitor Ordinul ministrului apărării pentru stabilirea criteriilor de sprijinire a asociațiilor și fundațiilor de utilitate publică

24 Apr 2020 4093

Normele de aplicare a prevederilor OUG privind unele facilități pentru creditele acordate anumitor categorii de debitori

07 Apr 2020 2223

Amenzi mai mari cine nu respectă ordonanţele militare. A intrat în vigoare OUG 34 privind regimul stării de urgenţă

03 Apr 2020 3948

Au fost publicate în Monitorul Oficial formularele necesare pentru șomajul tehnic plătit de stat

01 Apr 2020 7140

Text integral A fost publicată în Monitor Ordonanţa privind acordarea de facilități la creditele acordate anumitor categorii de debitori

31 Mar 2020 3538

Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr. 502 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

29 Mar 2020 4136

Ordonanța de urgență nr. 30/2020 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului

24 Mar 2020 7909

HG nr. 217/2020 privind acordarea de zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ

23 Mar 2020 3036