Legi utile

De interes pentru militari A fost modificat Ordinul MApN pentru folosirea căminelor, cabanelor, sanatoriilor şi a altor facilităţi recreative şi sportive ale armatei

La mijlocul săptămânii trecute, a fost publicat în Monitorul Oficial al României partea I numărul 930/27.XI.2017, Ordinul Ministrului Apărării Naționale M.143/10 noiembrie 2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.120/2015 pentru folosirea căminelor militare, cabanelor militare, sanatoriilor şi a altor facilităţi recreative şi sportive aflate în patrimoniul Ministerului Apărării Naţionale.
 
Iată, integral, ce completări se aduc vechiului ordin:
 
Pentru aplicarea prevederilor art. 22 şi 26 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 16 lit. o) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, ale art. 6 alin. (3), art. 81 alin. (2) lit. b) şi art. 85 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 24 din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (3) şi art. 21 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 442/1992 privind concediul de odihnă âl ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate din forţele armate, cu completările ulterioare,
 
având în vedere prevederile art. 12 alin. (3), art. 34 alin. (1), art. 277 şi art. 304 alin. (14) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 16 alin. (1) lit a) şi art 20 din Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, cu completările ulterioare, ale art. 21 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 442/1992, cu completările ulterioare, ale art. 2 alin. (2) lit b) şi lit. c) pct (ii) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2014 privind finanţarea instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2015, ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari, precum şi ale art. 33 din Acordul suplimentar la Protocolul de la Paris dintre Guvernul României și Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa şi Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2015, ratificat prin Legea nr. 126/2016, în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, republicată,
 
ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
 
Art. I. — Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.120/2015 pentru folosirea căminelor militare, cabanelor militare, sanatoriilor şi a altor facilităţi recreative şi sportive aflate în patrimoniul Ministerului Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 7 ianuarie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:
 
1. La articolul 1 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„c) personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale şi familiile acestora;”.

2. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) La facilităţile recreative şi sportive au acces elevii şi studenţii din instituţiile militare deînvăţământ.”

3. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 9. — (1) Accesul la facilităţile recreative şi sportive aflate în proprietatea ori în administrarea Ministerului Apărării Naţionale este gratuit pentru categoriile de personal prevăzute la ârt. 1 alin. (1) lit. a)—h) şi alin. (2), pe baza actelor ce dovedesc calitatea acestora.” ’

4. La articolul 15 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„a) cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii profesionişti, personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale, precum şi familiile acestora, aflate în garnizoană în alte situaţii decât cele prevăzute la art. 13;".

5. La articolul 15, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Pentru o perioadă de utilizare a spaţiilor mai mare de 30 de zile, cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii profesionişti, personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale, precum şi familiile acestora suportă 20% din valoarea tarifelor.”

6. La articolul 17 alineatul (1), litera c) se abrogă.

7. La articolul 18 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„a) cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii profesionişti, personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale, precum şi familiile acestora, aflate în garnizoană în alte situaţii decât cele prevăzute la art. 13;”.

8. La articolul 18, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Pentru o perioadă de utilizare a spaţiilor mai mare de 30 de zile, cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii profesionişti, personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale, precum şi familiile acestora suportă 20% din valoarea tarifelor.”

9. La articolul 18, alineatul (4) se abrogă.

10. După articolul 28 se introduc trei noi articole, articolele 281 —283 cu următorul cuprins:
„Art. 28 L — De drepturile prevăzute în prezentul ordin beneficiază şi membrii şi dependenţii Comandamentelor Aliate, aşa cum sunt definiţi la art. 1 pct. 14 şi 15 din Acordul suplimentar la’ Protocolul de ’ la Paris dintre Guvernul României şi Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa şi Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare, semnat fa Bruxelles la 2 decembrie 2015, ratificat prin Legea nr. 126/2016, la aceleaşi preţuri şi în aceleaşi proporţii ca cele disponibile pentru personalul Ministerului Apărării Naţionale şi dependenţii acestora.
Art. 282. — De drepturile prevăzute în prezentul ordin pentru personalul militar în activitate beneficiază şi rezerviştii voluntari pentru perioadele în care participă la instruire şi la îndeplinirea misiunilor în structuri din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.
Art. 283. — Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit- f) şi g) se cazează, pe cât posibil, la parterul sau etajul I al imobilelor ce fac parte din fondul construit al Ministerului Apărării Naţionale destinat activităţilor recreative şi sportive."

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul apărării naţionale, Mihai-Viorel Fifor
Bucureşti, 10 noiembrie 2017.
Nr. M.143.
 

 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Motoc Mihau

09 Dec, 2017 13:37

La caminwle militare ce permanenti platesc impozit pe avantaj. Stau cu sotia si copilul de 4 ani si de 1-2 ani cam asa platesc 150 rob in plus impozit pe avantaj. Am inteles ca nu este obligatoriu.

Articole asemanatoare

Ce aduce nou Ordinul privind ocuparea de către personalul MApN a posturilor din structurile de reprezentare națională în străinătate

03 Jul 2018 17682

Oficial. Ordinul ministrului Apărării privind încadrarea în condiții deosebite, condiții speciale, și alte condiții, specifice personalului militar

15 Dec 2017 21943

Prin Ordin al Ministrului Apărării vor fi rechemaţi în activitate ofiţeri, subofiţeri şi maiştri militari. Iată documentul

13 Oct 2017 50701

Preoți militari, ofițeri, maiștri și subofițeri, funcționari publici, din MApN, decorați prin ordin de ministru. Despre listă

01 Oct 2017 13290

Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.97/2014. Ce s-a modificat în Regulamentul serviciului interior. Important de știut pentru toți militarii

30 Aug 2017 17419

Oficial. MApN a modificat criteriile şi sistemul de punctaj privind repartizarea locuințelor. Despre ce este vorba. Schimbări radicale (document)

10 May 2017 26081

Ordinul ministrului Apărării privind plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești de acordarea unor drepturi de natură salarială

29 Apr 2017 62606

Proiect de modificarea unui Ordin al ministrului Apărării Naționale. De interes general pentru mare parte din personalul Forţelor Navale

16 Mar 2017 6918

Un viceamiral, doi comandori, un subofițer și patru maiștri militari din Marina Română decorați cu Virtutea Maritimă

30 Nov 2016 3328

Academia Navală Mircea cel Bătrân a primit Ordinul Meritul pentru Invăţământ în grad de Cavaler

18 Jul 2014 1129

M.Ap.N Accident aviatic la Campia Turzii

01 Nov 2010 1162

Armata recruteaza ofiteri si subofiteri din sistemul propriu

12 Jan 2010 30590

MApN isi va reincadra invalizii din teatrele de operatiuni

27 Oct 2006 460