Legi utile

Este oficial. De astăzi intră în vigoare Legea care permite plata trimestrială a dividendelor (text integral)

Începând de astăzi societățile înființate în baza Legii nr. 31/1990 pot să distribuie trimestrial dividende ce provin din profitul exercițiului financiar în curs.

”Repartizarea  profitului se înregistrează în contabilitate pe destinații, după aprobarea situațiilor financiare anuale. Repartizarea trimestrială a profitului către acționari sau asociați se poate efectua opțional, în cursul exercițiului financiar, în limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate și sume retrase din rezerve­ disponibile în acest scop, din care se scad orice pierderi reportate și sume depuse în rezerve”, se arată în document.

Astfel, repartizarea trimestrială a profitului către acţionari sau asociaţi se poate efectua opţional, în cursul exerciţiului financiar, în limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate şi sume retrase din rezerve disponibile în acest scop, din care se scad orice pierderi reportate şi sume depuse în rezerve în conformitate cu cerinţele legale sau statutare, respectiv pe baza situaţiilor financiare interimare, aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor.

Iată aici, integral, actul normativ la care facem referire, aşa cum a fost publicată în Monitorul Oficial al României partea I numărul 595 din 12 iulie anul curent:

Legea nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației

Art. I. - Legea contabilității nr. 82/1991 , republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 19, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
" (3) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinații, după aprobarea situațiilor financiare anuale. Sumele aferente repartizărilor interimare de dividende se înregistrează în contabilitate și se reflectă în situațiile financiare interimare drept creanțe față de acționari, respectiv asociați."

2. La articolul 19, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) și (32), cu următorul cuprins:

"(31) Repartizarea trimestrială a profitului către acționari sau asociați se poate efectua opțional, în cursul exercițiului financiar, în limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate și sume retrase din rezerve disponibile în acest scop, din care se scad orice pierderi reportate și sume depuse în rezerve în conformitate cu cerințele legale sau statutare, respectiv pe baza situațiilor financiare interimare aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților, după caz.

(32) Regularizarea sumelor repartizate în cursul exercițiului financiar potrivit alin. (31) trebuie să aibă loc după aprobarea situațiilor financiare anuale, iar dividendele repartizate și plătite în plus în cursul exercițiului financiar se restituie în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale.

Obligația de restituire intervine pentru persoanele care au încasat dividende trimestrial, iar conducerea societății are obligația de a urmări recuperarea acestor sume și de a dispune măsurile ce se impun în acest scop."

3. La articolul 28, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (81), cu următorul cuprins:

"(81) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) care optează pentru repartizarea trimestrială de dividende au obligația să întocmească situații financiare interimare."

4. După articolul 34 se introduce un nou articol, articolul 341, cu următorul cuprins:

Art. 341. - (1) Situațiile financiare interimare întocmite potrivit art. 28 alin. (81) sunt supuse auditului, în situația în care persoanele care le întocmesc au obligația de auditare statutară a situațiilor financiare anuale sau optează pentru auditarea acestora, potrivit legii.

(2) Situațiile financiare interimare sunt supuse verificării de către cenzori în cazul în care situațiile financiare anuale fac obiectul verificării de către cenzori, potrivit legii."

Art. II. - Legea societăților nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 67, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(2) Dividendele se distribuie asociaților proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat, opțional trimestrial pe baza situațiilor financiare interimare și anual, după regularizarea efectuată prin situațiile financiare anuale, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se pot plăti în mod opțional trimestrial în termenul stabilit de adunarea generală a asociaților sau, după caz, prin legile speciale, regularizarea diferențelor rezultate din distribuirea dividendelor în timpul anului urmând să se facă prin situațiile financiare anuale. Plata diferențelor rezultate din regularizare se face în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat. În caz contrar, societatea datorează, după acest termen, dobândă penalizatoare calculată conform art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar- fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acționarilor care a aprobat situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare."
 
2. La articolul 67, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) și (22), cu următorul cuprins:

"(21) În cazul distribuirii parțiale a dividendelor între asociați sau acționari în cursul anului financiar, situațiile financiare anuale vor evidenția dividendele atribuite parțial și vor regulariza diferențele rezultate, în mod corespunzător.

(22) În cazul în care asociații sau acționarii datorează restituiri de dividende, în urma regularizării operate în situațiile financiare anuale, acestea se achită societății în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale. În caz contrar, asociații sau acționarii datorează, după acest termen, dobândă penalizatoare calculată conform art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acționarilor care a aprobat situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare."

3. La articolul 67, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(4) Dividendele plătite contrar dispozițiilor alin. (2), (21), (22) și (3) se restituie, dacă societatea dovedește că asociații au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, în împrejurările existente, trebuia să o cunoască."

4. La articolul 1172, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 1172. - (1) Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, respectiv raportul directoratului și cel al consiliului de supraveghere, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende și situația privind dividendele distribuite parțial în cursul anului fiscal se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale. La cerere, acționarilor li se eliberează copii ale acestor documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora."

5. La articolul 2721, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"b) încasează sau plătește dividende, sub orice formă, din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite în cursul exercițiului financiar pe baza situației financiare interimare și anual, pe baza situațiilor financiare anuale, sau contrar celor rezultate din acestea."

Art. III. - Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 20 mai 2014, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 31, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:
"d) să primească dividende din profitul realizat trimestrial și, respectiv, anual, proporțional cu participarea la capitalul social;".

2. La articolul 113, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
"c) încasează sau plătește dividende, sub orice formă, din beneficii fictive ori care nu puteau fi distribuite, în lipsa situației financiare interimare sau a situației financiare anuale, după caz."
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Anunț important pentru acționarii Nuclearelectrica SA cu privire la distribuirea dividendelor

08 Nov 2018 257

SIF Oltenia SA face precizări cu privire la plata dividendelor

27 Sep 2018 401

Cum a fost repartizat, între acţionari, profitul net rămas al Progress Consulting SA, care administrează Cimitrul Municipal Constanţa

17 Aug 2018 488

​De ce au primit Nicolae şi Cristina Crăciun un teren intravilan de la firma care administrează Cimitirul Municipal Constanţa

11 Aug 2018 1867

Consilierul judeţean Mircea Pintilie are venituri din indemnizaţie, pensie, arendă şi dividende. Anul acesta şi-a vândut bunurile moştenite în 2017! (documente)

05 Jul 2018 847

Transgaz SA anunță plata dividendelor pentru anul fiscal 2017. Află când şi cum se efectuează plata (document)

13 Jun 2018 698

SN Nuclearelectrica a lansat aplicaţia pentru mobil “Access SNN”

08 Jun 2018 671

SOCEP distribuie dividendele pentru 2017. Ce valoare se acordă pe dividendul brut

08 Jun 2018 1850

Societatea Șantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia a stabilit valoarea dividendelor pentru anul 2017

06 Jun 2018 542

Oil Terminal Constanța anunţă plata dividendelor aferente exerciţiului financiar 2017. Ce valoare are un dividend

23 May 2018 936

OMV Petrom anunță plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2017. Care este valoarea dividendelor ce vor fi acordate

18 May 2018 888

Anunț important de la Oil Terminal. Are legătură cu pentru plata dividendelor aferente anului 2017

09 May 2018 669

S-a decis valoarea dividendelor oferite de societatea SOCEP pentru anul 2017. Care este data plății

27 Apr 2018 1223

Asociaţii Nicolae şi Cristina Crăciun au primit un apartament şi două garaje de la Progress Consulting SA, firma care administrează Cimitirul Municipal Constanţa

23 Apr 2018 2551

Societatea OMV Petrom anunță o nouă politică de dividende. Ce modificări vor fi operate

04 Apr 2018 595

riseproject.ro O poveste braziliană despre Liviu Dragnea, frații Mazăre și reprezentanți ai companiilor Tel Drum și Regiotrans

30 Mar 2018 1148

Amânare. Norma privind efectuarea plății obligațiilor fiscale va intra în vigoare de la 1 iulie

28 Dec 2017 871

Schimbări la contribuțiile pentru sănătate în 2018

19 Dec 2017 1020

AGOA Conpet convocată pentru aprobarea dividendelor oferite către acționari

20 Sep 2017 624

Solicitare transmisă de Ministerul Energiei acționarilor Nuclearelectrica pentru aprobarea distribuirii unor dividende suplimentare de 110 milioane lei

13 Sep 2017 786

S-a stabilit valoarea dividendelor pentru anul 2016 la SIF Oltenia. Când va începe distribuirea acestora

06 Sep 2017 2443

Programul de convergență 2017-2020, aprobat de Guvern

05 May 2017 855

CONPET a stabilit ce valoare vor avea dividendele pentru anul 2016

27 Apr 2017 3295

Revista presei locale

19 Apr 2017 1519

Propunerea Directoratului OMV Petrom SA privind distribuirea de dividende pentru 2016, aprobată

23 Mar 2017 986

28 februarie, termenul limită pentru depunerea D 205

08 Feb 2017 1277

Firma care ar deţine blocul de pe strada Steagului unde a murit un copil, în faţa judecătorilor

10 Dec 2016 3382

ANAF Prejudiciu de peste 80 de milioane de lei, cauzat statului de una dintre cele mai mari firme de pază

30 Aug 2016 1444

THR Marea Neagră plătește dividendele. Iată de când și care este valoarea

29 Aug 2016 1452

CONPET acordă dividendele pe anul 2015. Ce valoare are dividendul pe acțiune

02 May 2016 1509

Jale mare la Litoral SA Mamaia

28 Apr 2016 1180

Revista presei locale

18 Apr 2016 1875

Comunicat de presa DGRFP Galati

05 Apr 2016 896

Se decide plata dividendelor Puncte importante pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor OIL Terminal SA

25 Mar 2016 1349

"Portul Constanța, ultima redută de stat controlată încă de echipa Mazăre”

09 Mar 2016 1735

CE schimbări economice aduce 2016. Preţuri mai mici, dar impozite mai mari pe case

02 Jan 2016 968

2016 vine cu reduceri de taxe

27 Dec 2015 875

Comunicat de presă ref. OUG privind unele măsuri fiscale 27 Octombrie 2015

27 Oct 2015 689

Finanţistul Gheorghe Dragomir - „Banii împrumutaţi se regăsesc în investiţii?!“ Avertismente PNL la măsuri PSD

27 Oct 2015 2031

Guvernul anunță noi modificări la Codul fiscal

23 Oct 2015 1131

Codul Fiscal ar putea suferi câteva modificări printre care se numără și reducerea TVA la apă

22 Oct 2015 995

THR Marea Neagră începe plata dividendelor

29 Sep 2015 956

Codul Fiscal, tema discuţiilor dintre Iohannis şi şeful BNR

14 Jul 2015 905

Principalele prevederi ale proiectului Guvernul a aprobat noul Cod Fiscal

25 Mar 2015 833

Şedinţa CLM Constanţa Subvenţie la energia termică, doar până la 31 decembrie! Află care este motivul invocat de Radu Mazăre

20 Oct 2014 1892

SC Turism Felix SA plăteşte dividendele pentru anul financiar 2013

17 Oct 2014 778

SIF Oltenia începe plata dividendelor pentru exerciţiul financiar 2013

26 Sep 2014 1029

Cele mai mari venituri Care au fost activităţile profitabile ale anului 2013

02 Aug 2014 1054

Chiru va sesiza Avocatul Poporului „Municipalitatea ar putea fi nevoită să returneze dividendele de la APMC“

22 May 2014 1297

Ramona Mănescu îi solicită lui Mazăre să spună cum a folosit banii din dividendele de la port

20 May 2014 1339