Legi utile

HG nr. 217/2020 privind acordarea de zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ

 
În Monitorul Oficial al României Partea I numărul 230 din 21 martie a fost publicată HG nr. 217/2020 - aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ.

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — (1) Se stabilesc ca zile libere plătite pentru unul dintre părinți, în situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ, în temeiul Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, și al Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, zilele lucrătoare până la încetarea situației de urgență decretată, cu excepția zilelor lucrătoare din perioada vacanțelor școlare.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică persoanelor care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 19/2020.
(3) Zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinți, depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul în perioada prevăzută la alin. (1), însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit Legii nr. 19/2020, respectiv că nu se află în concediu de odihnă sau concediu fără plată, precum și de copia certificatului/ certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor.
(4) Modelul declarației este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. — Pentru fiecare zi liberă în condițiile prezentei hotărâri angajatorul acordă o indemnizație care se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și al cărei cuantum este de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.
Art. 3. — (1) Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației prevăzute la art 2, angajatorul va depune cerere la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia, după caz. Cererea va fi însoțită de următoarele documente:
a) lista angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum și indemnizația acordată pe această perioadă;
b) copii de pe statele de plain din care să reiasă acordarea indemnizației;
c) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă că lista prevăzută la lit. a) conține persoanele care îndeplinesc condițiile reglementate la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 19/2020; modelul declarației este aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;
d) dovada plății contribuțiilor și impozitelor aferente lunii în care s-a plătit indemnizația.
(2) Cererea va fi datată și semnată de reprezentantul legal și va conține obligatoriu următoarele elemente:
a) datele de identificare ale angajatorului, inclusiv adresa de e-mail:
b) contul bancar;
c) numele reprezentantului legal al angajatorului;
d) suma totală solicitată;
e) numărul angajaților pentru care s-a solicitat suma.
(3) Documentele prevăzute la alin. (1) se transmit prin poșta electronică la adresa electronică comunicată de agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în cel mult 30 zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației.
(4) în situația în care documentele prevăzute la alin. (1) nu pot fi transmise prin poșta electronică, acestea se vor transmite prin orice alt mijloc de comunicare.
(5) Decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizație potrivit art. 2 se face în termen de 60 de zile calendaristice de la data înregistrării documentelor prevăzute la alin. (1).
(6) Agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București au obligația ca, în termen de 24 ore de la primirea prin poșta electronică sau în condițiile alin. (4) a documentelor prevăzute la alin. (1), să comunice angajatorului numărul de înregistrare al solicitării.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Text integral din Monitorul Oficial Măsurile de prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2 pe plajele turistice

01 Jun 2020 2978

A fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul privind obligativitatea purtării măștii și a triajului epidemiologic

23 May 2020 3472

Legea 55/2020, cea mult așteptată, este în vigoare de azi. Text integral. Vezi amenzile care nu au putut fi date trei zile(document)

18 May 2020 7394

Ordin privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus la locul de muncă pe perioada stării de alertă

17 May 2020 4190

S-a publicat în Monitor Ordinul ministrului apărării pentru stabilirea criteriilor de sprijinire a asociațiilor și fundațiilor de utilitate publică

24 Apr 2020 3658

Normele de aplicare a prevederilor OUG privind unele facilități pentru creditele acordate anumitor categorii de debitori

07 Apr 2020 1995

Amenzi mai mari cine nu respectă ordonanţele militare. A intrat în vigoare OUG 34 privind regimul stării de urgenţă

03 Apr 2020 3704

Au fost publicate în Monitorul Oficial formularele necesare pentru șomajul tehnic plătit de stat

01 Apr 2020 6750

Text integral A fost publicată în Monitor Ordonanţa privind acordarea de facilități la creditele acordate anumitor categorii de debitori

31 Mar 2020 3288

Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr. 502 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

29 Mar 2020 3801

Ordonanța de urgență nr. 30/2020 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului

24 Mar 2020 7591

Ordinul nr. 50/2020 privind stabilirea unor măsuri organizatorice necesare pentru respectarea izolării la domiciliu, carantinării și internării. Text integral

23 Mar 2020 3652

Ordonanţa Militară nr. 2 a fost publicată în Monitorul Oficial. Ce prevede şi de când se aplică

22 Mar 2020 8837

Hotărâre pentru încuviinţarea măsurii adoptate de preşedintele României privind instituirea stării de urgenţă pe întreg teritoriul ţării

20 Mar 2020 2050

Grupul de Comunicare Strategică Lista măsurilor valabile pe teritoriul României pentru prevenirea răspândirii Coronavirusului

18 Mar 2020 3315