HG nr. 217/2020 privind acordarea de zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ

 
În Monitorul Oficial al României Partea I numărul 230 din 21 martie a fost publicată HG nr. 217/2020 - aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ.

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — (1) Se stabilesc ca zile libere plătite pentru unul dintre părinți, în situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ, în temeiul Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, și al Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, zilele lucrătoare până la încetarea situației de urgență decretată, cu excepția zilelor lucrătoare din perioada vacanțelor școlare.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică persoanelor care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 19/2020.
(3) Zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinți, depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul în perioada prevăzută la alin. (1), însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit Legii nr. 19/2020, respectiv că nu se află în concediu de odihnă sau concediu fără plată, precum și de copia certificatului/ certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor.
(4) Modelul declarației este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. — Pentru fiecare zi liberă în condițiile prezentei hotărâri angajatorul acordă o indemnizație care se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și al cărei cuantum este de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.
Art. 3. — (1) Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației prevăzute la art 2, angajatorul va depune cerere la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia, după caz. Cererea va fi însoțită de următoarele documente:
a) lista angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum și indemnizația acordată pe această perioadă;
b) copii de pe statele de plain din care să reiasă acordarea indemnizației;
c) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă că lista prevăzută la lit. a) conține persoanele care îndeplinesc condițiile reglementate la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 19/2020; modelul declarației este aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;
d) dovada plății contribuțiilor și impozitelor aferente lunii în care s-a plătit indemnizația.
(2) Cererea va fi datată și semnată de reprezentantul legal și va conține obligatoriu următoarele elemente:

a) datele de identificare ale angajatorului, inclusiv adresa de e-mail:
b) contul bancar;
c) numele reprezentantului legal al angajatorului;

d) suma totală solicitată;
e) numărul angajaților pentru care s-a solicitat suma.
(3) Documentele prevăzute la alin. (1) se transmit prin poșta electronică la adresa electronică comunicată de agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în cel mult 30 zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației.
(4) în situația în care documentele prevăzute la alin. (1) nu pot fi transmise prin poșta electronică, acestea se vor transmite prin orice alt mijloc de comunicare.
(5) Decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizație potrivit art. 2 se face în termen de 60 de zile calendaristice de la data înregistrării documentelor prevăzute la alin. (1).
(6) Agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București au obligația ca, în termen de 24 ore de la primirea prin poșta electronică sau în condițiile alin. (4) a documentelor prevăzute la alin. (1), să comunice angajatorului numărul de înregistrare al solicitării.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

S-a modificat Ordinul privind selecția candidaților în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate

09 Feb 2021 10193

Legi utile Normele de aplicare ale OUG 3/2021, publicate în Monitorul Oficial. Cum va fi angajat personalul în centrele de vaccinare

02 Feb 2021 2865

S-a publicat în Monitorul Oficial. Care sunt situațiile în care nu este obligatorie purtarea măștii pe timpul stării de alertă

24 Jan 2021 3555

A fost publicat în Monitorul Oficial Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru municipiul Constanța. Text integral

21 Nov 2020 5259

Se aplică de azi. Declarație pe propria răspundere noaptea. Școli și piețe închise. Fără petreceri. Doar cu mască pe stradă

09 Nov 2020 4283

Ordinul privind instituirea carantinei în Ovidiu, județul Constanța, a fost publicat în Monitorul Oficial

08 Nov 2020 3044

Localități din județele Constanța și Tulcea unde localnicii beneficiază de reducerea vârstei de pensionare cu doi ani

07 Nov 2020 4794

HG privind prelungirea stării de alertă în România. Se aplică din 15 octombrie 2020. Text integral+document

15 Oct 2020 4838

Lege privind sancționarea formelor de discriminare și pentru egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați

13 Aug 2020 5342

Lege pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, în țară sau în afara țării și acordarea unor drepturi

11 Aug 2020 8492

Este oficial. A fost publicată Ordonanța de urgență pentru modificarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii

01 Aug 2020 4286

A intrat în vigoare Legea 151/2020 privind hărțuirea și discriminarea la locul de muncă

29 Jul 2020 4247

Text integral din Monitorul Oficial Măsurile de prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2 pe plajele turistice

01 Jun 2020 4358

A fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul privind obligativitatea purtării măștii și a triajului epidemiologic

23 May 2020 4466

Legea 55/2020, cea mult așteptată, este în vigoare de azi. Text integral. Vezi amenzile care nu au putut fi date trei zile(document)

18 May 2020 8642