Programul Şcoala după şcoală. S-a modificat Legea educației naționale

  • Ordonanța de Urgență nr. 171 din 14 octombrie 2020 privind modificarea şi completarea art. 58 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

În Monitorul Oficial al României numărul 950 din 15 octombrie a fost publicată Ordonanța de Urgență nr. 171 din 14 octombrie 2020 privind modificarea şi completarea art. 58 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
 
În actul normativ, așa cum este el modificat se arată că „Unităţile de învăţământ, prin decizia consiliului de administraţie, îşi pot extinde activităţile cu elevii după sau înaintea orelor de curs, prin programe «Şcoala după şcoală» dacă dispun de infrastructura şi de personalul de specialitate necesare implementării acestor programe.
 
Pentru elevii până în clasa a IV-a inclusiv, părinţii, reprezentanţii legali sau, după caz, persoana care a fost desemnată de părinte pentru întreţinerea unui copil, pe perioada absenţei părinţilor, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, pot opta pentru obţinerea tichetelor pentru educaţie pe suport electronic în vederea achitării cheltuielilor din programul derulat în sistem public sau privat de tipul «Şcoala după şcoală».
 
În acest sens statul finanţează, în limita sumelor alocate cu această destinaţie, programul «Şcoala după şcoală» pentru elevii de până în clasa a IV-a inclusiv ai căror părinţi, reprezentanţi legali sau, după caz, persoana care a fost desemnată de părinte pentru întreţinerea unui copil, pe perioada absenţei părinţilor, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicită în scris acest serviciu, prin tichete pentru educaţie pe suport electronic a căror valoare nominală lunară se raportează la indicatorul social de referinţă şi este de 0,8 ISR, exprimat în lei, pentru fiecare copil înscris în programul «Şcoala după şcoală"
 

Pentru anii şcolari 2020-2021 şi 2021-2022, valoarea tichetelor pentru educaţie pe suport electronic este de 0,4 ISR, exprimat în lei, pentru fiecare copil înscris în programul «Şcoala după şcoală", iar persoanele îndreptăţite optează pentru aceste tichete pentru educaţie pe suport electronic, în scris, individual pentru fiecare copil, la sfârşitul fiecărui an şcolar sau la momentul înscrierii copilului la şcoală pentru noul an şcolar.

Tichetele pentru educaţie pe suport electronic destinate programului «Şcoala după şcoală» sunt tichete de valoare pe suport electronic finanţate din fonduri externe nerambursabile şi în completare de la bugetul de stat, destinate exclusiv acoperirii parţiale sau integrale a costurilor aferente programului al cărui scop final este de a oferi sprijin familiilor sau persoanelor în îngrijirea cărora se află elevii până în clasa a IV-a inclusiv, precum şi de a contribui la îmbunătăţirea competenţelor educaţionale dobândite de aceştia în timpul orelor de şcoală.

Tichetele pentru educaţie pe suport electronic nu sunt transferabile, iar utilizarea lor în alt scop îi obligă pe beneficiari la plata contravalorii serviciilor educaţionale de care au beneficiat.
 

Tichetele pentru educaţie pe suport electronic se emit numai de către unităţile autorizate de Ministerul Finanţelor Publice, denumite în continuare unităţile emitente, în baza autorizaţiei de funcţionare.
 
Decontarea tichetelor pentru educaţie pe suport electronic între unităţile de învăţământ sau organizaţiile neguvernamentale care acceptă tichete pentru educaţie pe suport electronic ca mod de plată a costurilor aferente programului «Şcoala după şcoală» şi unităţile emitente ale tichetelor pentru educaţie pe suport electronic se face numai prin intermediul unităţilor bancare.

Finanţarea acordării tichetelor pentru educaţie pe suport electronic se face din fonduri externe nerambursabile, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie, cu respectarea criteriilor de eligibilitate specifice programului operaţional în cauză, şi în completare din bugetul de stat, în limita fondurilor alocate din bugetul de stat pentru această destinaţie".

 


În vederea implementării măsurilor prevăzute la alin. (1), cu respectarea prevederilor alin. (4^1), în anul şcolar 2020-2021, Ministerul Educaţiei şi Cercetării va demara şi implementa un program naţional pilot «Şcoala după şcoală» care se adresează elevilor aflaţi în risc de părăsire timpurie a şcolii, în special pentru elevii aparţinând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparţinând minorităţii rome, elevii din mediul rural, elevii cu dizabilităţi, elevii din comunităţile dezavantajate economic.

Bugetul programului naţional pilot «Şcoala după şcoală» se încadrează în limita de 146.163 mii lei, echivalentul a 30.000.000 euro, şi este alocat în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020.


Cheltuielile generate de implementarea programului naţional pilot «Şcoala după şcoală» vor respecta regulile de eligibilitate specifice Programului operaţional Capital uman 2014-2020.

 Achiziţia tichetelor pentru educaţie pe suport electronic finanţate din fonduri externe nerambursabile se realizează de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării la propunerea inspectoratelor şcolare, în urma centralizării cererilor depuse la unităţile de învăţământ la care sunt înscrişi copiii de către persoanele îndreptăţite potrivit prezentei legi, iar acestea se distribuie prin inspectoratele şcolare către unităţile de învăţământ la care sunt înscrişi copiii".
 
Cerinţele privind emiterea, contractarea, utilizarea şi decontarea tichetelor pentru educaţie pe suport electronic se stabilesc prin hotărâre a Guvernului în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Criteriile de autorizare a unităţilor emitente se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice.
 
Se mandatează Autoritatea de management a Programului operaţional Capital uman 2014-2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene să adopte toate măsurile ce se impun pentru modificarea programului operaţional, astfel încât activităţile desfăşurate prin programul pilot naţional „Şcoala după şcoală“ să poată fi finanţate din fonduri externe nerambursabile.
 
Pentru anul şcolar 2020-2021, persoanele îndreptăţite pot opta pentru aceste tichete pentru educaţie pe suport electronic în maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului pentru aprobarea normelor de aplicare prevăzute la art. II din Legea nr. 186/2020 pentru modificarea şi completarea art. 58 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

 
Lista unităţilor învăţământ din care provin elevii care vor beneficia de programul naţional pilot „Şcoala după şcoală“ se propune de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
 
Sursa foto: Arhivă ZIUA de Constanta


Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Inspectoratul Școlar Județean Constanța Elevii pot participa fizic la activități remediale în vacanță

05 Apr 2021 1013

După ce părinții solicită înscris Pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, orele remediale vor debuta chiar de 8 martie

26 Feb 2021 1642

Sondaj de opinie Credeți că ar trebui reluată școala la clase începând cu 11 ianuarie ?

04 Jan 2021 1887

Şcoala Gimnazială „Ion Luca Caragiale” din Tulcea angajează paznic și îngrijitor

15 Oct 2020 719

La 126 de ani de la naşterea sa, Lucian Grigorescu încă nu are muzeul asumat de autorităţile medgidiene

01 Feb 2020 3149

Polițiștii, în alertă după ce doi copii nu au mai ajuns acasă de la școală

18 Nov 2019 720

Revista presei locale

22 Oct 2019 1047

Cum au sărbătorit Ziua Europei elevii Școlii „Gheorghe Țițeica“ (galerie foto)

10 May 2019 1320

Adolescentă dată în urmărire după ce nu a revenit la centrul în care se afla instituționalizată

11 Dec 2018 728

Ecaterina Andronescu doreşte modificarea programului elevilor

23 Nov 2018 1300

Dobrogea - File de istorie Pagini din trecutul oraşului Constanţa. Partea a VIII-a - Adolf Linz

06 Sep 2018 7591

În fiecare an, se întâlnea cu camarazii săi, de ziua marii bătălii, la Mărăşeşti. Ultima dată când a coborât din trăsură era singur… Colonelul Dimitrie D. Chirescu (postumul) (12 martie 1891 - 30 martie 1981) (galerie foto)

04 Jul 2018 2728

Șocant. O învățătoare a fost bătută în fața copiilor de mama unor elevi. Ce motiv incredibil a avut agresoarea

14 Jun 2018 1778

București. Profesor, reținut după ce ar fi agresat sexual o elevă de școală primară

30 Mar 2018 1015

O altfel de școală din învățământul constănțean, unde elevii români sunt minoritari (galerie foto)

12 Mar 2018 3566