Text integral din Monitorul Oficial Măsurile de prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2 pe plajele turistice

  • Norma privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile de operare a plajelor turistice

În Monitorul Oficial al României Partea I numărul 461, din 29 mai, a fost publicată Norma privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile de operare a plajelor turistice.

Iată, textul, integral al actului normativ:

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Prezenta normă stabilește măsurile specifice care trebuie aplicate pentru activitățile de operare a plajelor turistice.
Art. 2. - În înțelesul prezentei norme se aplică definițiile prevăzute în Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 1.204/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea plajelor în scop turistic, cu modificările ulterioare.
 
Art. 3. -Începând cu data de 1.06.2020 sunt permise activitățile de operare a plajelor turistice.
 
CAPITOLUL II

Măsuri specifice sanitare, economice și cerințe pentru operarea plajelor turistice

SECȚIUNEA 1
Cerințe speciale privind măsurile specifice sanitare, economice și cerințe pentru operarea plajelor turistice
Art. 4. - (1) Operatorii economici sau administratorii, după caz, din sectorul plajelor turistice, înainte de reluarea activităților, au următoarele obligații:

a) verificarea stării de întreținere a tuturor spațiilor, facilităților, echipamentelor;
b) revizuirea planurilor și procedurilor de igienizare, dezinfecție și de autocontrol pentru creșterea frecvenței acestor operațiuni;
c) asigurarea de dispozitive și produse biocide avizate necesare dezinfectării mâinilor personalului lucrător, a spațiilor, facilităților, echipamentelor și ustensilelor utilizate;
d) igienizarea și dezinfecția cu substanțe biocide avizate a tuturor spațiilor, facilităților, echipamentelor, a grupurilor sanitare utilizate de personalul lucrător din cadrul operatorilor economici sau ale administratorilor, după caz, și a celor utilizate de clienți;
e) reinstruirea sub semnătură a personalului lucrător cu privire la regulile generale de igienă ce trebuie respectate la nivelul unităților, inclusiv asupra măsurilor suplimentare în ceea ce privește prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;
f) la intrarea în unitate se va face un triaj observațional al angajaților (accesul personalului cu semne vizibile de infecție respiratorie va fi interzis), conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă;
g) asigurarea supravegherii stării de sănătate a lucrătorilor conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare, prin încheierea de către medicul de medicina muncii a fișelor de aptitudini pentru personalul lucrător, cu modificările și completările ulterioare;
h) asigurarea distanțării fizice în rândul angajaților;
i) asigurarea că personalul lucrător are efectuate cursurile privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.225/5.031/2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, cu modificările și completările ulterioare.
(2) La finalizarea măsurilor luate înainte de demararea activității, operatorii economici sau administratorii, după caz, sunt obligați să păstreze la nivelul unității documente prin care să se demonstreze că au fost implementate măsurile prevăzute la alin. (1) lit. a) -h). Aceste documente vor fi puse la dispoziția organelor de control ori de câte ori se solicită.
(3) După reluarea activității, în conformitate cu prevederile alin. (1) și (2), operatorii economici, respectiv administratorii plajelor, după caz, trebuie să realizeze:
a) respectarea planurilor și procedurilor specifice și formularea unui plan intern de măsuri destinate prevenirii transmiterii noului coronavirus, atât între lucrătorii unității, cât și în relația cu clienții;
b) creșterea frecvenței operațiunilor de curățenie și dezinfecție cu produse biocide avizate, pe bază de proceduri documentate, a tuturor spațiilor, facilităților, echipamentelor utilizate de personalul lucrător și de către clienți;
c) monitorizarea permanentă a stării de sănătate a personalului lucrător și interzicerea accesului persoanelor care prezintă simptome respiratorii specifice unor boli pulmonare sau semne specifice altor boli transmisibile;
d) personalul va fi instruit și informat cu privire la măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19 și în special la necesitatea menținerii permanente a regulilor adecvate de igienă și de protecție sanitară;
e) notificarea direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București în cazul în care există suspiciuni sau cazuri confirmate de COVID-19 la personalul lucrător;
f) aplicarea măsurilor de igienizare corespunzătoare a spațiului de lucru, în cazul în care un angajat a fost depistat pozitiv la COVID-19, conform normelor în vigoare.

SECȚIUNEA a 2-a
Măsuri de protecție a turiștilor
Art. 5. - Operatorii economici sau administratorii, după caz, au următoarele obligații privind protecția turiștilor în spațiile în care aceștia au acces:
1. vor amplasa la loc vizibil regulamentele de acces și de comportament pe plajă;
2. se asigură măsuri pentru respectarea unei distanțe de 2 m (stânga/dreapta, față/spate) între șezlongurile care sunt utilizate de persoane din familii diferite.
3. pentru estimarea capacității plajei cu menținerea distanței fizice se pot folosi atât proiecții de date anterioare, cât și monitorizare activă;
4. administratorii vor asigura accesul pe plajă în limitele de capacitate adoptate, cu menținerea distanței fizice, descurajarea aglomerării și limitarea adunărilor mari;
 
5. de asemenea, pentru atingerea obiectivelor de reducere a riscului de transmitere a infecției cu virusul SARS-CoV-2, administratorii plajelor trebuie să adopte măsuri pentru:
a) restricționarea accesului la plajă dacă limitele de capacitate stabilite sunt depășite și distanța fizică nu poate fi menținută;
b) asigurarea accesului prin puncte de intrare clar semnalizate;
c) stabilirea de culoare unidirecționale, separate, de intrare și de ieșire;
d) rezervarea utilizării plajei pe anumite perioade de timp se face prin intermediul unui sistem de rezervare online sau telefonic și/sau adoptarea de ore strategice de funcționare sau criterii de închidere flexibile;
e) colaborare cu forțele de ordine pentru redirecționarea sau devierea vehiculelor/persoanelor, dacă este atinsă capacitatea maximă stabilită;
f) limitarea numărului de angajați care interacționează cu publicul;
6. în zonele adiacente interioare (de exemplu, zone de schimbare, vestiare, toalete) trebuie să respecte regulile de distanțare fizică;
7. trebuie să se mențină o distanță de cel puțin 2 metri între persoane (inclusiv angajați) în orice moment, excepție: membri ai aceleiași familii sau dacă siguranța activității de bază necesită o distanță mai scurtă (de exemplu, ridicarea echipamentelor grele);
8. se amenajează zonele de lucru (de exemplu, scaune pentru salvamari, turnuri) astfel încât cei care prestează servicii pe plajă să stea distanțați la cel puțin 1,5 metri; atunci când distanțarea nu este posibilă, trebuie să se prevadă utilizarea măștilor de protecție sau să se adopte bariere fizice, cum ar fi panourile de plastic/plexiglas;
9. instalarea unor bariere fizice la punctele de plată, acestea fiind amplasate între spațiul rezervat angajaților și public;
10. servirea clienților se va face de către personalul angajat al plajei concesionate, fără deplasarea clienților în punctele de servire;
11. se evită, pe cât posibil, servirea de produse și băuturi neambalate; gustările și băuturile servite vor fi preambalate individual;
12. în cazul plajelor neconcesionate, administrația publică locală va răspunde de menținerea regulilor de distanțare fizică și evitarea formării de aglomerări;
13. semnalizarea distanțelor corespunzătoare cu delimitarea vizibilă a sensului pentru zonele de intrare și ieșire, pentru a controla prezența/densitatea utilizatorilor;
14. echipamentul de plajă (de exemplu, scaune, șezlonguri, umbrele) trebuie folosit individual, fără ca aceste echipamente să fie partajate între persoane care nu sunt membri de familie cu același domiciliu;
15. înainte și după fiecare utilizare, echipamentele de plajă (de exemplu, scaune, șezlonguri, umbrele) vor fi curățate și dezinfectate cu produse biocide avizate;
16. toaletele de pe plajă trebuie asigurate cu consumabile adecvate pentru respectarea igienei: apă, săpun, dezinfectant cu cel puțin 60% alcool, prosoape de hârtie și coșuri de gunoi fără atingere. Se vor asigura curățarea și dezinfecția frecventă a acestora;
17. suprafețele atinse frecvent trebuie curățate și dezinfectate cel puțin zilnic;
18. nu sunt permise activități sportive sau de agrement decât în spații special amenajate cu acest scop, cu limitarea numărului de persoane care nu aparțin aceleiași familii;

19. semnalizare personalizată specifică atât pentru angajați, cât și pentru utilizatori cu privire la măsurile preventive generale, cum ar fi:
- "respectați regulile de igienă privind spălatul pe mâini";
- "folosiți masca de protecție ori de câte ori nu se poate respecta distanța fizică de minimum 2 m";


20. se asigură că normele de distanțare fizică sunt aplicate în mod eficient și că se evită pe cât posibil interacțiunea fizică cu și între clienți;
21. se asigură că personalul operatorului economic sau al administratorului plajei, după caz, va purta mască;
22. asigură dispozitive și produse biocide avizate necesare dezinfectării mâinilor turiștilor și informarea acestora cu privire la modul de utilizare;
23. asigură șezlonguri pentru fiecare persoană, precum și dezinfectarea acestora după fiecare persoană.

SECȚIUNEA a 3-a
Controale oficiale privind respectarea măsurilor aplicate
Art. 6. - (1) Personalul de specialitate din cadrul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor va adopta planuri de verificare a modului în care sunt respectate și aplicate măsurile prevăzute în prezenta normă, în conformitate cu domeniul de competență al fiecărei părți, stabilit prin legislație specifică în vigoare.
(2) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 5 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz, în condițiile art. 65 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și/sau ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerul Sănătății se informează reciproc cu privire la orice informație deținută ca urmare a controalelor oficiale, legată de existența unei neconformități față de prevederile prezentei norme care nu intră în domeniul propriu de competență.

CAPITOLUL III
Dispoziții finale
Art. 7. - (1) Operatorii economici și/sau administratorii plajelor trebuie să urmărească și să aplice, în funcție de specificul unității aflate sub control, ghidurile și recomandările în legătură cu prevenirea și combaterea răspândirii COVID-19.
(2) În situația în care într-o localitate evoluează focare extinse de COVID-19, se suspendă activitățile de operare a plajelor turistice, în conformitate cu decizia centrului de coordonare și conducere a intervenției județean/al municipiului București.
(3) Măsurile aplicate in conformitate cu prezenta normă nu exonerează operatorii economici și administratorii plajelor de la respectarea celorlalte cerințe prevăzute de legislația în vigoare, precum și/sau a normelor generale în vigoare privind măsurile de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

S-a modificat Ordinul privind selecția candidaților în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate

09 Feb 2021 9829

Legi utile Normele de aplicare ale OUG 3/2021, publicate în Monitorul Oficial. Cum va fi angajat personalul în centrele de vaccinare

02 Feb 2021 2676

S-a publicat în Monitorul Oficial. Care sunt situațiile în care nu este obligatorie purtarea măștii pe timpul stării de alertă

24 Jan 2021 2852

A fost publicat în Monitorul Oficial Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru municipiul Constanța. Text integral

21 Nov 2020 5122

Se aplică de azi. Declarație pe propria răspundere noaptea. Școli și piețe închise. Fără petreceri. Doar cu mască pe stradă

09 Nov 2020 4173

Ordinul privind instituirea carantinei în Ovidiu, județul Constanța, a fost publicat în Monitorul Oficial

08 Nov 2020 2931

Localități din județele Constanța și Tulcea unde localnicii beneficiază de reducerea vârstei de pensionare cu doi ani

07 Nov 2020 4612

HG privind prelungirea stării de alertă în România. Se aplică din 15 octombrie 2020. Text integral+document

15 Oct 2020 4737

Lege privind sancționarea formelor de discriminare și pentru egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați

13 Aug 2020 5258

Lege pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, în țară sau în afara țării și acordarea unor drepturi

11 Aug 2020 8366

Este oficial. A fost publicată Ordonanța de urgență pentru modificarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii

01 Aug 2020 4181

A intrat în vigoare Legea 151/2020 privind hărțuirea și discriminarea la locul de muncă

29 Jul 2020 4123

A fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul privind obligativitatea purtării măștii și a triajului epidemiologic

23 May 2020 4399

Legea 55/2020, cea mult așteptată, este în vigoare de azi. Text integral. Vezi amenzile care nu au putut fi date trei zile(document)

18 May 2020 8532

Ordin privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus la locul de muncă pe perioada stării de alertă

17 May 2020 5082