Angajări Constanța Clubul Sportiv Năvodari scoate la concurs cinci posturi. Iată calendarul de desfășurare

Foto: Pexels

Clubul Sportiv Năvodari, județul Constanța, socate la concurs cinci posturi de:
  • Inspector de specialitate gradația IA – responsabil C.F.P și contabilitate primară
  • Inspector de specialitate IA – Resurse Umane, SSM
  • Inspector de specialitate debutant – administrator baze sportive
  • Muncitor calificat, treapta I
  • Muncitor calificat, treapta III
 
 
Pentru funcția de Inspector de specialitate gradația IA – responsabil C.F.P și contabilitate primară sunt necesare studii superioare de lungă durată (cu diplomă de licență), profil economic sau juridic și o vechime efectivă în specialitate de minim 7 ani. Pentru funcția de Inspector de specialitate IA – Resurse Umane, SSM sunt necesare necesare studii superioare de lungă durată (cu diplomă de licență), profil economic și o vechime efectivă în specialitate de minim 7 ani. Pentru funcția de Inspector de specialitate debutant – administrator baze sportive sunt necesare studii superioare de lungă durată (cu diplomă de licență) profil economic. Pentru posturile de munictor calificat, candidații trebuie să fie absolvenți de studii generale – medii.
 
Condițiile generale de participare la concurs
 
Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,dupa cum urmează:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
 
Calendarul concursului

 
1.Depunerea dosarelor de concurs la secretariatul clubului: termen limita 13.06.2024 orele 12.00
2.Evaluarea dosarelor si publicarea rezultatelor: 14-15.06.2024
Primire, solutionare contestatii 18-19.06.2024
3.Sustinerea probei scrise : 21.06.2024 la sediul clubului, incepand cu ora 10.00.
4.Publicarea rezultatelor la proba scrisa: 24.06.2024
5.Primire si solutionare contestatii 24 - 25.06.2024
6.Sustinerea probei interviu: 28.06.2024 la sediul clubului, incepand cu ora 9.00.
7.Intocmire clasament si publicarea rezultatelor finale: 03.07.2024

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul din Năvodari str. Stadionului ( Sala de Sport) Jud. Constanța între orele 08-13.

Condițiile de înscriere la concurs și modul de desfășurare a concursului sunt menționate în anunțurile de detaliu pentru fiecare post, care se publică pe site-ul clubsportivnavodari.ro - rubrica anunțuri.

Relații suplimentare se pot obține la adresa de mail - office@csnavodari.ro sau la tel: 0722242072, Ciocănel Ștefan, între orele 08-16.
 
PRECIZĂRI:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:
Angajări Constanța Clubul Sportiv Năvodari caută muncitori calificați și inspectori de specialitate

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Retrospectiva insolvențelor la Constanța! Cele mai importante decizii ale anului 2023

21 Dec 2023 1592

UPDATE. CS Năvodari box Rocio Trigos Bucur și Denisa Manu, în finala Campionatului European (GALERIE FOTO)

28 Jul 2023 1726

Clubul Sportiv Năvodari angajează administrator

06 Feb 2021 2300

Club Sportiv Năvodari scoate la concurs două posturi vacante

30 Jun 2018 2065

Asociaţia Club Sportiv Energy Năvodari a primit personalitate juridică

12 Aug 2015 2183