Locuri speciale de munca

Autoritatea Navală Română din Constanţa scoate la concurs mai multe posturi vacante. Ce condiții trebuie îndeplinite

Autoritatea Navală Română din Constanţa organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante, perioadă nedeterminată de:

inspector specialitate, gradul IA/Serviciul PSC -FSC/DTSSN – 1 post:
 • Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
 • Specialitatea de bază: domeniul naval (marină punte/maşină) sau construcţii nave.
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minimum 9 ani.
 • Cerinţe specifice:
 •  
 • criterii minimeconform art. 22, alin.(l) şi (5) din H.G. nr. 811/2010;
 • posesor carnet de conducere categoria B;
 • cunoştinţe de limba engleză în domeniul de activitate.

şef birou/Biroul ISM ISPS/DISSN – 1 post:
 • Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată, absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă.
 • Specialitatea de bază: domeniul naval.
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – minimum 6 ani în domeniul naval.
 • Cerinţe specifice:
 •  
 • posesor carnet de conducere categoria B;
 • cursuri specifice siguranţă şi securitate maritimă;
 • cursuri codul ISM, Codul ISPS.

inspector specialitate, gradul IA/Serviciul Avizări Produse Navale, Industriale şi Supraveghere Piaţă – locaţie Bucureşti/DT – 1 post:
 • Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă.
 • Specialitatea de bază: licenţiat în inginerie mecanică, specializarea nave construcţii navale şi instalaţii de bord.
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – minimum 9 ani.
 •  
 • referent specialitate, gradul IA/Serviciul Investiţii Achiziţii Publice – 1 post:
 •  
 • Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă.
 • Specialitatea de bază – profil ştiinţe economice.
 • Alte specializări: cursuri de pregătire/perfecţionare în domeniul achiziţiilor publice (expert achiziţii publice).
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – minimum 9 ani, din care minimum 5 ani în domeniul achiziţiilor publice.

căpitan de port, treapta II/Căpitănia Portului Brăila/CZ Galaţi – 1 post:
 • Nivelul studiilor: studii medii.
 • Specialitatea de bază – domeniul naval.
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei:
 • brevet de căpitan maritim portuar, şef mecanic maritim portuar – minimum 2 ani vechime în funcţie conform brevetului, sau
 • brevet căpitan fluvial, şef mecanic fluvial – minimum 2 ani vechime în funcţie conform brevetului.

căpitan de port, gradul 1/Serviciu Siguranţa Navigaţiei. Poluare şi VTMIS/Căpitănia Portului Giurgiu/CZ Giurgiu – 1 post:
 • Nivelul studiilor: studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
 • Specialitatea de bază – domeniul naval.
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei:
 •  
 • minimum 3 ani în domeniul naval sau
 • fără condiţii de vechime pentru deţinătorii de brevet maritim.

căpitan de port debutant/Căpitănia Portului Sulina/CZ Tulcea – 1 post:
 • Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
 • Specialitatea de bază – domeniul naval.
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – fără condiţii de vechime.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Depunerea dosarelor de concurs şi desfăşurarea concursului, se va face astfel:

pentru posturile din cadrul Autorităţii Navale Române – Central, candidaţii vor depune dosarele la sediul Autorităţii Navale Române, Constanţa, str. Incintă Port nr. 1, et 9 camera 93;

Persoană de contact – Adriana Rosen, tel. 0372.419.830 sau 0372.419,884; fax 0241.616.124.

pentru posturile din cadrul Căpităniei Zonale Galaţi, candidaţii vor depune dosarele la sediul Căpităniei Zonale Galaţi, Galaţi. Str. Portului nr. 30.

Persoană de contact – Trandafir Păsat, tel. 0372.362.302; tel./fax 0236.460.318; 0236.460.248.

pentru posturile din cadrul Căpităniei Zonale Giurgiu, candidaţii vor depune dosarele la sediul Căpităniei Zonale Giurgiu, Giurgiu, Şoseaua Portului nr. 9A

Persoană de contact – Mirel Vişan, tel. 0372.408.438: 0246.211.015; fax 0246.214.838.

pentru posturile din cadrul Căpităniei Zonale Tulcea, candidaţii vor depune dosarele la sediul Căpităniei Zonale Tulcea, Tulcea, Str. Portului nr, 36.

Persoană de contact – Mihaela Ivenco, tel. 0372.376.738; 0240.512.937; fax 0240.513.226.

Tematica, bibliografia şi rezultatele finale ale probelor de concurs se vor afişa la sediul instituţiei şi pe pagina oficială http:/portal.ma.ro/desprenoi/organizare/cariere.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 12 octombrie 2018, ora 13.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 22 octombrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • 23 octombrie 2018, ora 09.00: proba interviu.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Tematica, bibliografia şi rezultatele finale ale probelor de concurs se vor afişa pe pagina oficială.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Autoritatea Navală Română, judeţul Constanţa scoate la concurs mai multe posturi vacante. Cine poate participa

11 Apr 2019 1017

Doliu în marina română A murit un fost director din ANR

08 Apr 2019 3063

Pronunţare în dosarul ANR. Gabriel Trandafir, Aurelian Cazan şi Cristian Matei au fost achitaţi

03 Apr 2019 708

Autoritatea Navală Română cumpără carburant, prin sistemul electronic de carduri (document)

02 Apr 2019 498

Autoritatea Navală Română, judeţul Constanţa scoate la concurs mai multe posturi vacante. Cine poate participa

12 Mar 2019 2263

Un căpitan de port specialist în cadrul Autorităţii Navale Române, condamnat

09 Mar 2019 1617

Autoritatea Navală Română scoate la concurs mai multe posturi vacante

07 Feb 2019 1105

IOT Solutions & Consulting şi ANR au semnat. Firma va încasa peste 700.000 de lei. Detalii (document)

15 Jan 2019 851

Opal Construct şi Marinescu Trading Company Tulcea au semnat cu Autoritatea Navală Română. Iată ce vor livra! (document)

07 Jan 2019 1180

Contractul privind sistemul integrat pentru inspecţia navelor, atribuit de ANR unei firme aflate în insolvenţă (document)

08 Dec 2018 643

Directorul ANR, Alexandru Mezei, bunic de gemene

07 Dec 2018 1006

Șalupa „Sorana I“, reparată de Tehnorex International SA. Date din contract (document)

01 Dec 2018 601

ElectroScoica Mar SRL, contract semnat cu ARSVOM (document)

29 Nov 2018 552

Paul Brânză şi Dumitru Catană nu vor fi audiaţi în dosarul penal al foştilor şefi ai ANR

12 Oct 2018 746

Reparații capitale la șalupa „Sorana 1“. Câți bani alocă ARSVOM (document)

05 Oct 2018 368