Locuri speciale de munca

Autoritatea Navală Română face angajări. Ce posturi sunt scoase la concurs

Autoritatea Navală Română cu sediul în Constanța, strada Incinta Portului nr. 1, județul Constanța, organizează concurs conform H. G. nr. 286/2011, modificată și completată, pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante:

Direcția Afaceri Europene și Relații Internaționale:
 • director - un post
Nivelul studiilor-studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență

Specialitatea de bază-relații internaționale

Studii superioare de specialitate cu minimum 12 ani vechime în specialitatea studiilor, din care trei ani într-o funcție de conducere
 
inspector specialitate, grad IA, cu minim patru ani vechime în funcție
 
Cerințe specifice:
certificat manager proiecte
cursuri legislație maritimă comunitară
două limbi străine din care una obligatoriu limba engleză
permis conducere categoria B

II. Direcția Inspecții Siguranță și Securitate Navală Serviciul PSC/FSC:
 
 • inspecţie specialitate, grad I A - un post
nivelul studiilor-studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență

specialitatea de bază-navală (marină punte/mașină) sau construcții nave

studii superioare de specialitate navală cu minim nouă ani vechime în specialitatea studiilor
 
Cerințe specifice:
criterii minime conform art 22 alin. 1 și 5 din H.G. Nr. 811/2010
posesir brevet maritim maxim-cu minim cinci ani vechime în funcție conform brevetului
cunoștințe limba engleză în domeniul de activitate (vorbit, citit, scris)-minim nivel intermediar
certificat operare PC
permis conducere categoria B
 
Biroul Terminale și Gas Free:
 • Inspector specialistate, grad I A -un post
Nivelul studiilor - studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență

Specialitatea de bază-navală

Studii superioare de specialitate navală cu minim nouă ani vechime în specialitatea studiilor

Căpitan de port specialist cu minim șase ani vechime în funcție

Inspector specialitate, grad I, cu minim trei ani vechime în funcție

Cerințe specifice:
36 luni de ambarcare pe nave maritime, din care 24 luni ambarcare pe nave tip tanc (nave în exploatare) cu brevet managerial
Posesor certificare de absolvire cursuri pentru:
a)familiarizare tancuri petroliere
b)exploatare tancuri petroliere
c)exploatare tancuri chimice
d)exploatare tancuri gaze lichefiate
certificat de absolvire cursuri Gas Free & Hot Work
posesor carnet de conducere categoria B
cunoștințe operare PC
cunoștințe limbă engleză în domeniul de activitate (vorbit, citit, scris).
Permis conducere categoria B
 
Biroul Înmatriculări Nave:
 • Referent specialitate, grad III - două posturi
Nivelul studiilor-studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență

Specialitatea de bază-navală sau juridic

Studii superioare de specialitate navală cu minim șase luni vechime în specialitatea studiilor

Cerințe specifice:
Cunoștințe operare PC
 
III. Direcția Tehnică

Inspectoratul Tehnic Constanța:Inspector specialitate, grad III- un post nivelul studiilor-studii superioare de lungă durană, absolvite cu diplomă de licentă;

specialitatea de bază - absolvent de Facultate Tehnică Institut / Academie Navală/ Universitate Maritimă cu diplomă de inginer;

studii superioare de specialitate - navală cu șase luni vechime într-o functie de profil din domeniul naval; posesor brevet maritim - fără condiții de vechime pe funcție conform brevetului

Cerinte specifice:
cunoştinte operare PC;
permis conducere categoria B

Inspectoratul Tehnic Galaţi:
 • inspector specialitate, grad IA, un post:
nivelul studiilor-studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă;

specialitatea de bază - absolvent de Facultate Tehnică Institut/ Academie Navală/ Universitate Maritimă cu diplomă de inginer mecanic/inginer nave;

studii superioare de specialitate navală cu nouă ani vechime într-o functie de profil din domeniul naval.

inspector specialitate, grad I, cu trei ani vechime în funcție;

căpitan de port specialist cu șase ani vechime în functie.

Cerinte specifice:
cunoştinte operare PC;
specialitatea de bază - domeniul juridic sau ştiinte administrative;
vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării functiei-fără conditii de vechime

Căpitănia Portului Constanţa -Serviciul Siguranta Navigației Zona Nord:
 • căpitan port debutant - un post:
nivel studii - studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă în domeniul maritim;

specialitatea de bază- navigație şi transport maritim sau electromecanică;

vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției - fără conditii de vechime.

Cerinte specifice:
permis conducător auto categoria B.

Căpitănia Portului Midia:
 • căpitan port specialist - un post
nivel studii- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă, în domeniul maritim

specialitatea de bază- navigație și transport maritim sau electromecanică;

vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției: pentru deținătorii de brevet maritim managerial - fără conditii de vechime

căpitan de port, grad I cu minim trei ani vechime în funcție

Cerințe specifice:
permis conducător auto categoria B

Căpitănia Portului Cernavodă:
 
 • căpitan port, grad I, un post:
nivelul studiilor- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență

specialitatea de bază- domeniul naval; - posesor brevet maritim de specialitate-fără condiții de vechime pentru brevete maritime;

studii superioare de specialitate în domeniul naval - trei ani vechime în funcție în domeniul naval;

căpitan de port debutant-șase luni vechime.

Cerințe specifice:
permis conducere categoria B.

IV. Serviciul Investiții Achiziții Publice:
 • inspector specialitate, grad I A - un post
Nivelul studiilor-studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, în domeniul de activitate specific postului

Specialitatea de bază-tehnic (construcții civile/instalații)

Studii superioare de specialitate navală cu nouă ani vechime în specialitatea studiilor

Inspector specialitate, grad I cu trei ani vechime în funcție

Cerințe specifice:
Cunoștințe operare PC:
Desfășurarea activității în domeniul achizițiilor publice: minimum cinci ani (cu activitate desfășurată în compartiment de specialitate care se poate dovedi prin prezentarea unei recomandări în acest sens sau a fișei postului cu atribuții în domeniul achizițiilor publice)
Minim un curs de pregătire/perfecționare/ formare specializată în domeniul achizițiilor publice (expert achiziții publice), în ultimii cinci ani.
 
V. Biroul Managementul Calității:
 • referent specialitate, grad II – un post
nivelul studiilor-studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă, în domeniul de activitate specific postului;

specialitatea de bază - economice;

studii superioare de specialitate cu trei ani vechime în specialitatea studiilor

Cerințe specifice:
cunoştințe operare PC
 
VI. Căpitănia Zonală Constanta:

Căpitănia Portului Constanța-Compartimentul Înmatriculări Nave
 • referent specialitate debutant – un post:
nivelul studiilor - studii superioare de lungă durată, absolvită cu diplomă de licentă
 
VII. Căpitănia Zonală Galați

Biroul Cercetare, Poluare, Mărfuri Periculoase și Autorizare Agenți Economici
 • căpitan de port debutant-un post:
nivelul studiilor-studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență

specialitatea de bază- domeniul naval;

fără condiții de vechime.

Capitănia Portului Galați Serviciul Siguranța Navigației, Poluare, VTMIS:
 • căpitan port debutant- un post:
nivelul studiilor

studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență

specialitatea de bază - domeniul naval

fără condiții de vechime.

VIII. Capitănia Zonală Giurgiu

Capitănia Portului Giurgiu - Serviciul Siguranța Navigatiei, Poluare, VTMIS
 
 • căpitan port, grad I – un post
nivelul studiilor-studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă de licență;

specialitatea de bază- navală;

studii superioare de specialitate navală cu trei ani vechime

posesor brevet căpitan fluvial A sau B

fără condiții de vechime;

posesor brevet de timonier fluvial

doi ani vechime în funcție căpitan de port debutant- şase luni vechime.

Cerinte specifice:
cunoştinte operare PC - permis conducere categoria B.
 
 • căpitan port, grad I- un post

nivelul studiilor-studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență

specialitatea de bază - domeniul naval

posesor brevet maritim de specialitate

fără condiții de vechime pentru brevete maritime

studii superioare de specialitate în domeniul naval

trei ani vechime în funcție în domeniul naval

studii superioare juridice- trei ani vechime într-o funcție în domeniul naval;

căpitan de port debutant-șase luni vechime.

Cerinte specifice:
cunoştințe operare PC
permis conducere categoria B
 
 • ofiter port, treapta II-un post
nivelul studiilor-studii medii, absolvite cu diplomă,
specialitatea de bază - alte studii (medii) şi posesor certificat de capacitate în domeniul naval.
Condiții de vechime-fără condiții de vechime
 
Oficiul de Căpitănie Zimnicea:
 • căpitan port grad I-un post
nivelul studiilor-studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență

specialitatea de bază- domeniul naval

studii superioare juridice- trei ani vechime într-o funcție în domeniul naval;

căpitan de port debutant- șase luni vechime.
 
Cerinţe specifice:
cunoştinte operare PC;
permis conducere categoria B.
 
IX. Căpitănia Zonală Tulcea

Compartiment Cercetare şi Autorizare Agenți Economici:
 • căpitan de port grad I- un post:
nivelul studiilor-studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă;

specialitatea de bază - domeniul naval

Condiții de vechime: - trei ani vechime într-o funcție în domeniul naval;

fără condiții de vechime pentru detinătorii de brevet maritim.

Cerinte specifice:
cunoştinte de limba engleză - nivel mediu
 
Căpitănia Portului Tulcea-Serviciul Siguranța Navigatiei, Poluare, VTMIS:
 • ofițer port, treapta II, un post
nivelul studiilor-studii medii, absolvite cu diplomă;
 
specialitatea de bază - alte studii (medii) şi posesor certificat de capacitate în domeniul naval.
 
Condiții de vechime- fără condiții de vechime.
 
Căpitănia Portului Tulcea - Biroul VTMIS
 • căpitan port specialist-un post
nivelul studiilor-studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

specialitatea de bază - domeniul naval și posesor brevet maritim nivel managerial

Condiții de vechime- fără condiții de vechime pentru deținătorii de brevet maritim nivel managerial.

Cerințe specifice:
cunoştinte de limbă engleză;
cunoştinte operare PC;
posesor carnet de conducere categoria B.
 
Oficiul de Capitănie Isaccea:
 • căpitan port, treapta II- un post:
nivelul studiilor - studii medii, absolvite cu diplomă;

specialitatea de bază - studii medii şi posesor brevet de căpitan fluvial sau şef mecanic fluvial

Condiții de vechime- doi ani vechime în functie conform brevetului de căpitan fluvial sau şef mecanic fluvial.

Căpitănia Portului Sulina:
 • referent specialitate, grad II - un post:
nivelul studiilor - studii superioare juridice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

vechime în studiile superioare necesare exercitării funcției - șase luni vechime în specialitatea studiilor

X. Căpitănia Zonală Drobeta-Turnu Severin

Compartimentul Înmatriculări Nave, Personal Navigant
 • căpitan port, grad I-un post:
nivelul studiilor - studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă de licentă

specialitatea de bază-navală;

studii superioare de specialitate navală cu trei ani vechime;

posesor brevet căpitan fluvial A sau B- fără condiții de vechime;

posesor brevet de timonier fluvial -doi ani vechime în funcție;

căpitan de port debutant- șase luni vechime.

Cerințe specifice:
cunoștințe operare PC în
studii superioare de specialitate în domeniul naval- trei ani vechime în funcție în domeniul naval:
 
 • căpitan port, grad I- un post
nivelul studiilor-studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență

specialitatea de bază-domeniul naval

posesor brevet maritim de specialitate- fără condiţii de vechime pentru brevete maritime

studii superioare de specialitate în domeniul naval - trei ani vechime în funcţie în domeniul naval

studii superioare juridice- trei ani vechime într-o funcţie în domeniul naval;

căpitan de port debutant- şase luni vechime.

Cerinţe specifice:
cunoştinţe operare PC
permis conducere categoria B.

Oficiul Căpitănie Bechet
 • căpitan port grad I - un post
nivelul studiilor-studii superioare de lungă darată, absolvite cu diplomă de licenţă

specialitatea de bază - domeniul naval

posesor brevet maritim de specialitate - fără condiţii de vechime pentru brevete maritime;

studii superioare de specialitate în domeniul naval - trei ani vechime în functie în domeniul naval;

studii superioare juridice - trei ani vechime într-o funcţie în domeniul naval

căpitan de port debutant- şase luni vechime.

Cerinţe specifice:
cunoştinte operare PC
permis conducere categoria B.
 
Capitănia Portului Orşova:
 • căpitan port specialist- un post
nivelul studiilor-studii superioare de lunga durată, absolvite cu diplomă de licenţă;

specialitatea de bază- domeniul naval sau juridic;

căpitan de port grad I cu minimum trei ani vechime în funcţie;

posesor brevet maritim nivel managerial fără condiţii de vechime

Cerinţe specifice:
cunoştinţe operare PC
permis conducere categoria B
 
Data limită pentru depunerea dosarelor - 30.08.2019, până la ora 14.00.

1. Selecţia dosarelor de înscriere în perioada 02.09.2019-03.09.2019
afişare rezultate selecţia dosarelor în data de 04.09.2019, la ora 12.00;
termen depunere contestaţii - 05.09.2019, până la ora 12.00;
termen solutionare contestaţii şi comunicare rezultate-05.09.2019, la ora 16.00

2. Proba scrisă în data de 09.09.2019, la ora 10.00
afişare rezultate probă scrisă în data de 10.09.2019, la ora 14.00;
termen depunere contestaţii probă scrisă în data de 11.09.2019, până la ora 12.00
termen soluţionare contestaţii şi comunicare rezultate în data de 11.09.2019, la ora 16.00

3. Interviul în data de 12.09.2019, la ora 10.00
afisare rezultate interviu în data de 13.09.2019, la ora 12.00
termen depunere contestații interviu în data de 16.09.2019, până la ora 12.00
termen soluţionare contestaţii şi comunicare rezultate în data de 16.09.2019, la ora 16.00;
afişare rezultate finale în data de 17.09.2019, la ora 16.00

Depunerea dosarelor de concurs şi desfăşurarea concursalui se va face astfel:

pentru posturile din cadrul Autorităţii Navale Române, candidaţii vor depune dosarele la sediul Autorităţii Navale Române, Constanţa, persoană de contact Adriana Rosen, telefon: 0372.419.809 sau 0372.419.884, fax 0241.616.124.

pentru posturile din cadrul Căpităniei Zonale Constanţa, candidaţii vor depune dosarele la sediul Capităniei Zonale Constanţa, Constanţa, Clădirea ANR.

pentru posturile din cadrul Inspectoratului Tehnic Constanţa şi Inspectoratului Tehnic Galati, candidaţii vor depune dosarele la sediul Căpităniei Zonale Constanţa, Cladirea ANR, persoană de contact Daniela Dumitru, telefon 0372.419.850

pentru posturile din cadrul Capităniei Zonale Galaţi, candidaţii vor depune dosarele la sediul Capităniei Zonale Galaţi, persoană de contact Trandafir Păsat, telefon 0372.362.302, telefon/fax 0236.460.318, 0236.460.248.

pentru posturile din cadrul Capităniei Zonale Giurgiu, candidaţii vor depune dosarele la sediul Capităniei Zonale Giurgiu, persoană de contact Mirel Vişan, telefon 0372.211.015, telefon/ fax 0246.214.838, 0726.283.537;

pentru posturile din cadrul Capităniei Zonale Tulcea, candidaţii vor depune dosarele la sediul Căpităniei Zonale Tulcea, persoană de contact Mihaela Ivenco, telefon 0372.376.738, 0240.512.937;

 pentru posturile din cadrul Capităniei Zonale Drobeta Turnu Severin, candidaţii vor depune dosarele la sediul Căpităniei Zonale Drobeta-Turnu Severin, persoană de contact Dan Firulescu, telefon 0372.408.451, 0252.316.493, fax 0252.312.720.

Tematica, bibliografia şi rezultatele finale ale probelor de concurs se vor afişa la sediul instituţiei şi pe pagina oficiala portal.ma.ro
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Nada Ninel

30 Dec, 2019 21:26

Este excelent ca se vor ocupa posturile vacante prin concurs !

Articole asemanatoare

Declarație de avere - Răzvan Gabriel Trandafir, director direcție la Autoritatea Navală Română (document)

09 Apr 2020 703

Declaraţie de avere - Laura Elena Tănase, inspector specialist la Autoritatea Navală Română (document)

08 Apr 2020 282

Declarație de avere - Mihai Codruț Staicu, director la Autoritatea Navală Română (documente)

07 Apr 2020 710

Declarație de avere - Silviu Merei, căpitan de port specialist la Autoritatea Navală Română (documente)

04 Apr 2020 2538

Iohannis a promulgat legea. Salarii majorate pentru angajații ARR, ISCTR, ANR și cei din muzeele naţionale

03 Apr 2020 651

Declarație de avere - George-Daniel Șapera, căpitan port specialist la Autoritatea Navală Română (documente)

03 Apr 2020 1909

Declarație de avere - Dorian Răducu, șef serviciu la Autoritatea Navală Română (documente)

02 Apr 2020 1143

Declarație de avere - Marian Popescu, inspector șef serviciu la Autoritatea Navală Română (documente)

01 Apr 2020 1079

Declarație de avere - Norocela Mihaela Beneș, auditor superior la Autoritatea Navală Română (documente)

31 Mar 2020 797

Declarație de avere - Adrian Alexandru Chilipirea, căpitan de port la Autoritatea Navală Română (documente)

30 Mar 2020 1330

Declarație de avere - Tiberiu Constantin Calboreanu, director general adjunct la Autoritatea Navală Română (documente)

28 Mar 2020 1224

ANR Proceduri privind accesul navelor în porturile maritime române, în contextul epidemiei cu COVID-19

25 Mar 2020 612

Autoritatea Navală Română. Măsuri privind activitatea de relații cu publicul

18 Mar 2020 457

Declarație de avere - Camelia Opriș, auditor principal la Autoritatea Navală Română (documente)

17 Mar 2020 1612

Declarație de avere - Felicia Nuțu, șef serviciu contabilitate la Autoritatea Navală Română (documente)

16 Mar 2020 1612