Locuri speciale de munca

Clubul Sportiv Universitar „Simona Halep” din Constanța angajează antrenor de tenis

Clubul Sportiv Universitar „Simona Halep” din Constanța organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție vacante, de antrenor tenis.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – studii superioare cu licență și certificat de calificare profesională eliberat de A.N.F.P.A.;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se cere.


Concursul se va organiza conform calendarului următor:

18 august 2020, ora 10.00: proba scrisă;
19 august 2020, ora 10.00: proba practică;
19 august 2020, ora 14.30: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Clubul Sportiv Universitar „Simona Halep” din Constanța, bd. Mamaia nr. 124, județul Constanța,

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Simona Halep a învins-o pe Irina Begu şi s-a calificat în turul al treilea la Roland Garros

30 Sep 2020 759

Simona Halep și Irina Begu se întâlnesc astăzi în turul doi la Roland Garros

30 Sep 2020 1171

Simona Halep-la aniversare. Ce cadou ar vrea să primească. Marea campioană a făcut un gest impresionant

27 Sep 2020 1311

Simona Halep debutează duminică la Paris, la Roland Garros

26 Sep 2020 1188

Simona Halep, pe poziţia a doua în clasamentul mondial după victoria de la Roma

22 Sep 2020 1604

Simona Halep - „Voi merge cu zâmbetul pe buze la Roland Garros“

21 Sep 2020 1736

Simona Halep a câștigat turneul WTA de la Roma! Pliskova s-a retras în al doilea set

21 Sep 2020 1554

Simona Halep - Karolina Pliskova, în finala turneului de la Roma. Când și unde va fi difuzat meciul

20 Sep 2020 1486

Tenis Simona Halep s-a calificat în finala turneului WTA de la Roma

20 Sep 2020 1565

UPDATE Simona Halep, calificată în semifinalele turneului WTA de la Roma, după abandonul Iuliei Putinţeva

19 Sep 2020 2011

Simona Halep, învingătoare la Roma

18 Sep 2020 1759

Simona Halep a învins astăzi, în optimile turneului de la Roma

18 Sep 2020 1636

Editorial Orice ar face, coronavirusul nu-i poate lua talentul, puterea de luptă și bucuria de a juca

24 Aug 2020 2746

Simona Halep, pe locul patru în lume în topul celor mai bine plătite sportive

19 Aug 2020 1403

Imagini de senzație Simona Halep s-a aruncat în râul Vltava, după câștigarea turneului de la Praga! (galerie foto)

18 Aug 2020 920