Locuri speciale de munca

Consiliul Județean Constanța organizează concurs. Ce post este vacant și care sunt condițiile de participare

Consiliul Județean Constanța organizează Ia sediul din bd. Tomis nr. 51, cam. 257, concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante:
 
• inspector – studii superioare, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Implementare Proiecte – Serviciul Management Proiecte – Direcția Generală de Proiecte.
 
Concursul va avea următoarele probe:
 
- proba scrisă în data de 29.01.2018, ora 10.00;
- proba interviu.
 
Condiițile de participate Ia concurs sunt:
 
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, actualizată:
 
- studii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență – specilizare: domeniul Științe Sociale;
 
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice-minimum 9 ani.
 
Competențe specifice:
- cunoștințe în domeniul achizițiilor publice absolvite cu atestat, certificat, diplomă.
 
Dosarele de concurs se vor depune cam. 241, în perioada 27.12.2017-15.01.2018 și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008 modificată și completată prin H.G. nr. 761/2017:
 -formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3.;
- curriculum vitae,  modelul comun european;
- copia actului de identitate;
- copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări; 
- copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;
- copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
- copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
- copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru eford fizic, în cazul funcțiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiții specifice care implică efort fizic și se testează prin probă suplimentară;
- cazierul judiciar;
- declarația pe proprie răspundere sau adeverință care să ateste calitatea sau lipsă calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.
 
Persoană de contact: Baciu Manuela - inspector superior - telefon 0241.48.84.30, email manuela.baciu@cjc.ro
 
Relații suplimentare se pot obține în programul: de luni până joi, între orele 8.00-16.30 și vineri, între orele 8.00-14.00.
 
Condițiile de participare la concurs și bibliografie stabilită se afișează la sediul Consiliului Județean Constanța și se publică pe pagina de Internet www.cjc.ro.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Primăria Hârșova, județul Constanța face angajări. Ce post este vacant

24 Jan 2019 217

RADET Constanţa scoate mai multe posturi la concurs

24 Jan 2019 439

Primăria Municipiului Medgidia, județul Constanța face angajări. Sunt mai multe posturi vacante

23 Jan 2019 291

Post vacant la Consiliul Judeţean Constanţa

23 Jan 2019 588

Angajări la Primăria Grădina. Iată ce posturi au fost scoase la concurs!

23 Jan 2019 410

RADET Constanța face angajari

23 Jan 2019 540

Primăria Orașului Hârșova, județul Constanța angajează inspectori. Cine poate participa și când este programat concursul

22 Jan 2019 545

Grădinița cu Program Prelungit „Florilor” Cumpăna, județul Constanța, scoate la concurs un post vacant

21 Jan 2019 261

Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 Constanța angajează administrator financiar

21 Jan 2019 499

Post vacant la Colegiul Comercial ”Carol I” Constanța. Când este programat concursul

20 Jan 2019 826

Angajări în Armată 2019. Câte locuri sunt disponibile la Academia Navală ''Mircea cel Bătrân'' din Constanța

19 Jan 2019 3972

Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța de Turtă Dulce“ Constanța scoate la concurs un post vacant. Cine poate participa

18 Jan 2019 537

Post de conducere scos la concurs la Casa de Cultură „Carsium“, Hârșova, judeţul Constanța. Cine poate participa

17 Jan 2019 574

Liceul Teoretic „Carmen Sylva” din Eforie Sud, Judeţul Constanţa face angajări. Sunt mai multe posturi vacante

17 Jan 2019 714

Post vacant în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a Oraşului Băneasa, județul Constanța

17 Jan 2019 341