Locuri speciale de munca

Consiliul Judeţean Constanţa scoate la concurs un post de director general adjunct. Ce condiții trebuie îndeplinite și când este programat concursul

Consiliul Judeţean Constanţa organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere, vacante, de director general adjunct – Direcţia Generală Tehnică. Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.
 
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul – ştiinţe economice:
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani;
 • să fie numiţi intr-o funcţie publică din clasa I;
 • să nu aibă in cazierul administrativ o sancţiune disciplinara neradiată, în condiţiile legii.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 01 octombrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 16 octombrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • 18 octombrie 2018: proba interviu.
Dosarele de concurs se vor depune la camera 241, în perioada 11.09.2018-01.10.2018 și trebuie să conțină în mod obligatoriu documente preveăzute la articolul 49 din H.G.R., numărul 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare:
 1. formularul de înscriere prevăzut  în anexa numărul trei;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor  de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 5. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specializarea studiilor exercitării funcției publice, după caz;
 6. copia carnetului de muncă și după caz, a adevrinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată , care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 7. copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare  pentru efort fizic, în timpul funcțiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiții specifice care implică efort fizic  și se testează prin probă suplimentară;
 8. cazier administrativ;
 
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială.
 
Relații suplimentare se obțin la sediul Consiliului Judeţean Constanța, camera 260, telefon 0241/488.430, persoană de contact Manuela Baciu.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Concurs de angajare la Şcoala Gimnazială „Tudor Arghezi” din Năvodari, judeţul Constanţa. Ce post este vacant

22 Mar 2019 191

Post vacant la Universitatea Maritimă din Constanţa. Ce condiții trebuie îndeplinite și când este programat concursul

22 Mar 2019 409

Școala Gimnazială nr, 1, Eforie Nord, județul Constanța angajează îngrijitor. Cine poate participa la concurs

21 Mar 2019 267

Școala Gimnazială nr, 1, Eforie Nord, județul Constanța scoate la concurs un post vacant. Ce condiții trebuie îndeplinite

21 Mar 2019 499

Post vacant la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa. Când este programat concursul și cine poate participa

21 Mar 2019 489

Şcoala Gimnazială nr. 1 din Peştera, judeţul Constanţa scoate la concurs două posturi vacante. Cine poate participa

20 Mar 2019 321

Primăria comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa angajează consilier. Când este programat concursul

20 Mar 2019 385

Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța cu turtă dulce” Constanța angajează administrator de patrimoniu

19 Mar 2019 384

Primăria oraşului Năvodari, județul Constanța scoate la concurs mai multe posturi vacante. Cine poate participa

19 Mar 2019 678

Post vacant la Liceul Tehnologic Cogealac

18 Mar 2019 302

Administrația Națională a Penitenciarelor CPOR Complex „Flamigo” din Eforie Sud scoate la concurs 40 de posturi vacante

18 Mar 2019 928

Spitalul Municipal Mangalia, județul Constanța face angajări. Sunt două posturi vacante. Cine poate participa la concurs

17 Mar 2019 651

Cris-Tim face angajări

15 Mar 2019 526

Post vacant la Primăria orașului Techirghiol, județul Constanța. Când este programat concursul și cine poate participa

14 Mar 2019 435

Primăria comunei Comana, judeţul Constanţa face angajări. Ce post este vacant și când este programat concursul

12 Mar 2019 647