Locuri speciale de munca

Consiliul Județean Constanța scoate la concurs un post vacant. Ce condiții trebuie îndeplinite

Consiliul Județean Constanța organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de inspector de specialitate la Compartimentul Comunicare, Protocol şi Organizare Evenimente.
 
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • studii – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă domeniul ştiinţe sociale;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 3 ani.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
 
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 11 decembrie 2017: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 19 decembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de concurs se pot depune până la data de 11 decembrie 2017 la Serviciul Resurse Umane, Salarizare, camera 241 și vor cuprinde următoarele documente:
 
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
 
Actele vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
 
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Constanţa, din Municipiul Constanţa, Bd. Tomis nr 51, camera 241, Luni – Joi: 8-16.30, Vineri: 8-14, la telefon 0241/488.430.
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Primăria Municipiului Constanţa organizează concurs. Iată posturile vacante!

20 Apr 2018 574

Post vacant la Primăria Municipiului Constanţa. Când va avea loc concursul

20 Apr 2018 543

RADET Constanța scoate la concurs un post vacant. Iată condițiile de participare!

19 Apr 2018 526

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța anunță amânarea concursului de angajare. Când a fost reprogramat

19 Apr 2018 620

MApN recrutează. Zeci de posturi disponibile. Condiții de participare

17 Apr 2018 17107

Primăria Municipiului Constanţa organizează concurs. Ce posturi sunt vacante

16 Apr 2018 1578

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Constanţa” din Palazu Mare Constanţa scoate la concurs mai multe posturi vacante

15 Apr 2018 5489

Primăria Comunei Tuzla angajează. Condiții de participare

13 Apr 2018 582

MAE angajează prin concurs 13 specialişti, în contextul pregătirii şi exercitării Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene

13 Apr 2018 365

Primăria Orașului Techirghiol, județul Constanța, organizează concurs. Iată postul vacant!

12 Apr 2018 497

Colegiul Comercial ”Carol I” Constanța angajează agent de pază. Când va avea loc concursul

12 Apr 2018 377

Vrei să lucrezi la Centrul de Pregătire, Odihnă şi Recuperare Complex „Flamingo” din Eforie Sud, Judeţul Constanţa? Sunt mai multe posturi vacante

11 Apr 2018 894

Liceul Teoretic ”Emil Racoviță” din Techirghiol, județul Constanța, organizează concurs. Iată postul vacant!

10 Apr 2018 526

Liceul Teoretic ”Emil Racoviță” Techirghiol, județul Constanța, angajează contabil șef. Când va avea loc concursul

07 Apr 2018 802

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța organizează concurs. Nu este necesară vechimea!

07 Apr 2018 1181

Centrul Cultural „Teodor T. Burada“ Constanța face angajări

07 Apr 2018 962

Clubul Sportiv Năvodari angajează consilier juridic. Ce condiții trebuie îndeplinite

04 Apr 2018 722

Autoritatea Navală Română Constanța scoate la concurs mai multe posturi vacante. Ce condiții trebuie îndeplinite

02 Apr 2018 1005

Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră face angajări. Ce posturi sunt scoase la concurs

01 Apr 2018 969

Primăria Comunei Mihai Viteazu, judeţul Constanța angajează consilier. Ce condiții trebuie îndeplinite

01 Apr 2018 685

Clubul Sportiv Universitar „Neptun” din Constanţa face angajări. Ce posturi sunt vacante și când va avea loc concursul

30 Mar 2018 644

Concurs de angajare la Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa. Ce post este vacant

29 Mar 2018 710

Post vacant la Teatrul pentru Copii Şi Tineret „Căluţul de Mare” Constanţa. Ce condiții trebuie îndeplinite

29 Mar 2018 588

Primăria Comunei Dobromir, județul Constanța, angajează. Cine poate participa la concurs

28 Mar 2018 612

Creşa „Albă ca Zăpada“ Agigea județul Constanța angajează asistent medical. Ce condiții trebuie îndeplinite

27 Mar 2018 646

Primăria Comunei Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, angajează. Ce post este vacant

26 Mar 2018 750

Teatrul Național de Operă și Balet ”Oleg Danovski” Constanța angajează economist. Când va avea loc concursul

25 Mar 2018 542

Mii de posturi urmează să fie ocupate în Armata Română. Ce a declarat ministrul Apărării Naționale

23 Mar 2018 4371

MApN recrutează. Iată cum poţi deveni ofiţer!

23 Mar 2018 3729

Primăria Oraşului Năvodari scoate la concurs mai multe posturi vacante. Ce condiţii trebuie îndeplinite

22 Mar 2018 1051

SRI angajează! Care este profilul candidatului perfect. Trebuie să ai doar zece clase

21 Mar 2018 1545

Primăria Comunei Adamclisi, judeţul Constanţa, angajează muncitor calificat. Condiţii de participare

21 Mar 2018 1020

Concurs de angajare pentru un post vacant la Primăria Ovidiu. Ce condiții trebuie îndeplinite

20 Mar 2018 581

Post vacant la Primăria orașului Năvodari. Ce condiții trebuie îndeplinite și când va avea loc concursul

20 Mar 2018 613

Serviciul Public de Asistenţă Socială din Constanţa face angajări. Ce posturi sunt vacante și când este programat concursul

19 Mar 2018 785

Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare din Constanţa scoate la concurs trei posturi vacante

19 Mar 2018 1964

Primăria comunei Cogealac scoate la concurs trei posturi vacante. Ce condiții trebuie îndeplinite

18 Mar 2018 456

UAT Comuna Poarta Albă angajează muncitor necalificat. Când va avea loc concursul

15 Mar 2018 517

Primăria Comunei Ghindărești organizează concurs. Ce post este vacant

11 Mar 2018 654

Primăria Comunei Costineşti scoate la concurs un post vacant. Condiţii de participare

08 Mar 2018 738

Posturi vacante la Serviciul Public de Asistenţă Socială Constanţa. Când va avea loc concursul

07 Mar 2018 1122

Serviciul Public de Asistenţă Socială Constanţa angajează. Ce condiţii trebuie îndeplinite

06 Mar 2018 1429

Serviciul Public de Asistenţă Socială Constanţa organizează concurs. Iată posturile vacante!

05 Mar 2018 3557

Clubul Sportiv Orășenesc Murfatlar angajează contabil debutant. Ce condiţii trebuie îndeplinite şi când va avea loc concursul

04 Mar 2018 594

Primăria Comunei Cogealac scoate la concurs două posturi vacante. Nu este necesară vechimea

03 Mar 2018 688

Se fac angajări în armată. Mii de posturi libere. Este anunţul ministrului apărării

02 Mar 2018 9261

Liceul Teoretic „Carmen Sylva” din Eforie Sud angajează administrator financiar. Ce condiţii trebuie îndeplinite

28 Feb 2018 443

Serviciul Public de Asistenţă Socială Constanţa scoate la concurs un post vacant. Condiții de participare

23 Feb 2018 1246

Primăria Municipiului Constanţa angajează casier. Iată când va avea loc concursul!

19 Feb 2018 1449

Posturi vacante la Primăria Murfatlar. Cine poate participa și când va avea loc concursul

18 Feb 2018 1025