Direcția Generală de Asistență Socială Constanța face angajări

  • Direcția Generală de Asistență Socială Constanța organizează concurs pentru ocuparea a 5 posturi contractuale de execuție vacante de îngrijitori la domiciliu.
În cadrul proiectului SSM@160 - Servicii sociale și socio-medicale pentru persoanele vârstnice din municipiul Constanța", SMIS 125595, cofinanțat din FSE prin POCU 2014-2020, Direcția Generală de Asistență Socială Constanța organizează concurs pentru ocuparea a 5 posturi contractuale de execuție vacante de îngrijitori la domiciliu pe perioadă determinată de 19 de luni, cu posibilitatea de prelungire.

Posturi necesare: îngrijitori la domiciliu - 5

Condiții specifice:
  • Studii generale/medii;
  • Vechimea/experiența în domeniu constituie avantaj;
  • Atestat/calificare de îngrijitor la domiciliu, conform criteriului nr. 35 (cod serviciu social 8810ID-I) din anexa la H.G. Nr. 867/2015.

Concursul se va desfășura în perioada 18-22.02.2021 la sediul DGAS Constanța, din str. Unirii, nr. 104, după cum urmează:
Condiții de desfășurare Selecția dosarelor de înscriere Proba scrisă Interviul
Data 10.02.2021 18.02.2021 22.02.2021
Ora 12:00 10:00 10:00
Locul D.G.A.S. Constanta D.G.A.S. Constanta D.G.A.S. Constanta

În vederea participării la concurs, până la data de 09.02.2021 ora 16:30, candidații vor depune la sediul Direcției generale de asistență socială din str. Unirii, nr. 104, mun. Constanța dosarul de concurs sau pe e-mail-ul: resurseumane@dgas-ct.ro, care va conține în mod obligatoriu următoarele:

         * a) cerere de înscriere la concurs - formular tip;
         * b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
         * c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
         * d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
         * e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
         * f) certificat de integritate comportamentală conform Legii nr.118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciar;
         * g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
         * h) curriculum vitae;

         * i) atestat/calificare de îngrijitor la domiciliu, conform criteriului nr. 35 (cod serviciu social 8810ID-I) din anexa la H.G. Nr. 867/2015.

Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.


În situația depunerii dosarului la sediul instituției, copiile actelor menționate mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Dacă actele se transmit prin e-mail, copiile de pe actele mai sus menționate vor fi certificate pentru conformitate de secretarul comisiei de concurs la angajare.

Relații suplimentare se pot obține de luni până joi între orele 9:00 - 16:00 și vineri între orele 9:00 - 12:00, la nr. de tel. 0341.180.112.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Direcția Generală de Asistență Socială Constanța angajează asistent medical

01 Apr 2021 1026

DGAS Constanța achiziționează servicii de pază

17 Mar 2021 570

Pachete gratuite cu produse de igienă și alimente pentru constănțeni. Cine sunt beneficiarii

05 Mar 2021 865

DGAS Constanța caută firmă pentru imprimarea și distribuirea tichetelor RESPECT

02 Mar 2021 1378

DGAS Constanța Anunț pentru părinții care pleacă la muncă în străinătate

02 Mar 2021 685

DGAS Constanța angajează. Ce post este disponibil

24 Dec 2020 1481

Direcția Generală de Asistență Socială Constanța angajează îngrijitor. Nu se solicită vechime

10 Dec 2020 1663

Direcția Generală de Asistență Socială Constanța angajează asistent medical

05 Dec 2020 1446

DGAS Constanța scoate la concurs patru posturi de asistent medical

20 Oct 2020 1038

Licitație pentru repararea centralei termice din Căminul pentru persoane vârstnice Constanța

29 Sep 2020 856

Constanța Rezident al Căminului pentru Persoane Vârstnice, confirmat pozitiv cu COVID-19

17 Sep 2020 760

O firmă din Brăila va furniza un autovehicul pentru dotarea DGAS Constanța (document)

27 Aug 2020 2252

DGAS pune la dispoziție gratuit un taxi pentru persoanele cu dizabilități din Constanța (galerie foto+video)

20 Aug 2020 1190

DGASPC Constanța organizează licitație pentru achiziționarea de produse alimentare (document)

27 Jun 2020 992

Când încep înscrierile pentru programul INFANT și care sunt actele necesare

23 Jun 2020 2316