Locuri speciale de munca

Direcția Națională Anticorupție angajează muncitori necalificați. Condiții

Direcția Națională Anticorupție organizează concurs/examen în vederea ocupării a 3 posturi muncitor necalificat – personal contractual (manipulant) în cadrul Serviciului investiții, achiziții și administrativ al Departamentului economico-financiar și administrativ;
 
Concursul/examenul va avea loc la sediul Direcției Naționale Anticorupție din București, str. Walter Mărăcineanu nr. 1-3, sector 1 și va consta în susținerea unei probe practice și a unui interviu, după cum urmează: 7 decembrie 2017, ora 10,00 – proba practică, constând în testarea abilităților și aptitudinilor practice; 12 decembrie 2017, ora 10,00– interviul, constând în testarea abilităților, aptitudinilor și motivația candidaților. 
 
Condiții de participare: 

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011,: 
- cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic și European și domiciliul în România; 
- cunoașterea limbii române, scris și vorbit; 
- vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
- capacitate deplină de exercițiu; 
- stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberare de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
- îndeplinirea condițiilor de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; 
- să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

precum și următoarele condiții specifice: 

- studii generale (minim 8 clase); 

Candidații trebuie să aibă disponibilitate pentru program prelungit, să dea dovadă de implicare și responsabilitate, să dețină abilități fizice necesare îndeplinirii atribuțiilor, imaginație tehnică și putere de concentrare.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Direcția Națională Anticorupție angajează

10 Sep 2017 1903

DNA face angajări! Detalii. Când va avea loc concursul

03 Sep 2017 2048

Mai mulţi procurori la DNA! Se organizează interviu pentru ocuparea a şase posturi la Secția judiciară penală

23 Aug 2017 1001

DNA caută 11 procurori. Când va fi testarea şi ce secţie este vizată

23 Jan 2017 725

Vrei să te angajezi la DNA Iată evidența funcțiilor de conducere și de execuție vacante de procurori din cadrul direcției

23 Dec 2016 2402

Vrei să lucrezi la Direcția Națională Anticorupție? Sunt vacante 11 posturi

30 Nov 2016 1832

Direcția Națională Anticorupție prezintă evidența funcțiilor de conducere și de execuție vacante din cadrul direcției

18 Nov 2016 1016

Direcţia Naţională Anticorupţie angajează doi procurori pentru Constanţa

05 Nov 2016 1172

DNA angajează. Se cere îndemânare, precizie şi rigurozitate

16 Aug 2016 3449

Mai multe posturi din DNA, vacante. Iată lista completă

17 Jun 2016 1666

DNA angajează şoferi!

14 Jun 2016 9768

Eşti electrician, lăcătuş mecanic, instalator sanitar sau mecanic? Direcţia Naţională Anticorupţie angajează!

27 Apr 2016 2466

DNA angajează! Iată condiţiile de participare

08 Apr 2016 3154

Presupusă corupţie la ISU „Dobrogea“. Procurorii au finalizat un nou dosar

30 Oct 2015 1256

Serviciul Teritorial Constanţa are două locuri disponibile Interviu la DNA pentru ocuparea de posturi de procuror

22 Jan 2015 1205

Conduită morală ireproşabilă Se angajează la DNA Constanţa

06 Apr 2013 1428