DNA angajează! Se cer minim 8 clase
Direcția Națională Anticorupție organizează concurs/examen în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unui post de execuție vacant de muncitor necalificat (personal contractual) în cadrul Biroului administrativ, întreținere și deservire din cadrul Departamentului economico-financiar și administrativ
 
Concursul/examenul va avea loc la sediul Direcției Naționale Anticorupție din București, Piața Valter Mărăcineanu nr. 1-3, sector 1 și va consta în susținerea unei probe practice și a unui interviu, după cum urmează:
 
28 martie 2023, ora 10,00 – proba practică, constând în testarea abilităților și aptitudinilor practice;

3 aprilie 2023, ora 10,00 – interviul, constând în testarea abilităților, aptitudinilor și motivației candidaților.
 
Condiții de ocupare a postului:
 
Condițiile generale:
 
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;


b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii.
 
Condiții specifice:
 
- studii generale (minim 8 clase);
- vechime în muncă: minim 3 ani.
 
Durata normală a timpului de lucru este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână.
 
- 28 martie 2023, ora 10,00 – proba practică;
 
- 3 aprilie 2023, ora 10,00 – interviul;
 
Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 021.312.14.97/ int. 2658; persoană de contact: grefier Carmen Ciobanu– Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare; e-mail de corespondență resurseumane@pna.ro.
 
Atribuțiile postului de muncitor necalificat:
 
- Asigură descărcarea, manipularea și aranjarea în magazii a tuturor materialelor achiziționate de instituție;
- Asigură transportul materialelor din magazii pe locurile de folosință și invers;
- Răspunde de ordinea și curățenia sectoarelor interioare sau exterioare repartizate (curți, alei, trotuare, spații verzi);
- Efectuează deszăpezirea sectoarelor încredințate și asigură împrăștierea de materiale antiderapante;
- Execută întreținerea spațiilor verzi (udat, cosit, tăiat gard viu, curățat copaci de crengi uscate, etc.);
- Execută igienizare spații prin efectuarea de mici reparații și zugrăveli;
- Răspunde de materialele primite și de inventarul din dotare;
- Respectă normele privind securitatea și sănătatea la locul de muncă și PSI;
- Participă împreună cu ceilalți muncitori la executarea unor lucrări urgente de intervenție.
 
 Bibliografia pentru postul vacant de muncitor necalificat
 
- Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, art. 368 - Principii aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și personalului contractual din administrația publică;

- Hotărârea Guvernului nr. 1051/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special afecțiuni dorsolombare;

- Ghid de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1051/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special afecțiuni dorsolombare – Anexele nr. 1 și 2;

- Regulamentul de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 1643/C/2015, Cap. X, Secțiunea 1, art. 71 și Secțiunea a 3-a, art. 74.

PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și

DNA angajează! Printre condiții, minimum 18 ani împliniți
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Direcția Națională Anticorupție angajează doi șoferi! Cât costă taxa de înscriere

09 May 2023 14475

DNA angajează! Printre condiții, vârsta de minimum 18 ani împliniți. Condiții specifice

23 Apr 2023 1604

Direcția Națională Anticorupție angajează șofer!

07 Apr 2023 1306

Vrei să lucrezi la DNA? A fost declanșată o procedură de ocupare prin transfer

19 Feb 2023 1425

Polițist trimis în judecată de DNA!

04 Jan 2023 1044

DNA caută un procuror pentru Constanța! Sunt peste 40 de posturi libere la nivel național

16 Dec 2022 1540

Director de la Protecția Copilului, trimis în judecată de DNA

15 Nov 2022 1365

DNA angajează! Iată ce posturi sunt vacante

09 Nov 2022 2390

DNA acuză! Angajări nelegale la Ambulanta din Neamț! Oficial

25 Oct 2022 902

DNA angajează! Iată ce post este vacant și care sunt condițiile

20 Sep 2022 4858

DNA angajează! Se cer minim 8 clase

30 May 2022 13430

DNA angajează! Trebuie să ai minim 8 clase

05 Apr 2022 2119

Vrei să lucrezi în DNA? Iată lista funcțiilor de conducere și de execuție vacante din cadrul direcției

06 Jun 2020 3173

Direcția Națională Anticorupție angajează muncitori necalificați. Condiții

01 Dec 2017 5540

Direcția Națională Anticorupție angajează

10 Sep 2017 3144