Locuri speciale de munca

Posturi vacante la Consiliul Județean Constanța


Având in vedere prevederile Legii numărul 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.G., numărul 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Constanța organizează la sediul din bulevardul Tomis , numărul 51, camera 257, concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de inspector - studii superioare , grad profesional Superior, din cadrul Serviciului Achiziții, Analiză Piață, Urmărire Contracte - Direcția Generală Economico -Financiară - 2 posturi.
Concursul va avea următoarele probe :
 • proba scrisă în data de 16.10.2018, ora 10.00;
 • proba interviu
Condițiile de participare la concurs sunt :
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la articolul 54 din Legea numărul 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare
 
 • studii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență- domeniul drept
 
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării functiei publice -minimum 7 ani;
 
 • competențe specifice : cunoștințe- expert achiziții publice absolvite cu atestat/certificat/diplomă.
 
 
Dosarele de concurs se vor depune la camera 241, în perioada 11.09.2018-01.10.2018 și trebuie să conțină în mod obligatoriu documente preveăzute la articolul 49 din H.G.R., numărul 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare:
 1. formularul de înscriere prevăzut  în anexa numărul trei;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor  de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 5. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specializarea studiilor exercitării funcției publice, după caz;
 6. copia carnetului de muncă și după caz, a adevrinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată , care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 7. copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare  pentru efort fizic, în timpul funcțiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiții specifice care implică efort fizic  și se testează prin probă suplimentară;
 8. cazier judiciar;
 9. declarația pe propria răspundere  sau adeverință  care să  ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al securitătii sau colaborator al acesteia;
Persoană de contact- Daniela Miroiu, inspector superior, telefon 0241/48.84.30, e-mail .
 
Relații suplimentare se pot obține în programul: de luni până joi, între orele 8.00-16.30 și vineri, între orele 8.00-14.00.
Condițiile de participare la concurs și bibliografia stabilită se afișează la sediul Consiliului Județean Constanța .
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Încep angajările masive în Poliţia Locală Constanţa! Câte posturi sunt vacante

15 Jan 2018 2681

Primăria Constanţa a încheiat selecţia de dosare pentru concursurile de ocupare a posturilor din organigramă. Vezi dacă ai fost admis pentru probele scrise!

07 Jan 2018 1204

Primăria Municipiului Constanța scoate la concurs mai multe posturi vacante. Condiţii de participare

13 Dec 2017 1689

Primăria Năvodari organizează concurs pentru ocuparea a trei funcții publice vacante

20 Nov 2017 888