Locuri speciale de munca

Primăria comunei Cumpăna scoate la concurs două posturi vacante în cadrul Serviciului de Poliție Locală

Primăria comunei Cumpăna, județul Constanța, organizează concurs pentru ocuparea a 2 (două) posturi contractuale vacante de referent  I - operator monitorizare video, baze de date și dispecerat, în cadrul Serviciului de Politie Locală Cumpăna.
 
Probele stabilite pentru concurs se vor desfășura după cum urmează:
Proba scrisă: 5 iulie 2018, ora 10.00, la sediul Primăriei Cumpăna
Proba interviu: 6 iulie 2018, ora 10.00, la sediul Primăriei Cumpăna

Dosarele se pot depune până cel târziu 27 iunie 2018, ora 1600 la sediul Primăriei Cumpăna.

Relații suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane din cadrul Primăriei Cumpăna, telefon 0241739003. 

Dosarul de concurs va cuprinde:
 • cerere de înscriere la concurs;
 • Curriculum vitae, modelul comun European
 • copia actului de identitate, certificat de naștere și certificat de căsătorie (după caz);
 • copia diplomei de bacalaureat și copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi ale altordocumente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 • cazier judiciar;
 • adeverință de la medicul de familie din care să reiasă faptul că este apt de muncă;
 • copia carnetului de muncă și a altor documente care să ateste vechimea în muncă;
 • Copia permisului auto categ. B;
 • Copii ale altor documente relevante pentru susținerea concursului.Copiile documentelor de mai sus vor fi însoțite de actele originale în vederea certificării pentru conformitate.
 
Condiții generale:
 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • persoana nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
Condiții specifice postului:
 • studii liceale, respectiv sudii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • experiență într-o poziție similară de minim 1 an;
 • sa fie apt din punct de vedere medical și psihic pentru exercitarea atribuțiilor;
 • sa dețină permis auto categoria B.
 • cunoştinţe de limba engleză;
 • bune abilităţi de comunicare şi relaţionare;
 • abilitate de a lucra în echipă; 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Distracţie şi voie bună la Cumpăna Festivalul internaţional „Rodul Pământului”, la cea de-a XVI-a ediţie

22 Sep 2018 538

Investiţii majore Mai multe străzi din comuna Cumpăna vor fi reabilitate şi modernizate (document)

20 Sep 2018 591

Acţiune de ecologizare în cadrul activităţii „Let's Do It, Romania!”, la Cumpăna. Ce au adunat voluntarii (galerie foto)

18 Sep 2018 420

Consiliul comunei Cumpăna, convocat în şedinţă extraordinară

14 Sep 2018 395

Locuitorii din Cumpăna, invitaţi la acţiunea „Let's Do It, Romania!“

13 Sep 2018 516

Primarul comunei Cumpana, ec. Mariana Gâju, la deschiderea anului şcolar - „Educaţia se referă la formarea de competenţe, atitudini şi valori“ (galerie foto)

11 Sep 2018 1132

Creşă nouă în Cumpăna. Primăria va scoate din conturi peste 3,6 milioane de lei (document)

25 Aug 2018 617

Consiliul local Cumpăna convocat în ședință ordinară. Ce proiecte sunt incluse pe ordinea de zi

24 Aug 2018 443

Delegaţie din Cumpăna, condusă de primarul Mariana Gâju, la Reuniunea Satelor, în Săpânţa (galerie foto)

21 Aug 2018 444

Cinci copii, aflaţi în grija unor asistenţi maternali, creştinaţi la Cumpăna

17 Aug 2018 712

Un nou proiect sportiv, la start Protocol de colaborare, semnat între Primăria Cumpăna şi Asociaţia Baschet Club Athletic Constanţa (galerie foto)

10 Aug 2018 885

Protocol de colaborare între Asociaţia Baschet Club Athletic Constanţa şi Primăria Cumpăna

09 Aug 2018 625

A început a treia etapă a programului „Tabere de vară pentru elevii cu rezultate deosebite în anul şcolar 2017-2018“, derulat de Cumpăna (galerie foto)

03 Aug 2018 470

„Dăruim semenilor de la suflet pentru suflet” Locuitorii din Cumpăna, solidari cu locuitorii afectați de inundații din județele Alba și Hunedoara.

02 Aug 2018 539

Consiliul local Cumpăna convocat în ședință ordinară. Ce proiecte sunt incluse pe ordinea de zi

23 Jul 2018 512

Autoturism, cuprins de flăcări lângă Primăria din Cumpăna

21 Jul 2018 884

Voie bună şi distracţie Tabere de vară pentru elevii cu rezultate deosebite, la Cumpăna (galerie foto)

19 Jul 2018 806

Etapa naţională a Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice ale elevilor din clasele liceale la disciplina geografie, la Cumpăna

07 Jul 2018 814

Primăria Cumpăna promovează tradiţiile Festivalul „Convieţuire interetnică pe plaiuri Dobrogene“, la o nouă ediţie (galerie foto)

02 Jul 2018 622

Parteneriat solid cu BC Athletic Constanţa La Cumpăna se va înfiinţa o secţie dedicată baschetului masculin şi feminin (galerie foto)

28 Jun 2018 644

Consiliul Local Cumpăna, convocat în şedinţă ordinară. Iată ordinea de zi!

22 Jun 2018 419

Festivitate de sfârşit de an şcolar Primăria Cumpăna a premiat elevii merituoşi şi sportivii de la echipa de fotbal juniori

18 Jun 2018 711

Spectacol de balet, la Casa de Cultură din Cumpăna

15 Jun 2018 436

Peste 80 de concurenţi la Festivalul de gimnastică ritmică pentru copii, organizat de Primăria Cumpăna

15 Jun 2018 704

Concursul „Micii Sanitari“, la cea de-a XIII-a ediţie. Micuţii din Cumpăna s-au întrecut în cunoştinţe despre primul ajutor (galerie foto)

08 Jun 2018 715

Ziua Internaţională a Copilului, sărbătorită cu multă voie bună la Cumpăna (galerie foto)

02 Jun 2018 585

Consiliul local Cumpăna convocat în ședință ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

25 May 2018 499

Consiliul Local al comunei Cumpăna, convocat în şedinţa de îndată. Ordinea de zi (document)

21 May 2018 503

Cea de-a XIII-a ediție a Festivalului Naţional de Folclor „Dor de Cânt Românesc“, organizat de Primăria Cumpăna s-a încheiat. Trofeul, adjudecat de Alexandra Yasmine Polacek din Târgu Jiu (galerie foto)

21 May 2018 861

Ceremonie dedicată Zilei Eroilor. Primăria Cumpăna i-a premiat pe cei doi veterani de război din localitate (galerie foto)

18 May 2018 635

Folclorul românesc din toată ţara, reprezentat la Cumpăna Festivalul Naţional de Folclor pentru Tineri Interpreţi „Dor de Cânt Românesc“, la cea de-a XIII-a ediţie

17 May 2018 970

Conferinţă internaţională, la Cumpăna Primarul Mariana Gâju - „Proiectele finanţate prin programele europene sunt de o importanţă capitală pentru mediul rural din România“ (galerie foto)

10 May 2018 1079

Imagini de la eveniment. Conferința „Beneficiile Cooperării Teritoriale” la Primăria Cumpăna. Zeci de invitați participă (galerie foto+video)

09 May 2018 727

Comuna Cumpăna, la Summitul pentru Europa, Orientul Mijlociu şi Africa (galerie foto)

08 May 2018 900

Muzică, dans şi voie bună, de 1 Mai Serbarea câmpenească tradiţională de la Cumpăna a adunat sute de persoane (galerie foto)

02 May 2018 955

Performanţele elevilor, premiate de Primăria Cumpăna (galerie foto)

28 Apr 2018 873

Iubim pământul, iubim natura, iubim viaţa Zeci de persoane au participat la acţiunea Primăriei Cumpăna de plantare a 10.000 de puieţi (galerie foto)

23 Apr 2018 768

Consiliul Local al comunei Cumpăna, convocat în ședință ordinară. Ce proiecte se află pe ordinea de zi

20 Apr 2018 649

“Plantăm, protejăm, iubim natura”Primaria comunei Cumpăna, acţiune de plantare a 10.000 de puieţi salcâmi

20 Apr 2018 726

Produsul „Ghiudem tătăresc Moş Iosif“, fabricat în Cumpăna, înscris în Registrul Naţional al Produselor Tradiţionale (galerie foto)

18 Apr 2018 1488

Un strop de fericire şi lumină în sufletele persoanelor vârstnice din Cumpăna. Pachete cu alimente pentru Paşte, din partea Primăriei (galerie foto)

06 Apr 2018 1002

În sfânta zi a Floriilor Şapte copii aflaţi în asistenţă maternală, botezaţi la Cumpăna (galerie foto)

02 Apr 2018 842

Primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju, a prezentat raportul de activitate pentru anul 2017 „Ne dorim o comunicare deschisă şi transparentă“ (galerie foto)

30 Mar 2018 889

100 de ani de la înfăptuirea unirii Basarabiei cu România Spectacolul artistic „Acelaşi neam, acelaşi plai şi-acelaşi grai“, la Cumpăna (galerie foto)

29 Mar 2018 754

Constanţa. Primăria a publicat contractul cu SRL-ul care va repara locurile de joacă şi terenurile de sport din municipiu (document)

10 Mar 2018 974

Ziua Femeii organizată la Clubul de Femei al Ambasadei Chinei. Cine s-a aflat pe lista de invitaţi (galerie foto)

09 Mar 2018 484

Doamnele din Cumpăna, sărbătorite de 8 Martie Mariana Gâju - „Femeia este cea care ne dă forţă să mergem mai departe“ (galerie foto+video)

09 Mar 2018 1068

Imagini de la eveniment Ce îşi doreşte Primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju (galerie foto+video)

08 Mar 2018 1673

Cursuri gratuite de calificare profesională la Cumpăna. Cine poate participa la cursuri

05 Mar 2018 924

Acţiune de voluntariat la Cumpăna. Ce le-a transmis primarul Mariana Gâju locuitorilor comunei (galerie foto)

03 Mar 2018 905