Locuri speciale de munca

Primăria comunei Cumpăna scoate la concurs două posturi vacante în cadrul Serviciului de Poliție Locală

Primăria comunei Cumpăna, județul Constanța, organizează concurs pentru ocuparea a 2 (două) posturi contractuale vacante de referent  I - operator monitorizare video, baze de date și dispecerat, în cadrul Serviciului de Politie Locală Cumpăna.
 
Probele stabilite pentru concurs se vor desfășura după cum urmează:
Proba scrisă: 5 iulie 2018, ora 10.00, la sediul Primăriei Cumpăna
Proba interviu: 6 iulie 2018, ora 10.00, la sediul Primăriei Cumpăna

Dosarele se pot depune până cel târziu 27 iunie 2018, ora 1600 la sediul Primăriei Cumpăna.

Relații suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane din cadrul Primăriei Cumpăna, telefon 0241739003. 

Dosarul de concurs va cuprinde:
 • cerere de înscriere la concurs;
 • Curriculum vitae, modelul comun European
 • copia actului de identitate, certificat de naștere și certificat de căsătorie (după caz);
 • copia diplomei de bacalaureat și copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi ale altordocumente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 • cazier judiciar;
 • adeverință de la medicul de familie din care să reiasă faptul că este apt de muncă;
 • copia carnetului de muncă și a altor documente care să ateste vechimea în muncă;
 • Copia permisului auto categ. B;
 • Copii ale altor documente relevante pentru susținerea concursului.Copiile documentelor de mai sus vor fi însoțite de actele originale în vederea certificării pentru conformitate.
 
Condiții generale:
 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • persoana nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
Condiții specifice postului:
 • studii liceale, respectiv sudii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • experiență într-o poziție similară de minim 1 an;
 • sa fie apt din punct de vedere medical și psihic pentru exercitarea atribuțiilor;
 • sa dețină permis auto categoria B.
 • cunoştinţe de limba engleză;
 • bune abilităţi de comunicare şi relaţionare;
 • abilitate de a lucra în echipă; 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Sportivi de la opt cluburi se întrec, la Cumpăna, la Cupa Prieteniei la scrimă

22 Feb 2019 416

Cea de-a 15-a conferinţă „Eşti român, eşti european - Şi tu decizi în Uniunea Europeană“, organizată de Primăria Cumpăna

21 Feb 2019 393

Eveniment cultural organizat de Primăria Cumpăna Proiecţia filmului documentar „Muzica rănilor de război“ şi un recital susţinut de violonistul Sabin Penea

07 Feb 2019 409

La Cumpăna s-a disputat faza judeţeană a Campionatului Naţional de juniori 4. Cine merge la etapa pe euroregiuni (galerie foto)

28 Jan 2019 830

Consiliul local al comunei Cumpăna, convocat în ședință ordinară. Sunt mai multe proiecte incluse pe ordinea de zi

25 Jan 2019 338

Locuitorii comunei Cumpăna au celebrat Mica Unire „De fiecare dată, marile sărbători ale poporului român ne adună pe toţi cei cu inima română“ (galerie foto)

25 Jan 2019 514

Dotări noi pentru căminul cultural Primăria Cumpăna cumpără costume populare şi de dans modern (document)

17 Jan 2019 529

Trotuarele amplasate pe șoseaua Constanţei din Cumpăna vor fi reabilitate şi modernizate (document)

14 Jan 2019 1147

Trei copii creștinati la Cumpăna, de Sfântul Ștefan

27 Dec 2018 1047

Daruri și surprize frumoase Elevii Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” din Cumpăna, vizitați de moș Crăciun

23 Dec 2018 446

Daruri pentru copii, bătrâni şi persoane cu dizabilităţi din Cumpăna (galerie foto)

20 Dec 2018 613

An cu rezultate de excepţie Cei mai buni sportivi şi antrenori de la CS Victoria Cumpăna, premiaţi la „Gala Sportului Cumpănean“ (galerie foto)

17 Dec 2018 821

Burse pentru elevii cu rezultate bune la învăţătură, oferite de Primăria şi Consiliul Local Cumpăna (galerie foto)

15 Dec 2018 750

Daruri pentru copiii din comuna Cumpăna de la elevii Școlii Gimnaziale nr. 33 „Anghel Saligny“ (galerie foto)

14 Dec 2018 585

Spectacol, premieri şi cadouri de la Moş Crăciun, la Cumpăna, la „Gala Sportului Cumpănean“

13 Dec 2018 534