Primăria Cumpăna face angajări în cadrul Compartimentului Creșă


Primăria comunei Cumpăna, județul Constanța, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, din cadrul Compartimentului Creșă, de:

Posturi de conducere:

director/coordonator creșă – 1 post.

Posturi de execuție:

educator puericultor – 5 posturi;
administrator condominii (clădiri) – 1 post;
infirmieră/îngrijitor copii – 5 posturi;
muncitor necalificat – femeie serviciu – 1 post.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

director/coordonator creșă:

studii superioare absolvite cu diplomă de licență a învățământului universitar de lungă durată într-unul din domeniile: științe economice, științe juridice, științe administrative, medicină, sociologie, psihologie sau științe ale educației;
cunoștințe de operare calculator MS Office – nivel mediu.
vechime – minimum 2 ani în specialitatea studiilor absolvite;
să dețină calități și aptitudini manageriale – capacitate de a organiza, coordona, conduce și controla activitatea, competență decizională, capacitate dc analiză și sinteză, capacitate dc a lucra în echipă, abilități de mediere și negociere, obiectivitate în apreciere, adaptabilitate;
să aibă disponibilitate pentru programul de lucru prelungit.

educator/puericultor – 5 posturi:

studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat în domeniul pedagogic cu specializarea: educator, educator-învățător, învățător-educator și cursuri de puericultura sau de educație timpurie efectuate pe parcursul studiilor – 3 posturi;
vechime – minimum 2 ani.
studii superioare, absolvite cu diplomă de licență în profilul postului, respectiv științe ale educației (pedagogie, psihopedagogie specială, pedagogia învățământului primar și preșcolar, pedagogie socială), psihologie și asistență social – 2 posturi;
vechime – minimum 2 ani.

administrator condominii (clădiri):

studii medii, liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
certificat de calificare pentru meseria de administrator condominii (clădiri).

infirmieră/îngrijitor copii:

studii generale (minimum 8 clase);
certificat de calificare pentru meseria de infirmieră;
certificat de absolvire privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, valabil la data concursului;
vechime – minimum 6 luni.

muncitor necalificat/femeie de serviciu:

studii generale (minimum 8 clase);
vechime – nu se cere.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

16 octombrie 2020, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
26 octombrie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
28 octombrie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Cumpăna, Şos. Constanţei nr. 132, camera 19, județul Constanța, telefon 0241/739.003.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Cumpăna Se lucrează intens la proiectul modernizării drumului de acces de la Campusul Școlar

11 Jun 2021 406

Localitatea Cumpăna are o rată de vaccinare de peste 20%

05 Jun 2021 615

Întâlnire de lucru, pentru implementarea proiectului „Parc Industrial și Științific INNOVOLUTION Cumpăna”

18 May 2021 971

42 de hectare revin la Primăria Cumpăna. Mariana Gâju anunță construirea unui parc industrial

17 May 2021 1464

Primăria Cumpăna a aprobat înființarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Comunei

10 May 2021 948

Se redeschide Biblioteca Comunală „Stela Iorga” din Cumpăna

08 May 2021 906

Bugetul de venituri și cheltuieli al localității Cumpăna, în dezbatere publică

19 Apr 2021 716

Primăria Cumpăna întreabă, cetățeanul răspunde Chestionar pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă

10 Apr 2021 988

Proiectul de investiții Centru Civic în comuna Cumpăna merge în linie dreaptă. Au fost aprobați indicatorii tehnico-economici

08 Apr 2021 880

Lupte Premii pentru rezultatele frumoase ale CS Victoria Cumpăna la Cupa României pentru cadeţi

07 Apr 2021 2075

„Omul Centenar“ al comunei şi cetăţean de onoare Veteranul de război Ion Ceapă, din Cumpăna, a împlinit 104 ani

01 Apr 2021 919

Primăria Cumpăna a premiat gimnastele care au participat la Cupa Ghimbav

25 Mar 2021 845

Încep înscrierile copiilor pentru clasa pregătitoare. Ce oferă școala din Cumpăna, județul Constanța

18 Mar 2021 1350

Au fost reluate lucrările la Grădinița cu Program Prelungit „Sfânta Maria” și la Centrul de Tineret din Cumpăna

26 Feb 2021 1014

Ajutor de Crăciun Pachete cu alimente de bază, oferite unui număr de 150 de bătrâni fără venituri si 138 de persoane cu dizabilităţi, de Primăria Cumpăna

21 Dec 2020 782