Primăria Cumpăna face angajări în cadrul Compartimentului Creșă


Primăria comunei Cumpăna, județul Constanța, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, din cadrul Compartimentului Creșă, de:

Posturi de conducere:

director/coordonator creșă – 1 post.

Posturi de execuție:

educator puericultor – 5 posturi;
administrator condominii (clădiri) – 1 post;
infirmieră/îngrijitor copii – 5 posturi;
muncitor necalificat – femeie serviciu – 1 post.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

director/coordonator creșă:

studii superioare absolvite cu diplomă de licență a învățământului universitar de lungă durată într-unul din domeniile: științe economice, științe juridice, științe administrative, medicină, sociologie, psihologie sau științe ale educației;
cunoștințe de operare calculator MS Office – nivel mediu.
vechime – minimum 2 ani în specialitatea studiilor absolvite;
să dețină calități și aptitudini manageriale – capacitate de a organiza, coordona, conduce și controla activitatea, competență decizională, capacitate dc analiză și sinteză, capacitate dc a lucra în echipă, abilități de mediere și negociere, obiectivitate în apreciere, adaptabilitate;
să aibă disponibilitate pentru programul de lucru prelungit.

educator/puericultor – 5 posturi:

studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat în domeniul pedagogic cu specializarea: educator, educator-învățător, învățător-educator și cursuri de puericultura sau de educație timpurie efectuate pe parcursul studiilor – 3 posturi;
vechime – minimum 2 ani.
studii superioare, absolvite cu diplomă de licență în profilul postului, respectiv științe ale educației (pedagogie, psihopedagogie specială, pedagogia învățământului primar și preșcolar, pedagogie socială), psihologie și asistență social – 2 posturi;
vechime – minimum 2 ani.

administrator condominii (clădiri):

studii medii, liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
certificat de calificare pentru meseria de administrator condominii (clădiri).

infirmieră/îngrijitor copii:

studii generale (minimum 8 clase);
certificat de calificare pentru meseria de infirmieră;
certificat de absolvire privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, valabil la data concursului;
vechime – minimum 6 luni.

muncitor necalificat/femeie de serviciu:

studii generale (minimum 8 clase);
vechime – nu se cere.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

16 octombrie 2020, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
26 octombrie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
28 octombrie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Cumpăna, Şos. Constanţei nr. 132, camera 19, județul Constanța, telefon 0241/739.003.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Ajutor de Crăciun Pachete cu alimente de bază, oferite unui număr de 150 de bătrâni fără venituri si 138 de persoane cu dizabilităţi, de Primăria Cumpăna

21 Dec 2020 539

A fost deschisă prima creșă la Cumpăna

03 Nov 2020 893

Manifestări prilejuite de Ziua Armatei Române, la Cumpăna

25 Oct 2020 1451

Mariana Gâju, primarul ales al comunei Cumpăna, declarație de avere

23 Oct 2020 3780

Biserica „Sfânta Parascheva” din Cumpăna își prăznuiește hramul

13 Oct 2020 1249

Primăria comunei Cumpăna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea mai multor posturi

23 Aug 2020 2208

#alegerilocale2020 Candidatul PNL la Primăria comunei Cumpăna, George Tufă - „O comunitate în dezvoltare are nevoie de o viziune proaspătă“

22 Aug 2020 1003

Cetățenii întreabă, primarul răspunde! O nouă serie de întrebări pentru primarul din Cumpăna, Mariana Gâju

28 Jul 2020 835

Primarul comunei Cumpăna a solicitat premierului fonduri pentru continuarea lucrărilor de consolidare a malului stâng al Canalului Dunăre-Marea Neagră

21 Jul 2020 1170

„2020 – Cumpăna Comună de tip Smart Village”. Întâlnire de lucru, prezidată de Mariana Gâju

03 Jul 2020 1061

#CetățeniiÎntreabaPrimarulRaspunde Mariana Gâju, primarul comunei Cumpăna, le-a răspuns locuitorilor la mai multe întrebări (video)

22 Jun 2020 1171

Trei localități din județul Constanța, alături de RAJA, au semnat un contract pentru un proiect amplu de reabilitare a rețelelor de apă

13 Jun 2020 1468

Ziua Eroilor, comemorată la Cumpăna

27 May 2020 822

Primăria Cumpăna, precizări importante despre lucrările la sistemul rutier de pe strada Nucilor

25 May 2020 1726

Ziua familiei, marcată la Cumpăna, prin plantare de stejari, simbol al trăiniciei și longevității (galerie foto)

15 May 2020 1527