Locuri speciale de munca

Primăria Municipiului Mangalia face angajări

Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs de recrutare în data de 02.03.2020, ora 10.00-proba scrisă, 02.03.2020, ora 14.00-proba practică și în data de 04.03.2020, ora 10.00-interviul, la sediul Primăriei din Șoseaua Constanței, nr. 13, conform H. G. nr. 286/2011 și H. G. nr. 1027/2014, pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție vacante de:
  • Arhivar, treapta profesională I A-Compartimentul Registrul Agricol, Arhivă
  • Referent, treapta profesională I A-Biroul Parcuri și Spații Verzi
  • Inspector de specialitate I-Biroul Parcuri și Spații Verzi
  • Muncitor necalificat, treapta profesională II-Biroul Tehnic, Administrativ, Club Pensionari (două posturi)
  • Guard-Serviciul Ordine Publică, Pază și Proximitate
Condiții specifice pentru ocuparea posturilor:
  • Arhivar IA-Compartimentul Parcuri și Spații Verzi:
-Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
-Vechime-șase ani și șase luni
  • Referent, treapta profesională IA-Biroul Parcuri și Spații Verzi:
-Sudii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
-Vechime-șase ani și șase luni
  • Inspector de specialitate I-Biroul Parcuri și Spații Verzi
-Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
-Vechime în specialitatea studiilor-patru ani
  • Guard-Serviciul Ordine Publică, Pază și Proximitate
-Studii medii sau generale
-Curs calificare profesională
-Vechime în muncă-nu este cazul
 
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de zece zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Primăriei Municipiului Mangalia, din Șoseaua Constanței nr. 13, Direcția Management Resurse Umane, telefon 0241/751060, e-mail: resurseumane@primaria.mangalia.ro.

Acte necesare:
-formularul de înscriere
-curriculum vitae, modelul comun european
-copia actului de identitate
-copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări
-adeverința care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului
-cazierul judiciar
-dosar cu șină

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Sursă foto: Arhivă ZIUA de Constanța
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Direcția Cultură și Sport Mangalia amână concursul de angajare

27 Jun 2020 776

Spitalul Municipal Mangalia angajează. Nu se solicită vechime

08 Mar 2020 2056

Post vacant la Spitalul Municipal Mangalia. Condiții

08 Mar 2020 1731

Post vacant la Spitalul Municipal Mangalia. Nu se solicită vechime

22 Feb 2020 2139

Post vacant la Colegiul Economic din Mangalia. Condiții

29 Jan 2020 1739

Spitalul Municipal Mangalia angajează kinetoterapeut debutant. Condiții

13 Dec 2019 1279

Post vacant la Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia, județul Constanța

12 Dec 2019 1050

Post vacant la Sanatoriul Balnear şi de Recuperare din Mangalia. Nu se solicită vechime

11 Dec 2019 862

Primăria Municipiului Mangalia angajează. Condiții

18 Nov 2019 1067

Post vacant la Colegiul Economic din Mangalia. Nu se solicită vechime

16 Nov 2019 2181

Post vacant la Primăria Municipiului Mangalia. Condiţii

14 Nov 2019 1147

Sanatoriul Balnear de Recuperare Mangalia angajează. Pentru ce posturi se organizează concurs

25 Oct 2019 7487

Post vacant la Spitalul Municipal Mangalia. Nu se solicită vechime

09 Oct 2019 1169

Post vacant la Spitalul Municipal Mangalia. Condiții

02 Oct 2019 1756

Post vacant la Unitatea Militară 02129 Mangalia. Nu se solicită vechime

15 Sep 2019 5852