Locuri speciale de munca

Primaria Municipiului Mangalia scoate la concurs mai multe posturi vacante. Iată condițiile!


Primaria Municipiului Mangalia organizează concurs prin recrutare în conformitate cu prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizare și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și completată de H.G. nr. 1173/2008 și H.G. nr. 761/2017, în data de 26.07.2018, ora 10:00 - proba scrisă în data de 30.07.2018, ora 10:00 - interviul, la sediul instituției din șoseaua Constanței nr. 13, pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție temporar vacante:
  • consilier clasa I grad profesional principal - Biroul Urmarire Contracte, Fond Locativ;
  • consilier clasa I grad profesional asistent - Biroul Inspecție Fiscală;
  • consilier clasa  I grad profesional asistent - Compartimentul Urbanism și Autorizatii  de Construire;
  • consilier clasa I grad profesional asistent - Compartimentul Evidența Persoanelor;
  • consilier clasa I grad profesional debutant - Compartimentul Evidența Persoanelor.

Condiții specifice de participare la concurs pentru funcția publică de:

consilier clasa I grad profesional principal - Biroul Urmarire Contracte, Fond Locativ:

- studii universitare de licenta absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul știintelor administrative;
- vechimea minima în specialitatea studiilor 5 ani.

consilier clasa I grad profesional asistent - Biroul Inspecție Fiscală:

- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul știintelor economice;
- vechimea minima in specialitatea studiilor 1 an.

consilier clasa I grad profesional asistent - Compartimentul Urbanism și Autorizații de Construire:

- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta In domeniul inginerie;
- vechimea minima în specialitatea studiilor 1 an.

consilier clasa I grad profesional asistent - Compartimentul Evidența Persoanelor:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licența sau echivalentă în domeniul tiintelor economice;
- vechimea minima in specialitatea studiilor 1 an.

consilier clasa I gradul profesional debutant - Compartimentul Evidența Persoanelor:

- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul știintelor economice;
- vechimea minima in specialitatea studiilor - nu este cazul. 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primariei Municipiului Mangalia din șoseaua Constantei nr. 13, Serviciul Resurse Umane-Salarizare, telefon: 0241/751060, int. 214, fax: 0241/755606, e-mail: resurseumane@ primaria.mangalia.ro in termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt, în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, pana fo data de 20.07.2017, ora 14:00 și trebuie sa contina urmatoarele documente:
a) formularul de inscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor $i altor documente care atesta efectuarea unor specializari $i perfectionari;
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, dupa caz;
f) copia cametului de munca $i dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca $i, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
g) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu eel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
h) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare pentru efort fizic, in cazul functiilor publice pentru a caror ocupare este necesara indeplinirea unor conditii specifice care implica efort fizic $i se testeaza prin proba suplimentara;
i) cazierul judiciar;
j) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate.
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Elvis

18 Jul, 2018 22:32

LIPSESTE UN POST...(cel de PRIMAR)

Articole asemanatoare

Posturi vacante la Primăria Municipiului Mangalia

05 Jun 2019 881

Posturi vacante la Primăria Municipiului Mangalia

25 Apr 2019 605

Decizie a Curţii de Apel Constanţa. Ce a admis instanţa în cazul procesului deschis împotriva lui Zanfir Iorguş

24 Apr 2019 991

Primăria Municipiului Mangalia, județul Constanța face angajări. Sunt mai multe posturi vacante. Cine poate participa

16 Apr 2019 931

Ce firmă va asigura transportul între Mangalia şi staţiunile din municipiu (document)

13 Apr 2019 1104

Consiliul Local al municipiului Mangalia, convocat în ședință ordinară. Ce proiecte vor fi dezbătute

10 Apr 2019 586

Primăria municipiului Mangalia, județul Constanța face angajări. Sunt mai multe posturi vacante. Cine poate participa

05 Apr 2019 890

Căminul cultural din localitatea 2 Mai, modernizat de o firmă din Mangalia (document)

20 Mar 2019 1951

Primăria Municipiului Mangalia, județul Constanța face angajări. Sunt mai multe posturi vacante. Cine poate participa

27 Feb 2019 771

Primăria municipiului Mangalia, județul Constanța face angajări. Sunt două posturi vacante. Cine poate participa

22 Feb 2019 1260

Primăria Municipiului Mangalia scoate la concurs mai multe posturi vacante

17 Feb 2019 753

Primăria municipiului Mangalia, județul Constanța face angajări. Sunt mai multe posturi vacante. Cine poate participa

08 Feb 2019 2758

Spitalul Municipal Mangalia angajează muncitor calificat

30 Dec 2018 577

Mai multe posturi vacante la Primăria Municipiului Mangalia. Cine poate participa la concurs

26 Dec 2018 776

Posturi vacante la Primăria Municipiului Mangalia. Când are loc concursul

25 Dec 2018 1176