Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia organizează concurs pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil

Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, pe perioadă determinată, a funcţiei de director financiar-contabil.

Pentru a putea participa la concurs andidații trebuie să respecte următoarele criterii generale:
  • au domiciliul stabil în România;
  • nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

De asemenea, candidații trebuie să respecte următoarele criterii specifice:
  • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
  • au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
  • deţin certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu;
Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs, la biroul resurse umane-salarizare, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data susţinerii concursului.

Concursul se va desfăşura la sediul administrativ al unităţii din strada Mircea cel Bătrîn nr. 2, Municipiul Mangalia, județul Constanța, după următorul calendar:

Data limită de depunere a dosarelor este 10.05.2023 până la ora 16.00, iar proba scrisă va avea loc în data de: 17.05.2023 ora 11.00.

Susţinerea proiectului de specialitate va avea loc în data de 18.05.2023 ora 11.00, iar proba interviu va avea loc pe 19.05.2023 ora 11.00.

Bibliografia și tematica este afişată la sediul administrativ al Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Mangalia din strada Mircea cel Bătrîn nr. 2, municipiul Mangalia, județul Constanța şi pe site-ul unităţii,  www.balnear.net. Relaţii suplimentare la telefon 0749.123.103.

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Angajări Constanța Posturi vacante la Spitalul Clinic CF Constanța. Ești interesat?

03 Oct 2023 1253

Angajări Constanța Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” din Constanța angajează

03 Oct 2023 657

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 44, Constanța angajează. Ce post este scos la concurs

01 Oct 2023 672

Societate comercială cu profil de construcții ușoare și amenajări peisagistice cu sediul în Valu lui Traian angajează muncitori calificați

30 Sep 2023 448

Universitatea Ovidius Constanța angajează. Iată condițiile

30 Sep 2023 696

Angajări Constanța Spitalul Clinic de Recuperare, Medicinia Fizică și Balneologie Eforie Nord scoate la consurs mai multe posturi vacante. Detalii

29 Sep 2023 1576

Societate comercială cu profil de construcții ușoare și amenajări peisagistice cu sediul în Valu lui Traian angajează muncitori calificați

29 Sep 2023 392

Angajări Constanța Primaria Comunei Lumina scoate la concurs un post vacant. Detalii

29 Sep 2023 1113

Spitalul Orășenesc Hârșova, județul Constanța angajează secretară. Ce condoție trebuie îndeplinită

28 Sep 2023 518

Școala gimnazială nr, 29 „Mihai Viteazu“ Constanța angajează îngrijitor. Cine poate participa la concurs

28 Sep 2023 531

Primăria comunei Cumpăna, județul Constanța scoate la concurs două posturi vacante

28 Sep 2023 789

Societate comercială cu profil de construcții ușoare și amenajări peisagistice cu sediul în Valu lui Traian angajează muncitori calificați

28 Sep 2023 368

Școala Gimnazială „Nicolae Maraloi” din Saraiu, județul Constanța scoate la concurs un post vacant. Detalii

28 Sep 2023 455

Angajări la Universitatea Ovidius Constanța. Posturile pentru care se organizează concursul

28 Sep 2023 857

CSM Constanța face angajări. Postul scos la concurs și calendarul

28 Sep 2023 575