Locuri speciale de munca

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale face angajări! Care sunt posturile libere. Avem toate detaliile


În vederea constituirii unei baze de selecţie, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale recrutează: ingineri IT&C, ingineri sisteme de electroalimentare, ingineri sisteme de climatizare şi securitate, specialişti lucru la înălţime şi analişti de business.
 

Condiţii generale de recrutare

 
Candidatul potrivit trebuie, printre altele, să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România, să cunoască foarte bine şi să aibă capacitatea de a se exprima clar şi corect în limba română, media examenului de licenţă/masterat/bacalaureat corespunzătoare studiilor postului în care urmează să fie încadrat să nu fie mai mică de 7,00, să fie apt medical şi să aibă vârsta de până la 40 de ani.
 

Condiţii specifice de recrutare

 
Ingineri IT&C: a. să fie absolvenţi ai studiilor universitare de licenţă/master în domeniile inginerie electronică şi telecomunicaţii, ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei, ştiinţe inginereşti aplicate (matematică şi informatică aplicată în inginerie), informatică. b. să aibă cunoştinţe în domenii precum:
1) Ingineri IT: - administrare sisteme de operare (instalare, configurare, securitate, update/upgrade sisteme operare Linux - Debian, Centos etc.); administrare baze de date (instalare, configurare, securitate, backup, optimizare baze de date Oracle, PostgreSQL, MySQL); administrare platforme de virtualizare (VMWare); administrare sisteme informatice (aplicaţii, servicii, protocoale, web, mail, content video digital, DNS etc.); administrare servicii Internet (conexiuni, protocoale, configuraţii, securitate la nivel ISP) şi asociate Internet (LIR, domenii etc.);
 
2) Ingineri IT specialist în programare web: - analiză şi proiectare aplicaţii informatice; - dezvoltare de aplicaţii informatice PHP/JavaScript/Java; - utilizare framework-uri frontend şi backend (Laravel, VueJS, ReactJS, jQuery etc.); utilizare baze de date relaţionale şi non-relaţionale (SQL / NoSQL); cunoştinţe de Agile Development (SCRUM, Kanban etc.) şi organizare a task-urilor; - utilizare VCS pentru versionarea proiectelor (Git); proiectare rapoarte în Jasper Reports.;
 
3) Ingineri IT specialist în programare aplicaţii mobile: dezvoltare de aplicaţii Android/iOS; dezvoltare/integrare de servicii web (REST), SDK-uri 3rd party, Android/iOS framework; utilizare VCS pentru versionarea proiectelor (Git).
 
4) Ingineri comunicaţii: instalare echipamente terminale în reţele de comunicaţii fir (switch, router) şi radio (IDU, ODU, antene); configurare şi administrare echipamente în reţele de comunicaţii fir şi radio; definire şi implementare configuraţii pentru servicii de comunicaţii fir şi radio; proiectare arhitecturi pentru reţele de comunicaţii fir şi radio; operare, mentenanţă şi monitorizarea infrastructurii şi serviciilor în cadrul reţelelor de comunicaţii fir şi radio;
 
II. Ingineri sisteme de electroalimentare:
a. să fie absolvenţi ai studiilor universitare de licenţă/master în domeniile, - inginerie electrică şi energetică, b. să aibă cunoştinţe în următoarele domenii: proiectarea şi dimensionarea echipamentelor/sistemelor de electroalimentare; întocmirea caietelor de sarcini pentru achiziţia echipamentelor de electroalimentare (staţii de energie, surse neîntreruptibile, grupuri electrogene, alte sisteme conexe); organizarea, administrarea şi întreţinerea tablourilor de distribuţie, circuitelor de forţă şi iluminat, a grupurilor electrogene, a sistemelor integrate de electroalimentare;
 
III. Specialişti sisteme de electroalimentare: a. să deţină certificat de calificare în meseria de electrician, b. să aibă cunoştinţe în următoarele domenii: - instalarea, întreţinerea, repararea şi controlul echipamentelor de electroalimentare şi a instalaţiilor electrice interioare şi exterioare; - verificarea instalaţiilor de împământare şi măsurători ale rezistenţei de dispersie ale prizelor de pământ. Notă: valabil numai în municipiul Bucureşti şi judeţul Braşov;
 
IV. Ingineri sisteme de climatizare şi securitate: a. să fie absolvenţi ai studiilor universitare de licenţă/master în domeniile: - automatică, electrotehnică, inginerie electrică, electronică, ştiinţe inginereşti (ingineria instalaţiilor), inginerie mecanică (sisteme şi echipamente termice); b. să aibă cunoştinţe în cel puţin unul dintre domeniile: - instalare, mentenanţă şi monitorizare sisteme de climatizare: agregate de răcire/aparate de climatizare pentru data-center, echipamente de control şi distribuţie agent de răcire, pompe de evacuare condens, senzori de temperatură şi umiditate; instalarea şi mentenanţa sistemelor tehnice de detecţie şi semnalizare la efracţie şi controlul accesului; instalarea şi mentenanţa sistemelor tehnice de detectare, semnalizare, alarmare la incendiu şi stingere incendii; instalarea şi mentenanţa sistemelor tehnice de televiziune cu circuit închis. Notă: valabil numai în municipiul Bucureşti şi judeţele Braşov şi Cluj.
 
V. Specialişti lucru la înălţime: a. să deţină certificat de lucru la înălţime, b. să aibă cunoştinţe în următoarele domenii: instalare şi intervenţii privind elemente radiante aferente sistemelor de comunicaţii radio; exploatarea echipamentelor şi a aparaturii de măsură şi control utilizate în cadrul reţelelor de comunicaţii radio. Notă: valabil în municipiul Bucureşti şi judeţele Botoşani, Dolj şi Iaşi
 
VI. Analişti de business: a. să fie absolvenţi ai studiilor universitare de licenţă/master (certificările în domeniul analizei de business reprezintă un plus), b. să aibă cel puţin un an de experienţă în analiza, strângerea, organizarea şi formalizarea cerinţelor de business la client. c. să aibă cunoştinţe în următoarele domenii: noţiuni generale în domeniul IT, să înţeleagă conceptele specifice; planificarea analizei de business; utilizarea, cel puţin la nivel mediu, a standardelor de modelare şi a instrumentelor de modelare (UML 2.0); cunoştinţe despre metodologiile de analiză şi dezvoltare software (Waterfall, Agile Scrum); documentarea proceselor de business şi a cerintelor funcţionale cu ajutorul USE CASE-urilor; utilizarea aplicaţiilor pentru realizarea diagramelor necesare documentării (BPMN, DFD, ERD, USE CASE, Wireframes)- Visual Paradigm, Bizagi, Enterprise Architect; gestionarea documentelor de cerinţe; bună cunoaştere a limbii engleze; orice altă limba străină reprezintă un plus.
 
În vederea recrutării pentru unul dintre posturile prezentate, candidaţii vor trimite o scrisoare de intenţie în care vor specifica postul pentru care aplică şi localitatea. La aceasta se vor ataşa documente de studii, certificate de calificare şi un CV (model european). Solicitările care nu îndeplinesc criteriile de recrutare nu vor fi luate în considerare.
 
 
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale angajează. Doar femei

16 Sep 2017 2867

Serviciul de Telecomunicatii Speciale face angajări. Avem toate detaliile

25 Jul 2017 11293

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale face angajări!

25 Jul 2016 3436

Vezi dacă te încadrezi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale caută 20 de băieţi

31 Mar 2012 9828