Locuri speciale de munca

Universitatea „Ovidius” din Constanţa scoate la concurs mai multe posturi vacante. Cine poate participa și când este programat concursul

Universitatea „Ovidius” din Constanţa organizează concurs de recrutare pe perioadă nedeterminată pentru funcțiilor de execuţie, vacante în cadrul Direcţiei Tehnice şi Administrative:
 
3 posturi administrator patrimoniu S – Biroul Urmărire Contracte
 
Condiţii specifice necesare in vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale:
 • studii superioare cu examen de licenţă în specialitatea; ştiinţe inginereşti, economice, juridice
 • operare pe calculator
 • fără vechime în specialitate
 
1 post administrator patrimoniu S Biroul Achiziţii Publice
 
Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale:
 • Studii superioare eu examen de licenţă în specialitatea: ştiinţe inginereşti, economice, juridice
 • operare pe calculator
 • perfecţionare in domeniul achiziţiilor publice
 • vechime în domeniul achiziţiilor publice minimum 1 an
 
1 post administrator patrimoniu S/SSD – CEDMOG
 
Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale:
 • studii superioare cu examen de licenţă în specialitatea: ştiinţe inginereşti, automatic, energetică, inginerie medicală
 • operare pe calculator
 • vechime în specialitate minimum 1 an
 
1 post administrator patrimoniu S – Biroul Social Administrare spaţii cazare şi cantina
 
Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării
 • studii superioare cu examen de licenţă în specialitatea: ştiinţe inginereşti, economice,
 • operare pe calculator
 • fără vechime în specialitate
 
1 post informatician S – Biroul Administrare şi întreţinere reţele şi echipamente IT
 
Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale:
 • studii superioare informatică, automatică
 • vechime în specialitate 3 ani
 • alte calificări în profilul postului
 
1 post informatician M Biroul Administrare şi întreţinere reţele şi echipamente IT.
 
Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale:
 • studii medii specializare matematică-informatică sau telecomunicaţii
 • fără vechime în specialitate
 • alte calificări în profilul postului
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 01 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 11 februarie 2019: proba practică/ interviu.
 • Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului.
 
Universitatea „Ovidius” din Constanţa organizează concurs de recrutare pe perioadă nedeterminată pentru funcțiilor de execuţie, vacante în cadrul Direcţiei Juridice şi Contencios de:
 • consilier juridic SII;
 • consilier juridic debutant.
 
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 
 • consilier juridic SII: minimum 3 ani vechime în specialitatea studiilor de licenţă, în profesii juridice;
 • consilier juridic debutant – fără vechime în specialitate
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:
 • Pregătire de specialitate: studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice, absolvite cu diploma de licenţă;
 • îndeplineşte condiţiile specifice prevăzute dc art. 8 din Legea 514, 2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic;
 • Declară pe propria răspundere că nu se află în nici una din situaţiile prevăzute de art.9 şi 10 din Legea nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic şi că nu i-a încetat contractual individual de muncă/nu a fost destituit din funcţia publică pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 • Face dovada calităţii de consilier juridic definitiv sau, după caz, dovada promovării examenului de definitivare în profesia juridică îndeplinită anterior;
 • Face dovada înscrierii sale în evidenţele unei asociaţii profesionale a consilierilor juridici constituită conform Legii nr.514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic; Candidaţii proveniţi din alte profesii juridice vor face, după caz, dovada calităţii de membru într- o organizaţie profesională specifică profesiei respective, şi vor anexa declaraţie pe proprie răspundere având ca obiect asumarea obligaţiei de înscriere într-o asociaţie profesională a consilierilor juridici constituită conform Legii 514/2003, în cazul câştigării concursului;
 • Are cel puţin o recomandare de la locurile de muncă anterioare considerate relevante de către candidat;
 • Are cunoştinţe de operare calculator: minimum Microsoft Office 2007, poştă electronică, internet, cel puţin nivel mediu de utilizare;
 • Cursuri de formare profesională în specialitatea postului sau masteraţ, precum şi cunoaşterea limbii engleze, constituie un avantaj.
 
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 
21 ianuarie 2019, ora 09.00 – 12.00: proba scrisă;
28 ianuarie 2019, ora 10.00 – 12.00: proba practică;
01 februarie 2019, ora 10.00 – 12.00: proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului.
 
De asemenea, Universitatea „Ovidius” din Constanţa organizează concurs de recrutare pe perioadă nedeterminată pentru funcțiilor de execuţie, vacante de:
 
1 post redactor M în cadrul Departamentului de Relaţii Publice
 
Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale:
 • Studii medii cu examen de bacalaureat
 • Cunoştinţe avansate de operare pe caleutator
 • Cunoaşterea limbii engleze, scris şi vorbit
 • Fără vechime în specialitate
 • Experienţă de lucru în domeniul media sau a relaţiilor publice reprezintă un avantaj
 
1 post tehnoredactor M în cadrul Departamentului de Relaţii Publice
 
Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale:
 • Studii medii cu examen de bacalaureat
 • Cunoştinţe avansate de operare pe calculator
 • Cunoaşterea limbii engleze, scris şi vorbit
 • Fără vechime în specialitate
 • Experienţă de lucru în domeniul media sau a relaţiilor publice reprezintă un avantaj.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 28 ianuarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 04 februarie 2019, ora 10.00: proba interviu.
 • Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului.
 
Universitatea ’’Ovidius” din Constanţa, cu sediul în Bd. Mamaia nr. 124, Constanţa, judeţul Constanţa, organizează concurs de recrutare pe perioadă nedeterminată a funcției de execuţie vacante, de administrator financiar S control financiar preventiv – CFP.
 
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • studii superioare economice la o instituţie de învăţământ superior, absolvite cu diploma de licenţă recunoscuta de MEN
 • 5 ani vechime efectivă în domeniul financiar contabil
 • cunoaşterea temeinica a legislaţiei care reglementează activitatea financiar – contabila în instituţiile publice/întocmire şi execuţie buget de venituri şi cheltuieli/întocmire şi urmărire contracte de achiziţii publice
 • cunoştinţe avansate de operare pe calculator
 • cunoaşterea limbii engleze
 • experienţa de lucru în domeniul controlului financiar preventiv ar fi un avantaj, respectiv şi experienţa în proiecte cu finanţare externă nerambursabilă
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 11 februarie 2019, ora 10.00, proba scrisă;
 • 19 februarie 2019, ora 10.00, proba practică.
 
Totodată, Universitatea ’’Ovidius” din Constanţa, cu sediul în Bd. Mamaia nr. 124, Constanţa, judeţul Constanţa, organizează concurs de recrutare pe perioadă nedeterminată a funcției de execuţie vacante, de secretar facultate S – la Direcţia Economică (2 posturi).
 
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • studii superioare economice cu examen de licenţă
 • operare pe calculator -fără vechime în specialitate
 • alte calificări în profilul postului
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 21 ianuarie 2019, ora 10.00, proba scrisă;
 • 25 ianuarie 2019, ora 10.00, proba interviu.
 
Universitatea ’’Ovidius” din Constanţa, cu sediul în Bd. Mamaia nr. 124, Constanţa, judeţul Constanţa, organizează concurs de recrutare pe perioadă nedeterminată a funcției de execuţie vacante, de informatician S – la Biroul Resurse Software.
 
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • Studii superioare în domeniul informatică
 • Fără vechime în specialitate
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 22 ianuarie 2019, ora 10.00, proba scrisă;
 • 28 ianuarie 2019, ora 10.00, proba interviu.
 
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare la sediul Universităţii ”Ovidius”din Constanţa, Direcţia Resurse Umane, Biroul Personal, Cămin 1, camera 14, Bd. Mamaia nr. 124, tel. 0241615903.
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Primăria orașului Techirghiol, județul Constanța, scoate al concurs un post vacant. Ce condiții trebuie îndeplinite

23 Mar 2019 275

Concurs de angajare la Şcoala Gimnazială „Tudor Arghezi” din Năvodari, judeţul Constanţa. Ce post este vacant

22 Mar 2019 354

Post vacant la Universitatea Maritimă din Constanţa. Ce condiții trebuie îndeplinite și când este programat concursul

22 Mar 2019 507

Școala Gimnazială nr, 1, Eforie Nord, județul Constanța angajează îngrijitor. Cine poate participa la concurs

21 Mar 2019 278

Școala Gimnazială nr, 1, Eforie Nord, județul Constanța scoate la concurs un post vacant. Ce condiții trebuie îndeplinite

21 Mar 2019 509

Post vacant la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa. Când este programat concursul și cine poate participa

21 Mar 2019 506

Şcoala Gimnazială nr. 1 din Peştera, judeţul Constanţa scoate la concurs două posturi vacante. Cine poate participa

20 Mar 2019 330

Primăria comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa angajează consilier. Când este programat concursul

20 Mar 2019 398

Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța cu turtă dulce” Constanța angajează administrator de patrimoniu

19 Mar 2019 393

Primăria oraşului Năvodari, județul Constanța scoate la concurs mai multe posturi vacante. Cine poate participa

19 Mar 2019 690

Post vacant la Liceul Tehnologic Cogealac

18 Mar 2019 311

Administrația Națională a Penitenciarelor CPOR Complex „Flamigo” din Eforie Sud scoate la concurs 40 de posturi vacante

18 Mar 2019 945

Spitalul Municipal Mangalia, județul Constanța face angajări. Sunt două posturi vacante. Cine poate participa la concurs

17 Mar 2019 665

Cris-Tim face angajări

15 Mar 2019 532

Post vacant la Primăria orașului Techirghiol, județul Constanța. Când este programat concursul și cine poate participa

14 Mar 2019 446