Comunicat MAE - Prima reuniune trimestrială a Grupului de Lucru Contencios UE

Agentul Guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), Răzvan-Horaţiu Radu,  a coordonat astăzi, 7 aprilie 2016, prima reuniune trimestrială a Grupului de Lucru Contencios UE (GLCUE).
În deschiderea reuniunii, Agentul Guvernamental pentru CJUE a făcut o prezentare a activităţii de reprezentare desfăşurate în lunile ianuarie - martie 2016, atât în faţa Comisiei Europene, în cadrul acţiunilor în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor (infringement procedures), cât şi în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
Totodată, a subliniat reprezentanţilor instituţiilor participante că, deşi numărul total de acţiuni este constant, există o tendinţă ascendentă a întârzierilor în transpunerea legislaţiei europene.
De asemenea, Răzvan Horaţiu Radu a solicitat instituţiilor reprezentate în GLCUE să îşi intensifice eforturile pentru a asigura o abordare proactivă şi preventivă în contextul acţiunilor în care România este implicată şi să identifice mecanisme de natură să asigure atât transpunerea în termen a directivelor UE, cât şi aplicarea corectă a dreptului UE. În acest scop, MAE, prin Agentul Guvernamental pentru CJUE, va oferi sprijinul necesar pentru o diseminare corespunzătoare a legislaţiei UE şi a jurisprudenţei CJUE.

Informaţii suplimentare:
Grupul de Lucru Contencios UE (GLCUE) este un grup interministerial permanent format din reprezentanţi ai tuturor ministerelor, dar şi ai altor instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, constituit în vederea asigurării unei cooperări interinstituţionale eficiente în pregătirea reprezentării României înaintea CJUE.
GLCUE se reuneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar şi dezbate probleme generale privind reprezentarea, identifică soluţii în vederea cooperării interinstituţionale în această materie şi analizează implicaţiile jurisprudenţei recente a CJUE
Agentul Guvernamental gestionează în prezent 53 de acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, dintre care 51 în fază precontencioasă şi 2 acţiuni în faza contencioasă.
În ceea ce priveşte cele 51 de acţiuni aflate în faza precontencioasă, 24 privesc transpunerea sau aplicarea incorectă a dreptului UE, iar 27 vizează necomunicarea măsurilor naţionale de transpunere a directivelor.
De la data aderării şi până în prezent, România nu a suferit nicio condamnare în faţa CJUE pentru neîndeplinirea obligaţiilor de stat membru.

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Nu exista articole asemanatoare.