ISU BihorComunicat de presă - Alege cariera de pompier militar!

COMUNICAT DE PRESĂ
Nr. 104 din 25 octombrie 2021
Alege cariera de pompier militar!
 
Începând de luni, 24 octombrie 2022, până vineri, 04 noiembrie 2022, persoanele interesate, care îndeplinesc condițiile de recrutare, se pot înscrie pentru participarea la concursul de admitere organizat la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești.
 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Șerban Cantacuzino” al judeţului Prahova recrutează candidaţi pentru concursul de admitere, sesiunea octombrie-decembrie 2022, la Şcoala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești, instituţia de învăţământ postliceal din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, destinată formării iniţiale a subofiţerilor de pompieri și protecție civilă și a maiștrilor militari auto.
 
Pentru pompieri au fost scoase la concurs 300 de locuri, dintre care 275 de subofiţeri de pompieri şi protecţie civilă (două alocate candidaţilor de etnie romă) și 25 de subofițeri administrativi.
Candidații trebuie să aibă vârste cuprinse între 18 şi 27 de ani - împliniţi în anul participării la concurs, să fie absolvenţi cu diplomă de bacalaureat, media generală obținută la purtare (în liceu) să nu fie mai mică de 9, să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ şi să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Totodată, să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică și să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.
Pentru a participa la concursul de admitere, tinerii trebuie să fie declarați “apt” la evaluarea psihologică, aceasta fiind programată pentru data de 11 noiembrie 2022.
Concursul se va desfăşura la sediul Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldeşti şi constă în susţinerea a două probe: evaluarea performanțelor fizice - prin parcurgerea unui traseu practic-aplicativ, organizată în perioada 23 - 29 noiembrie 2022, respectiv verificarea cunoştinţelor, ce va avea loc în data de 10 decembrie 2022.
Proba de verificare a cunoștințelor constă în susţinerea unui test grilă la disciplina – matematică.
Cererea - tip  de înscriere și consimţământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar se descarcă de pe site-ul inspectoratului http://www.isuprahova.ro/ - secțiunea CARIERA, se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează şi se transmit, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail resurseumane@isuprahova.ro (pentru candidaţii cu domiciliul sau reşedinţa în judeţul Prahova), până la data de 04 noiembrie 2022, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică.â
 
În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidaţii trebuie să depună documentele solicitate până la data de 17 noiembrie 2022 la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova, situat pe strada Rudului, nr. 96, din municipiul Ploiești.

Detalii despre procedura de admitere, formularele și documentele necesare completării dosarului de recrutare și alte date de interes sunt postate pe site-urile Şcolii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești (www.scoaladepompieri.ro) și Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Șerban Cantacuzino” al județului Prahova  (www.isuprahova.ro) sau pot fi obținute la sediul inspectoratului, de la personalul desemnat al Serviciului Resurse Umane, telefon 0244/595.366 și 0244/595.367.
                                                                                                                                                                  Compartimentul Informare și Relații Publice

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

ISU BihorComunicat de presă - 03.02.2023

03 Feb 2023 304

ISU Bihor Buletin informativ - 17.01.2023

17 Jan 2023 382

ISU BihorBuletin de presă - 05.01.2023

05 Jan 2023 826

ISU BihorModificari legislative privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila

03 Jan 2023 382

ISU BihorComunicat de presă - 16.12.2022

16 Dec 2022 505

ISU BihorComunicat de presă - 12.12.2022

12 Dec 2022 742

ISU BihorComunicat de presă - 09.12.2022

09 Dec 2022 607

ISU BihorComunicat de presă - 08.12.2022

08 Dec 2022 522

ISU BihorComunicat de presă - 07.12.2022

07 Dec 2022 351

ISU BihorComunicat de presă - 05.12.2022

05 Dec 2022 574

ISU Bihor Comunicat de presă - 18.11.2022

18 Nov 2022 501

ISU BihorComunicat de presă - 10.11.2022

10 Nov 2022 656

ISU BihorComunicat de presă - 26.10.2022

26 Oct 2022 666

ISU BihorComunicat de presă - 21.10.2022

21 Oct 2022 601

ISU BihorComunicat de presă - 13.10.2022

13 Oct 2022 462