MAEAnunț privind lansarea concursului pentru bursa ”Ierunca-Lovinescu” 2024 – 2025

21 mai 2024
 
 
Anunț privind lansarea concursului pentru bursa ”Ierunca-Lovinescu” 2024 – 2025
 
În temeiul H.G. nr. 392/2016, Ministerul Afacerilor Externe acordă bursa anuală ”Ierunca-Lovinescu” pentru studenți români în Franța. Bursa, în valoare de 500 euro lunar, se atribuie pe o perioadă de stagiu de 10 luni consecutive.
Potrivit Regulamentului de concurs, pe parcursul stagiului, studentul bursier elaborează o lucrare de cercetare într-unul din domeniile:
 • constituirea, evaluarea și conservarea patrimoniului emigrației românești;
 • studierea documentelor privitoare la exilul românesc;
 • cercetarea exilului românesc, ca parte a rezistenței intelectuale din anii dictaturii și opresiunii comuniste, în contextul european de dinaintea și de după căderea comunismului;
 • studierea moștenirii culturale Ierunca-Lovinescu și a importanței acesteia pentru spațiul cultural francez și european;
 • studierea influențelor  pe care exilul românesc în Franța le-a exercitat asupra mișcării intelectuale din România și din diaspora românească;
 • cercetarea contribuției diasporei la dezvoltarea patrimoniului cultural românesc.
Candidații pot propune și alte teme de cercetare, circumscrise obiectivelor bursei.
Documentația necesară concursului pentru obținerea bursei include:
 • cerere de înscriere (model, mai jos);
 • copie act de identitate (C.I. sau pașaport);
 • dovada efectuării de studii (licență, masterat, doctorat) în ”litere sau științe sociale”, în Franța;
 • curriculum vitae;
 • scrisoare de intenție, cu motivația solicitării bursei și portofoliul științific;
 • proiectul lucrării de cercetare.
Dosarele de candidatură se pot trimite:
- în format electronic, până la data de 26 iunie 2024, pe adresa de e-mail a Ambasadei României în Franța: paris@mae.ro;
- prin poștă, până la data de 26 iunie 2024 (data poștei), la sediul Ambasadei României în Franța (adresă: 5, Rue de l’Exposition, 75007 Paris) sau la sediul Ministerului Afacerilor Externe (adresă: Direcția Diplomație Culturală, Educație și Știință, Aleea Alexandru nr. 31, Sector 1, cod 011822, București);
Dosarele de candidatură se pot depune și personal, până la data de 26 iunie 2024, fie la sediul Ambasadei României în Franța (adresă: 5, Rue de l’Exposition, 75007 Paris), fie la sediul Ministerului Afacerilor Externe (adresă: Direcția Diplomație Culturală, Educație și Știință, Aleea Alexandru nr. 31, Sector 1, cod 011822, București).
Textul Regulamentului de concurs: https://paris.mae.ro/sites/paris.mae.ro/files/o_1182-2628_mae-mc_regulament_burse_ierunca_lovinescu.pdf.
Pentru detalii, puteți contacta Ambasada României la Paris la adresa paris@mae.ro, cu mențiunea la subiectul mesajului: Concursul de bursă ”Ierunca-Lovinescu” 2024.
 
Calendar de concurs
Etape Termen limită
 1. Depunerea dosarelor de candidatură
26 iunie 2024
 1. Evaluarea dosarelor de candidatură
12 iulie 2024
 1. Anunțarea rezultatelor
15 iulie 2024
 1. Depunerea contestațiilor
19 iulie 2024
 1. Anunțarea rezultatelor analizării contestațiilor 
26 iulie 2024
 
MODEL Cerere de înscriere
Domnule ministru/Domnule ambasador,
 

Subsemnatul(a), ………………., student(ă) al/a  Universității …………………, Facultatea de…………………….,
domeniul/specializarea ………………………, în anul ……………………., nr. de înmatriculare școlară ……………………….,
C.I./pașaport seria/nr. ………………………, vă rog să binevoiți a-mi aproba înscrierea la concursul pentru atribuirea bursei ”Ierunca-Lovinescu”, acordată de Ministerul Afacerilor Externe, pentru anul universitar 2024 - 2025.

Expunere de motive……………………………….
 
În susținerea solicitării, anexez următoarele documente:……………………………..
Am luat cunoștință de condițiile de acordare a bursei prevăzute în Regulament.

Data                                                                                                            Semnătura
 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Nu exista articole asemanatoare.