Ministerul Apararii Nationale - UM 02022

Apa minerala naturala (apa minerala naturala carbogazoasa si apa minerala naturala plata) - 23.05.2012

CONTRACT NR: E2410 / 23.05.2012
OBIECT: Apa minerala naturala carbogazoasa
VALOARE: 377.128,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: RAMA CLAU S.R.L.
Adresa postala: Strada Piata Libertatii, Nr.2, Ap.15 , Localitatea: Miercurea-Ciuc , Cod postal: 530100 , Romania , Tel. 0742076588 , Email: palradu@yahoo.com , Fax: 0266312345
MATRA S.R.L.
Adresa postala: B-dul Muncii , bl. 69L1 , sc. A , ap. 2 , Localitatea: Scornicesti , Cod postal: 235600 , Romania , Tel. 0249460153 , Email: scmatra@rdslink.ro , Fax: 0249460153

CONTRACT NR: E2411 / 23.05.2012
OBIECT: Apa minerala naturala plata
VALOARE: 223.987,92 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: MATRA S.R.L.
Adresa postala: B-dul Muncii , bl. 69L1 , sc. A , ap. 2 , Localitatea: Scornicesti , Cod postal: 235600 , Romania , Tel. 0249460153 , Email: scmatra@rdslink.ro , Fax: 0249460153

Anunt de atribuire numarul 125147/02.06.2012

Informatii anunt de participare asociat

Numar anunt: 133536 / 02.03.2012

Denumire contract: Apa minerala naturala (apa minerala naturala carbogazoasa si apa minerala naturala plata)

Tip legislatie: OG 34

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Ministerul Apararii Nationale - U.M. 02022 Constanta
Adresa postala: Str. Fulgerului nr.99 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900371 , Romania , Punct(e) de contact: Octavian PATRASCU , Tel. +40 241655650 , In atentia: Diana BURLACU , Email: um02022@canals.ro , Fax: +40 241610064 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (activitati)

- Aparare

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Apa minerala naturala (apa minerala naturala carbogazoasa si apa minerala naturala plata)

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare

Cumparare

Locul principal de livrare: Conform pct 7 din caietul de sarcini

Codul NUTS: RO - ROMANIA

II.1.3) Anuntul implica

Incheierea unui acord-cadru

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

furnizare apa minerala naturala (apa minerala naturala carbogazoasa si apa minerala naturala plata)

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

15981200-0 - Apa minerala carbogazoasa (Rev.2)

15981100-9 - Apa minerala plata (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

601.115,92 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Da

Anunt de participare

Numarul anuntului in JO: 2012/S45-073634 din 06.03.2012

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: E2410

Denumirea: Apa minerala naturala carbogazoasa

V.1) Data atribuirii contractului 23.05.2012

V.2) Numarul de oferte primite 4

Numarul de oferte admisibile

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

RAMA CLAU S.R.L.
Adresa postala: Strada Piata Libertatii, Nr.2, Ap.15 , Localitatea: Miercurea-Ciuc , Cod postal: 530100 , Romania , Tel. 0742076588 , Email: palradu@yahoo.com , Fax: 0266312345

MATRA S.R.L.
Adresa postala: B-dul Muncii , bl. 69L1 , sc. A , ap. 2 , Localitatea: Scornicesti , Cod postal: 235600 , Romania , Tel. 0249460153 , Email: scmatra@rdslink.ro , Fax: 0249460153

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului

Valoarea: 409.224,00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 377.128,00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

V.6) Lista de Loturi

1

Contract nr: E2411

Denumirea: Apa minerala naturala plata

V.1) Data atribuirii contractului 23.05.2012

V.2) Numarul de oferte primite 4

Numarul de oferte admisibile

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

MATRA S.R.L.
Adresa postala: B-dul Muncii , bl. 69L1 , sc. A , ap. 2 , Localitatea: Scornicesti , Cod postal: 235600 , Romania , Tel. 0249460153 , Email: scmatra@rdslink.ro , Fax: 0249460153

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 211.065,54 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 223.987,92 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

V.6) Lista de Loturi

2

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

VI.2) Alte informatii

Modul de constituire al garantiei de participare :1)-virament bancar /instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara /societate de asigurari,în original, în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire. Daca se constituie prin instrument de garantare emis de o societate bancara /societate de asigurari, din continut sa reiasa ca acopera si situatia prevazuta de art. 278^1dinOUG34/2006(actualizata).Garantia sa fie irevocabila.Instrumentul de garantare sa prevada plata neconditionata-la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.2)-ordin de plata (cont trezorerieRO57TREZ2315005XXX000377,trezoreria Constanta;cod fiscal 14810074).3)- depunerea contravalorii acesteia la casieria unitatii, în situatia în care valoarea acesteia este mai mica sau egala cu 5.000 lei.Dovada constituirii garantiei de participare si a documentelor care confirma statutul de IMM al op. ec, (daca este cazul), se va face prin transmiterea în format electronic pe SEAP a acestora si în original la sediul UM 02022- în situatia prevazuta la pct.1, pâna la data si ora limita de depunere a ofertei, specificate în anuntul de participare. În situatia în care ofertantii sunt IMM-uri, în baza art. 16, alin 2 din Legea 346/2004, acestia beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, garantia de participare si garantia de buna executie - anexa1 la Legea 346/2004.În cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, în vederea încarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Compartimentul juridic al UM 02022 Constanta
Adresa postala: Str. Fulgerului, nr.99 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900371 , Romania , Tel. +40 241610064 , Fax: +40 241610064

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

31.05.2012 09:10

 

 


Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Constanța. 15 nave sunt avizate pentru sosire în porturile maritime românești. Cele mai multe sunt pentru încărcare

24 Sep 2018 164

Post vacant la Școala Gimnazială "Mircea Dragomirescu", Medgidia, județul Constanța. Când este programat concursul

23 Sep 2018 1090

Școala Gimnazială numărul 1, localitatea Siliștea, județul Constanța face angajări

23 Sep 2018 391

Universitatea "Ovidius" din Constanța scoate la concurs un post vacant. Ce condiții trebuiesc îndeplinite

23 Sep 2018 615

Post vacant la Primăria Comunei Dobromir, judeţul Constanţa

22 Sep 2018 257

Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Constanţa scoate la concurs un post de secretar

22 Sep 2018 519

In memoriam. Au trecut cinci ani. Doi militari din Forţele Navale căzuţi în Afganistan. Unul era din judeţul Constanţa. Cum s-a întâmplat

22 Sep 2018 654

Cele şase adăposturi de protecţie civilă din Constanţa vor fi igienizate şi reparate

22 Sep 2018 1494

Post vacant la Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia, județul Constanța. Când este programat concursul

21 Sep 2018 276

Grădiniţa Program Prelungit “Căsuţa de turtă dulce” Constanţa angajează îngrijitoare

21 Sep 2018 1401

Constanţa Ceremonie de comemorare pentru scafandrii militari căzuți la datorie în Afganistan în 2013

19 Sep 2018 405

Trecerea la nivel a drumului Poarta 1 - Gara Maritimă pe liniile CF, reabilitată (document)

19 Sep 2018 426

Constanța. Șapte nave sunt avizate pentru sosire în porturile maritime românești. Cele mai multe sunt pentru descărcare

18 Sep 2018 251

Post vacant la Spitalul Orășenesc Hârșova, județul Constanța. Cine poate participa și când este programat concursul

18 Sep 2018 287

Județul Constanța Spitalul Orășenesc Hârșova angajează. Află când are loc concursul

18 Sep 2018 683

Județul Constanța Spitalul Orășenesc Hârșova recrutează. Care sunt condițiile de participare

18 Sep 2018 376

Liceul Cobadin scoate la concurs un post vacant. Iată condiţiile de participare!

17 Sep 2018 300

Zeci de posturi vacante, la Spitalul Judeţean Constanţa

16 Sep 2018 3833

Preşedintele Donald Trump, o nouă tranşă de impozite vamale pentru produsele din China

16 Sep 2018 363

Constanţa. Câte nave sunt avizate pentru sosire în porturile maritime româneşti. Cele mai multe sunt pentru încărcare

15 Sep 2018 286

Universitatea "Ovidius" din Constanța angajeză. Ce condiții trebuie îndeplinite și când este programat concursul

15 Sep 2018 1264

In memoriam. Căzut la datorie. Este ultimul militar decedat în teatrele de operaţii. A trecut un an de-atunci

15 Sep 2018 2037

Constanţa. Lista navelor avizate pentru sosire în porturile maritime româneşti. Sub ce pavilion sunt

14 Sep 2018 250

Post vacant la Spitalul Municipal Mangalia. Ce condiţii trebuie îndeplinite şi când este programat concursul

14 Sep 2018 1431

Post vacant la Primăria comunei Albești, judeţul Constanţa. Cine poate participa și când este programat concursul

12 Sep 2018 637

Constanța. Cinci nave sunt avizate pentru sosire în porturile maritime românești. Toate sunt avizate pentru descărcare

12 Sep 2018 239

Consiliul Judeţean Constanţa scoate la concurs un post de director general adjunct. Ce condiții trebuie îndeplinite și când este programat concursul

12 Sep 2018 391

Liceul Tehnologic Cogealac scoate la concurs un post vacant

12 Sep 2018 437

Liceul Tehnologic Cogealac face angajări

12 Sep 2018 517

Primăria Oraşului Hârşova scoate la concurs un post vacant

11 Sep 2018 298

Primăria Constanţa angajează. Află posturile vacante

11 Sep 2018 3948

Grădinița cu Program Prelungit Amicii Constanța scoate la concurs un post vacant. Ce condiții trebuie îndeplinite

10 Sep 2018 1369

Posturi vacante la Primăria Gârliciu, judeţul Constanţa. Nu este necesară vechimea

09 Sep 2018 1320

Post vacant la Primăria Adamclisi. Cine poate participa la concurs

09 Sep 2018 590

Școala Generală Numărul 28 "Dan Barbilian" din Constanța angajează. Află ce post este vacant

09 Sep 2018 2935

Constanța. Șase nave sunt avizate pentru sosire în porturile maritime românești. Cele mai multe sunt pentru încărcare

07 Sep 2018 252

Coreea de Nord. 76 de morţi, în urma inundaţiilor masive

07 Sep 2018 243

Muzeul de Artă Constanţa scoate la concurs un post vacant

07 Sep 2018 524

Primăria Comunei Castelu scoate la concurs un post vacant. Ce condiții trebuie îndeplinite

05 Sep 2018 380

Revista presei locale

05 Sep 2018 432

Constanța. 12 nave sunt avizate pentru sosire în porturile maritime românești. Cele mai multe sunt sub pavilion Turcia

04 Sep 2018 300

Militari din Brigada 9 Mecanizată Dobrogea la un exerciţiu internaţional în Georgia. De unde sunt şi cine îi comandă (galerie foto)

04 Sep 2018 1033

Liviu Dragnea susține că nu se află într-o dispută cu Gabriela Firea. Ce a declarat despre audierea primarului Capitalei la Parchetul General

03 Sep 2018 302

Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Constanţa scoate la concurs un post vacant

03 Sep 2018 1198

Post vacant la Primăria Comunei Cerchezu, județul Constanța. Ce condiții trebuie îndeplinite

02 Sep 2018 350

Constanța. Câte nave sunt avizate pentru sosire în porturile maritime românești. Cele mai multe sunt pentru descărcare

02 Sep 2018 261

„Niciodată singur!“ Radio Sky împlineşte un sfert de secol de când emite fără întrerupere în FM-ul constănţean

01 Sep 2018 949

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa scoate la concurs un post vacant

31 Aug 2018 2159

Constanța. Lista navelor avizate pentru sosire în porturile maritime românești. Cele mai multe sunt pentru descărcare

31 Aug 2018 272

Constanța. Șapte nave sunt avizate pentru sosire în porturile maritime românești. Cele mai multe sunt pentru încărcare

30 Aug 2018 266