Ministerul Apararii Nationale - UM 02022

Apa minerala naturala (apa minerala naturala carbogazoasa si apa minerala naturala plata) - 23.05.2012

CONTRACT NR: E2410 / 23.05.2012
OBIECT: Apa minerala naturala carbogazoasa
VALOARE: 377.128,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: RAMA CLAU S.R.L.
Adresa postala: Strada Piata Libertatii, Nr.2, Ap.15 , Localitatea: Miercurea-Ciuc , Cod postal: 530100 , Romania , Tel. 0742076588 , Email: palradu@yahoo.com , Fax: 0266312345
MATRA S.R.L.
Adresa postala: B-dul Muncii , bl. 69L1 , sc. A , ap. 2 , Localitatea: Scornicesti , Cod postal: 235600 , Romania , Tel. 0249460153 , Email: scmatra@rdslink.ro , Fax: 0249460153

CONTRACT NR: E2411 / 23.05.2012
OBIECT: Apa minerala naturala plata
VALOARE: 223.987,92 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: MATRA S.R.L.
Adresa postala: B-dul Muncii , bl. 69L1 , sc. A , ap. 2 , Localitatea: Scornicesti , Cod postal: 235600 , Romania , Tel. 0249460153 , Email: scmatra@rdslink.ro , Fax: 0249460153

Anunt de atribuire numarul 125147/02.06.2012

Informatii anunt de participare asociat

Numar anunt: 133536 / 02.03.2012

Denumire contract: Apa minerala naturala (apa minerala naturala carbogazoasa si apa minerala naturala plata)

Tip legislatie: OG 34

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Ministerul Apararii Nationale - U.M. 02022 Constanta
Adresa postala: Str. Fulgerului nr.99 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900371 , Romania , Punct(e) de contact: Octavian PATRASCU , Tel. +40 241655650 , In atentia: Diana BURLACU , Email: um02022@canals.ro , Fax: +40 241610064 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (activitati)

- Aparare

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Apa minerala naturala (apa minerala naturala carbogazoasa si apa minerala naturala plata)

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare

Cumparare

Locul principal de livrare: Conform pct 7 din caietul de sarcini

Codul NUTS: RO - ROMANIA

II.1.3) Anuntul implica

Incheierea unui acord-cadru

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

furnizare apa minerala naturala (apa minerala naturala carbogazoasa si apa minerala naturala plata)

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

15981200-0 - Apa minerala carbogazoasa (Rev.2)

15981100-9 - Apa minerala plata (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

601.115,92 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Da

Anunt de participare

Numarul anuntului in JO: 2012/S45-073634 din 06.03.2012

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: E2410

Denumirea: Apa minerala naturala carbogazoasa

V.1) Data atribuirii contractului 23.05.2012

V.2) Numarul de oferte primite 4

Numarul de oferte admisibile

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

RAMA CLAU S.R.L.
Adresa postala: Strada Piata Libertatii, Nr.2, Ap.15 , Localitatea: Miercurea-Ciuc , Cod postal: 530100 , Romania , Tel. 0742076588 , Email: palradu@yahoo.com , Fax: 0266312345

MATRA S.R.L.
Adresa postala: B-dul Muncii , bl. 69L1 , sc. A , ap. 2 , Localitatea: Scornicesti , Cod postal: 235600 , Romania , Tel. 0249460153 , Email: scmatra@rdslink.ro , Fax: 0249460153

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului

Valoarea: 409.224,00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 377.128,00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

V.6) Lista de Loturi

1

Contract nr: E2411

Denumirea: Apa minerala naturala plata

V.1) Data atribuirii contractului 23.05.2012

V.2) Numarul de oferte primite 4

Numarul de oferte admisibile

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

MATRA S.R.L.
Adresa postala: B-dul Muncii , bl. 69L1 , sc. A , ap. 2 , Localitatea: Scornicesti , Cod postal: 235600 , Romania , Tel. 0249460153 , Email: scmatra@rdslink.ro , Fax: 0249460153

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 211.065,54 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 223.987,92 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

V.6) Lista de Loturi

2

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

VI.2) Alte informatii

Modul de constituire al garantiei de participare :1)-virament bancar /instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara /societate de asigurari,în original, în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire. Daca se constituie prin instrument de garantare emis de o societate bancara /societate de asigurari, din continut sa reiasa ca acopera si situatia prevazuta de art. 278^1dinOUG34/2006(actualizata).Garantia sa fie irevocabila.Instrumentul de garantare sa prevada plata neconditionata-la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.2)-ordin de plata (cont trezorerieRO57TREZ2315005XXX000377,trezoreria Constanta;cod fiscal 14810074).3)- depunerea contravalorii acesteia la casieria unitatii, în situatia în care valoarea acesteia este mai mica sau egala cu 5.000 lei.Dovada constituirii garantiei de participare si a documentelor care confirma statutul de IMM al op. ec, (daca este cazul), se va face prin transmiterea în format electronic pe SEAP a acestora si în original la sediul UM 02022- în situatia prevazuta la pct.1, pâna la data si ora limita de depunere a ofertei, specificate în anuntul de participare. În situatia în care ofertantii sunt IMM-uri, în baza art. 16, alin 2 din Legea 346/2004, acestia beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, garantia de participare si garantia de buna executie - anexa1 la Legea 346/2004.În cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, în vederea încarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Compartimentul juridic al UM 02022 Constanta
Adresa postala: Str. Fulgerului, nr.99 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900371 , Romania , Tel. +40 241610064 , Fax: +40 241610064

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

31.05.2012 09:10

 

 


Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Primăria Cuza Vodă, judeţul Constanţa, angajează mediator şcolar

16 Nov 2018 230

Constanța. Lista navelor avizate pentru sosire în porturile maritime românești. Sub ce pavilion sunt

15 Nov 2018 219

Primăria Comunei Tuzla, județul Constanța face angajări. Ce post este vacant și cine poate participa

15 Nov 2018 347

Şcoala Gimnazială nr. 5 „Nicolae Iorga” din Constanţa scoate la concurs un post vacant

15 Nov 2018 354

Autoritatea Navală Română recrutează. Ce posturi sunt disponibile

14 Nov 2018 474

Post vacant la Universitatea „Ovidius” din Constanţa. Cine poate participa

14 Nov 2018 547

Post vacant la Universitatea Maritimă Constanța. Ce condiții trebuie îndeplinite și când este programat concursul

14 Nov 2018 415

Primăria Oraşului Hârşova scoate la concurs un post vacant

13 Nov 2018 291

Primăria Comunei Ciobanu, judeţul Constanţa, angajează inspector

13 Nov 2018 374

Post vacant la Liceul Tehnologic Cogealac, județul Constanța

13 Nov 2018 602

Post vacant la Gruparea de Jandarmi Mobilă "Tomis" Constanţa

12 Nov 2018 513

Județul Constanța "Rechinii Albi" de la Topraisar, comemorează Ziua Veteranilor

11 Nov 2018 315

Post vacant la Şcoala Gimnazială Nr. 31, Constanţa. Când este programat concursul

11 Nov 2018 737

Primăria Comunei Saraiu, județul Constanța recrutează. Nu este necesară vechimea

09 Nov 2018 268

Primăria Municipiului Mangalia angajează. Ce post este vacant

09 Nov 2018 383

Posturi vacante la Primăria Gârliciu, judeţul Constanţa. Nu este necesară vechimea

09 Nov 2018 302

Universitatea Maritimă din Constanţa recrutează

08 Nov 2018 354

Colegiul Tehnic "Nicolae Titulescu", Medgidia angajează. Ce post este vacant

08 Nov 2018 335

Liceul Teoretic „Carmen Sylva” din Eforie Sud recrutează. Cine poate participa la concurs

08 Nov 2018 1182

Post vacant la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Maria Montessori“, judeţul Constanţa. Când este programat concursul

08 Nov 2018 326

Spitalul Municipal Mangalia scoate la concurs un post vacant. Ce condiții trebuie îndeplinite

07 Nov 2018 399

Imaginea zilei Peisaj de toamnă la Constanța! Covorul de frunze îngălbenite, adăpost pentru pisici zgribulite

07 Nov 2018 414

Post vacant la Universitatea “Ovidius” din Constanța. Când este programat concursul

07 Nov 2018 1297

Concurs de angajare la Liceul Tehnologic „Dobrogea” din Castelu, județul Constanța. Ce posturi sunt vacante și când este programat concursul

06 Nov 2018 293

Centrul de Pregătire, Odihnă şi Recuperare Complex „Flamingo” din Eforie Sud, Judeţul Constanţa scoate la concurs un post vacant

06 Nov 2018 398

Post vacant la Școala Gimnazială "Mircea Dragomirescu", Medgidia. Când este programat concursul

06 Nov 2018 509

Poliţist reţinut pentru infracțiunea de trafic de influență şi luare de mită. Ce sume de bani pretindea

06 Nov 2018 434

Universitatea “Ovidius” din Constanţa angajează. Nu se solicită vechime

06 Nov 2018 3063

Concurs de angajare la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa. Sunt mai multe posturi vacante

05 Nov 2018 1806

Post vacant la Primăria Oraşului Techirghiol, judeţul Constanţa

05 Nov 2018 1102

Petre Grigoraş - „A căzut şi ultima improvizaţie“ SSC Farul Constanţa, echipa fără fundaş stânga

05 Nov 2018 1024

Post vacant la Primăria Ghindărești, județul Constanța. Ce condiții trebuie îndeplinite și când este programat concursul

04 Nov 2018 309

Spitalul Orăşenesc Hârşova angajează asistent medical radiologie

04 Nov 2018 271

Post vacant la Spitalul Orăşenesc Hârşova

04 Nov 2018 333

Primăria Oraşului Cernavodă scoate la concurs mai multe posturi vacante

03 Nov 2018 487

Post vacant la Şcoala Gimnazială nr. 3 „Ciprian Porumbescu“, Constanţa. Cine poate participa la concurs

03 Nov 2018 998

Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Constanţa organizează concurs de angajare. Ce post este vacant

03 Nov 2018 1203

Consiliul Județean Constanța scoate la concurs un post vacant de inspector. Ce condiții trebuie îndeplinite

03 Nov 2018 465

Post vacant la Școala Gimnazială nr.1 Fântânele, județul Constanța

02 Nov 2018 344

Gruparea de Jandarmi Mobilă „Tomis“ Constanța organizează concurs de angajare

02 Nov 2018 1131

DNA angajează! Trebuie să ai minim opt clase

02 Nov 2018 5920

Primăria Comunei Tîrgușor, județul Constanța scoate la concurs mai multe posturi vacante. Ce condiții trebuie îndeplinite

01 Nov 2018 336

Tragedie în faţa unui post de poliţie Un şofer băut, plecat după maţe pentru cârnaţi, a omorât un om şi a fugit. Ieri a fost condamnat

01 Nov 2018 929

Mai multe posturi vacante la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa

31 Oct 2018 1413

Primăria Orașului Techirghiol, județul Constanța scoate la concurs un post vacant. Ce condiții trebuie îndeplinite

31 Oct 2018 645

Post vacant la Primăria Comunei Lumina, judeţul Constanţa

30 Oct 2018 345

Liceul Teoretic “Ioan Cotovu” Hârşova angajează mediator şcolar

30 Oct 2018 628

Constanța. Opt nave sunt avizate pentru sosire în porturile maritime românești. Sub ce pavilion sunt

29 Oct 2018 273

Primăria Oraşului Eforie scoate la concurs un post vacant

29 Oct 2018 818

Post vacant la Teatrul pentru Copii Şi Tineret „Căluţul de Mare” Constanţa. Ce condiții trebuie îndeplinite

28 Oct 2018 526