Ministerul Apararii Nationale - UM 02022

Apa minerala naturala (apa minerala naturala carbogazoasa si apa minerala naturala plata) - 23.05.2012

CONTRACT NR: E2410 / 23.05.2012
OBIECT: Apa minerala naturala carbogazoasa
VALOARE: 377.128,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: RAMA CLAU S.R.L.
Adresa postala: Strada Piata Libertatii, Nr.2, Ap.15 , Localitatea: Miercurea-Ciuc , Cod postal: 530100 , Romania , Tel. 0742076588 , Email: palradu@yahoo.com , Fax: 0266312345
MATRA S.R.L.
Adresa postala: B-dul Muncii , bl. 69L1 , sc. A , ap. 2 , Localitatea: Scornicesti , Cod postal: 235600 , Romania , Tel. 0249460153 , Email: scmatra@rdslink.ro , Fax: 0249460153

CONTRACT NR: E2411 / 23.05.2012
OBIECT: Apa minerala naturala plata
VALOARE: 223.987,92 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: MATRA S.R.L.
Adresa postala: B-dul Muncii , bl. 69L1 , sc. A , ap. 2 , Localitatea: Scornicesti , Cod postal: 235600 , Romania , Tel. 0249460153 , Email: scmatra@rdslink.ro , Fax: 0249460153

Anunt de atribuire numarul 125147/02.06.2012

Informatii anunt de participare asociat

Numar anunt: 133536 / 02.03.2012

Denumire contract: Apa minerala naturala (apa minerala naturala carbogazoasa si apa minerala naturala plata)

Tip legislatie: OG 34

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Ministerul Apararii Nationale - U.M. 02022 Constanta
Adresa postala: Str. Fulgerului nr.99 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900371 , Romania , Punct(e) de contact: Octavian PATRASCU , Tel. +40 241655650 , In atentia: Diana BURLACU , Email: um02022@canals.ro , Fax: +40 241610064 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (activitati)

- Aparare

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Apa minerala naturala (apa minerala naturala carbogazoasa si apa minerala naturala plata)

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare

Cumparare

Locul principal de livrare: Conform pct 7 din caietul de sarcini

Codul NUTS: RO - ROMANIA

II.1.3) Anuntul implica

Incheierea unui acord-cadru

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

furnizare apa minerala naturala (apa minerala naturala carbogazoasa si apa minerala naturala plata)

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

15981200-0 - Apa minerala carbogazoasa (Rev.2)

15981100-9 - Apa minerala plata (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

601.115,92 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Da

Anunt de participare

Numarul anuntului in JO: 2012/S45-073634 din 06.03.2012

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: E2410

Denumirea: Apa minerala naturala carbogazoasa

V.1) Data atribuirii contractului 23.05.2012

V.2) Numarul de oferte primite 4

Numarul de oferte admisibile

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

RAMA CLAU S.R.L.
Adresa postala: Strada Piata Libertatii, Nr.2, Ap.15 , Localitatea: Miercurea-Ciuc , Cod postal: 530100 , Romania , Tel. 0742076588 , Email: palradu@yahoo.com , Fax: 0266312345

MATRA S.R.L.
Adresa postala: B-dul Muncii , bl. 69L1 , sc. A , ap. 2 , Localitatea: Scornicesti , Cod postal: 235600 , Romania , Tel. 0249460153 , Email: scmatra@rdslink.ro , Fax: 0249460153

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului

Valoarea: 409.224,00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 377.128,00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

V.6) Lista de Loturi

1

Contract nr: E2411

Denumirea: Apa minerala naturala plata

V.1) Data atribuirii contractului 23.05.2012

V.2) Numarul de oferte primite 4

Numarul de oferte admisibile

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

MATRA S.R.L.
Adresa postala: B-dul Muncii , bl. 69L1 , sc. A , ap. 2 , Localitatea: Scornicesti , Cod postal: 235600 , Romania , Tel. 0249460153 , Email: scmatra@rdslink.ro , Fax: 0249460153

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 211.065,54 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 223.987,92 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

V.6) Lista de Loturi

2

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

VI.2) Alte informatii

Modul de constituire al garantiei de participare :1)-virament bancar /instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara /societate de asigurari,în original, în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire. Daca se constituie prin instrument de garantare emis de o societate bancara /societate de asigurari, din continut sa reiasa ca acopera si situatia prevazuta de art. 278^1dinOUG34/2006(actualizata).Garantia sa fie irevocabila.Instrumentul de garantare sa prevada plata neconditionata-la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.2)-ordin de plata (cont trezorerieRO57TREZ2315005XXX000377,trezoreria Constanta;cod fiscal 14810074).3)- depunerea contravalorii acesteia la casieria unitatii, în situatia în care valoarea acesteia este mai mica sau egala cu 5.000 lei.Dovada constituirii garantiei de participare si a documentelor care confirma statutul de IMM al op. ec, (daca este cazul), se va face prin transmiterea în format electronic pe SEAP a acestora si în original la sediul UM 02022- în situatia prevazuta la pct.1, pâna la data si ora limita de depunere a ofertei, specificate în anuntul de participare. În situatia în care ofertantii sunt IMM-uri, în baza art. 16, alin 2 din Legea 346/2004, acestia beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, garantia de participare si garantia de buna executie - anexa1 la Legea 346/2004.În cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, în vederea încarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Compartimentul juridic al UM 02022 Constanta
Adresa postala: Str. Fulgerului, nr.99 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900371 , Romania , Tel. +40 241610064 , Fax: +40 241610064

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

31.05.2012 09:10

 

 


Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Primăria Orașului Hârșova angajează referent. Când are loc concursul

19 Apr 2019 329

Școala Gimnazială nr. 39 „Nicolae Tonitza” Constanța angajează informatician

19 Apr 2019 354

Constanța. Câte nave sunt avizate pentru sosire în porturile maritime românești. Una este pentru descărcare/încărcare

19 Apr 2019 301

Post vacant de șef serviciu la Primăria comunei Cumpăna, județul Constanța. Când este programat concursul

19 Apr 2019 516

Schimbare la vârful Casei Naţionale de Pensii Publice. Decizii semnate de Viorica Dăncilă. Cine pleacă şi cine vine

19 Apr 2019 725

Liceul Energetic Constanța angajează îngrijitor

18 Apr 2019 371

Un fost deţinut politic s-a suspendat din GDS Turcescu (PMP) - „Filipescu e un erou, e un OM de bun-simţ, o voce importantă a societăţii româneşti ante şi post '89!“

18 Apr 2019 633

#citeşteDobrogea In Memoriam Enache Puiu, la 91 de ani de la naştere

18 Apr 2019 575

Primăria Comunei Cuza Vodă, județul Constanța, angajează inspector

17 Apr 2019 331

Constanța. Șase nave sunt avizate pentru sosire în porturile maritime românești. Cele mai multe sunt pentru încărcare

17 Apr 2019 298

Liceul Teoretic „Decebal” Constanța scoate la concurs un post vacant. Cine poate participa

16 Apr 2019 405

Cazul fetei arse de la Sfântul Gheorghe, judeţul Tulcea, plimbată printre spitale. Ce a precizat Sorina Pintea, ministrul sănătăţii (video)

16 Apr 2019 1161

Post vacant la RADET Constanța

16 Apr 2019 599

Şcoala Gimnazială Nr. 31, Constanţa face angajări. Ce post este vacant și când este programat concursul

15 Apr 2019 516

Constanța. Șase nave sunt avizate pentru sosire în porturile maritime românești. Cele mai multe sunt pentru încărcare

15 Apr 2019 410