Ministerul Apararii Nationale - UM 02022

Apa minerala naturala (apa minerala naturala carbogazoasa si apa minerala naturala plata) - 23.05.2012

CONTRACT NR: E2410 / 23.05.2012
OBIECT: Apa minerala naturala carbogazoasa
VALOARE: 377.128,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: RAMA CLAU S.R.L.
Adresa postala: Strada Piata Libertatii, Nr.2, Ap.15 , Localitatea: Miercurea-Ciuc , Cod postal: 530100 , Romania , Tel. 0742076588 , Email: palradu@yahoo.com , Fax: 0266312345
MATRA S.R.L.
Adresa postala: B-dul Muncii , bl. 69L1 , sc. A , ap. 2 , Localitatea: Scornicesti , Cod postal: 235600 , Romania , Tel. 0249460153 , Email: scmatra@rdslink.ro , Fax: 0249460153

CONTRACT NR: E2411 / 23.05.2012
OBIECT: Apa minerala naturala plata
VALOARE: 223.987,92 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: MATRA S.R.L.
Adresa postala: B-dul Muncii , bl. 69L1 , sc. A , ap. 2 , Localitatea: Scornicesti , Cod postal: 235600 , Romania , Tel. 0249460153 , Email: scmatra@rdslink.ro , Fax: 0249460153

Anunt de atribuire numarul 125147/02.06.2012

Informatii anunt de participare asociat

Numar anunt: 133536 / 02.03.2012

Denumire contract: Apa minerala naturala (apa minerala naturala carbogazoasa si apa minerala naturala plata)

Tip legislatie: OG 34

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Ministerul Apararii Nationale - U.M. 02022 Constanta
Adresa postala: Str. Fulgerului nr.99 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900371 , Romania , Punct(e) de contact: Octavian PATRASCU , Tel. +40 241655650 , In atentia: Diana BURLACU , Email: um02022@canals.ro , Fax: +40 241610064 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (activitati)

- Aparare

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Apa minerala naturala (apa minerala naturala carbogazoasa si apa minerala naturala plata)

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare

Cumparare

Locul principal de livrare: Conform pct 7 din caietul de sarcini

Codul NUTS: RO - ROMANIA

II.1.3) Anuntul implica

Incheierea unui acord-cadru

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

furnizare apa minerala naturala (apa minerala naturala carbogazoasa si apa minerala naturala plata)

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

15981200-0 - Apa minerala carbogazoasa (Rev.2)

15981100-9 - Apa minerala plata (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

601.115,92 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Da

Anunt de participare

Numarul anuntului in JO: 2012/S45-073634 din 06.03.2012

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: E2410

Denumirea: Apa minerala naturala carbogazoasa

V.1) Data atribuirii contractului 23.05.2012

V.2) Numarul de oferte primite 4

Numarul de oferte admisibile

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

RAMA CLAU S.R.L.
Adresa postala: Strada Piata Libertatii, Nr.2, Ap.15 , Localitatea: Miercurea-Ciuc , Cod postal: 530100 , Romania , Tel. 0742076588 , Email: palradu@yahoo.com , Fax: 0266312345

MATRA S.R.L.
Adresa postala: B-dul Muncii , bl. 69L1 , sc. A , ap. 2 , Localitatea: Scornicesti , Cod postal: 235600 , Romania , Tel. 0249460153 , Email: scmatra@rdslink.ro , Fax: 0249460153

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului

Valoarea: 409.224,00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 377.128,00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

V.6) Lista de Loturi

1

Contract nr: E2411

Denumirea: Apa minerala naturala plata

V.1) Data atribuirii contractului 23.05.2012

V.2) Numarul de oferte primite 4

Numarul de oferte admisibile

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

MATRA S.R.L.
Adresa postala: B-dul Muncii , bl. 69L1 , sc. A , ap. 2 , Localitatea: Scornicesti , Cod postal: 235600 , Romania , Tel. 0249460153 , Email: scmatra@rdslink.ro , Fax: 0249460153

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 211.065,54 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 223.987,92 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

V.6) Lista de Loturi

2

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

VI.2) Alte informatii

Modul de constituire al garantiei de participare :1)-virament bancar /instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara /societate de asigurari,în original, în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire. Daca se constituie prin instrument de garantare emis de o societate bancara /societate de asigurari, din continut sa reiasa ca acopera si situatia prevazuta de art. 278^1dinOUG34/2006(actualizata).Garantia sa fie irevocabila.Instrumentul de garantare sa prevada plata neconditionata-la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.2)-ordin de plata (cont trezorerieRO57TREZ2315005XXX000377,trezoreria Constanta;cod fiscal 14810074).3)- depunerea contravalorii acesteia la casieria unitatii, în situatia în care valoarea acesteia este mai mica sau egala cu 5.000 lei.Dovada constituirii garantiei de participare si a documentelor care confirma statutul de IMM al op. ec, (daca este cazul), se va face prin transmiterea în format electronic pe SEAP a acestora si în original la sediul UM 02022- în situatia prevazuta la pct.1, pâna la data si ora limita de depunere a ofertei, specificate în anuntul de participare. În situatia în care ofertantii sunt IMM-uri, în baza art. 16, alin 2 din Legea 346/2004, acestia beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, garantia de participare si garantia de buna executie - anexa1 la Legea 346/2004.În cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, în vederea încarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Compartimentul juridic al UM 02022 Constanta
Adresa postala: Str. Fulgerului, nr.99 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900371 , Romania , Tel. +40 241610064 , Fax: +40 241610064

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

31.05.2012 09:10

 

 


Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Serviciul de Publicitate Imobiliară Constanța caută asistent registrator. Detalii

22 Jan 2019 199

Post vacant la Școala Gimnazială "George Coșbuc", comuna 23 August, județul Constanța

22 Jan 2019 245

Constanța. Lista navelor avizate pentru sosire în porturile maritime românești. Cele mai multe sunt pentru încărcare

22 Jan 2019 201

Grădinița cu Program Prelungit „Florilor” Cumpăna, județul Constanța, scoate la concurs un post vacant

21 Jan 2019 230

Post vacant la Colegiul Comercial ”Carol I” Constanța. Când este programat concursul

20 Jan 2019 788

Constanța. 11 nave sunt avizate pentru sosire în porturile maritime românești. Cele mai multe sunt pentru încărcare

20 Jan 2019 314

Post vacant la Primăria Nicolae Bălcescu, județul Constanța. Cine poate participa

19 Jan 2019 536

Post vacant la Școala Gimnazială „A.Ghencea” Săcele, județul Constanța

19 Jan 2019 337

Unul dintre cei mai buni arbitri ai tuturor timpurilor, din România, a fost numit preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping

19 Jan 2019 891

Directorul Direcţiei de Asistenţă Socială Constanţa, despre locuinţele pe care le vor pune la dispoziţia victimelor violenţei domestice (document)

19 Jan 2019 758

Un singur magistrat din Constanţa înscris la concursul de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte

19 Jan 2019 324

Chiar nu poate fi schimbat regulamentul? Din 2015, cetăţenii de onoare ai municipiului Constanţa nu mai au beneficii de pe urma acestui titlu

19 Jan 2019 486

Post vacant la Primăria Nicolae Bălcescu, județul Constanța. Nu se solicită vechime

18 Jan 2019 507

Post vacant la Liceul Teoretic ”Mihail Kogălniceanu”, județul Constanța. Când va avea loc concursul

18 Jan 2019 610

Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța de Turtă Dulce“ Constanța scoate la concurs un post vacant. Cine poate participa

18 Jan 2019 512