Ministerul Apararii Nationale - UM 02022

Furnizare carne de vita refrigerata - 12.07.2012

CONTRACT NR: E 2784 / 12.07.2012
OBIECT: Furnizare carne de vita refrigerata
VALOARE: 571.798,90 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: MATRA S.R.L.
Adresa postala: B-dul Muncii , bl. 69L1 , sc. A , ap. 2 , Localitatea: Scornicesti , Cod postal: 235600 , Romania , Tel. 0249460153 , Email: scmatra@rdslink.ro , Fax: 0249460153

Anunt de atribuire numarul 126831/24.07.2012

Informatii anunt de participare asociat

Numar anunt: 136125 / 30.05.2012

Denumire contract: Carne de vita refrigerata

Tip legislatie: OG 34

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Ministerul Apararii Nationale - U.M. 02022 Constanta
Adresa postala: Str. Fulgerului nr.99 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900371 , Romania , Punct(e) de contact: Octavian Patrascu , Tel. +40 241/655650 , In atentia: Mihaela Gavrila , Email: um02022@canals.ro , Fax: +40 241/610064 , Adresa internet (URL): www.bazanavala.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (activitati)

- Aparare

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Carne de vita refrigerata

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare

Cumparare

Locul principal de livrare: Locul principal de livrare:

conform pct. 7 din caietul de sarcini

Codul NUTS: RO - ROMANIA

II.1.3) Anuntul implica

Incheierea unui acord-cadru

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Furnizare carne de vita refrigerata

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

15111100-0 - Carne de vita (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

571.798,9 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: E 2784

Denumirea: Carne de vita refrigerata

V.1) Data atribuirii contractului 12.07.2012

V.2) Numarul de oferte primite 1

Numarul de oferte admisibile 1

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

MATRA S.R.L.
Adresa postala: B-dul Muncii , bl. 69L1 , sc. A , ap. 2 , Localitatea: Scornicesti , Cod postal: 235600 , Romania , Tel. 0249460153 , Email: scmatra@rdslink.ro , Fax: 0249460153

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 527.721,90 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 571.798,90 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

VI.2) Alte informatii

În situatia în care ofertantii sunt IMM-uri, în baza art. 16, alin 2 din Legea 346/2004, acestia beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de garantia de participare si garantia de buna executie- anexa1 la Legea 346/2004. În cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, în vederea încarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. Operatorii economici pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor, în concordanta cu numarul de zile de la pct. I.1 din Fisa de date a achizitiei, numai prin intermediul SEAP. Autoritatea contractanta delegata va transmite raspunsul la clarificari numai prin intermediul SEAP. Ofertantii vor urmari permanent informatiile publicate în SEAP (www.e-licitatie.ro) în cadrul directorului "Clarificari" si a directorului "Întrebari".

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Compartimentul juridic al UM 02022 Constanta
Adresa postala: str. Fulgerului nr. 99 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900371 , Romania , Tel. +40 241610064 , Fax: +40 241610064

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

19.07.2012 09:14

 


Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Militar român căzut la datorie. Au trecut nouă ani. Se întâmpla în Afganistan. Cine este sublocotonentul post mortem

23 Feb 2019 27

Posturi vacante la Spitalul Județean Constanța

23 Feb 2019 636

Primăria orașului Ovidiu, județul Constanța scoate la concurs un post de conducere vacant. Cine poate participa

22 Feb 2019 371

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Constanţa scoate la concurs un post vacant

22 Feb 2019 362

Constanţa. Câte nave sunt avizate pentru sosire în porturile maritime româneşti. Cele mai multe sunt pentru încărcare

22 Feb 2019 308

Post vacant la Poliția Locală Medgidia, judeţul Constanţa. Cine poate participa

22 Feb 2019 597

Post vacant la Şcoala Gimnazială nr. 1 Lumina. Nu se solicită vechimea

21 Feb 2019 519

Post vacant la Școala Gimnazială nr. 10 „Mihail Koiciu” Constanța

21 Feb 2019 700

Constanța. Nouă nave sunt avizate pentru sosire în porturile maritime românești. Sub ce pavilion sunt

21 Feb 2019 390

Post vacant de arhitect şef al oraşului Cernavodă, judeţul Constanţa scos la concurs. Cine poate participa

21 Feb 2019 370

Incendiu la un adăpost de animale. Intervin salvatorii (galerie foto)

20 Feb 2019 410

Post vacant la Direcţia Cultură şi Sport Mangalia

20 Feb 2019 560

Direcţia Cultură şi Sport Mangalia scoate la concurs un post vacant. Cine poate participa

19 Feb 2019 497

Plutonier adjutant Ioan Iulian Căpăţână şi maestrul Gheorghe Stanciu, Dana Sofronie şi Elena Buhaiev, cetăţeni de onoare ai Constanţei

19 Feb 2019 1326

Post vacant la Liceul Tehnologic „Al. I. Cuza” din Constanța. Când are loc concursul

19 Feb 2019 894