Servicii de reparatie si de intretinere a autosanitarelor marca Fiat, Mecedes, Volkswagen, Ford, Iveco si a autoturismelor marca Dacia - 01.06.2012

CONTRACT NR: 77 / 01.06.2012
OBIECT: Servicii de reparatie si de intretinere a autosanitarelor marca Fiat
VALOARE: 750.411,01 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: ANDROMEDA SERV S.R.L
Adresa postala: DN 897/A 903/22/2,4,6 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900760 , Romania , Tel. 0241 661633 , Email: conta@andromedaserv-ct.ro , Fax: 0241 508352

CONTRACT NR: 78 / 01.06.2012
OBIECT: Servicii de reparatie si de intretinere a autosanitarelor marca Volkswagen
VALOARE: 1.325.730,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: ANDROMEDA SERV S.R.L
Adresa postala: DN 897/A 903/22/2,4,6 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900760 , Romania , Tel. 0241 661633 , Email: conta@andromedaserv-ct.ro , Fax: 0241 508352

CONTRACT NR: 79 / 01.06.2012
OBIECT: Servicii de reparatie si de intretinere a autosanitarelor marca Ford
VALOARE: 346.939,16 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: ANDROMEDA SERV S.R.L
Adresa postala: DN 897/A 903/22/2,4,6 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900760 , Romania , Tel. 0241 661633 , Email: conta@andromedaserv-ct.ro , Fax: 0241 508352

CONTRACT NR: 76 / 01.06.2012
OBIECT: Servicii de reparatie si de intretinere a autosanitarelor marca Iveco
VALOARE: 322.339,41 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: ANDROMEDA SERV S.R.L


Adresa postala: DN 897/A 903/22/2,4,6 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900760 , Romania , Tel. 0241 661633 , Email: conta@andromedaserv-ct.ro , Fax: 0241 508352

CONTRACT NR: 75 / 01.06.2012
OBIECT: Servicii de reparatie si de intretinere a autosanitarelor marca Dacia
VALOARE: 101.230,23 Moneda: RON Fara TVA


ATRIBUIT: UTILNAVOREP S.A.
Adresa postala: Bd. AUREL VLAICU, NR 52 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900055 , Romania , Tel. 0241 691079 , Email: dcostea@utilnavorep.ro, office@utilnavorep.ro , Fax: 0241 518015 , Adresa internet (URL): www.utilnavorep.ro

Anunt de atribuire numarul 126043/03.07.2012

Informatii anunt de participare asociat

Numar anunt: 133812 / 09.03.2012

Denumire contract: Servicii de reparatie si de intretinere a autosanitarelor marca Fiat, Mecedes, Volkswagen, Ford, Iveco si a autoturismelor marca Dacia

Tip legislatie: OG 34

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA
Adresa postala: BRAVILOR, NR.1, CONSTANTA , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900270 , Romania , Punct(e) de contact: NICOLETA GULA , Tel. +04 241625055 , Email: nicoletaachizitii@yahoo.com , Fax: +40 24/623913 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Organism de drept public

Activitate (activitati)

- Sanatate

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Servicii de reparatie si de intretinere a autosanitarelor marca Fiat, Mecedes, Volkswagen, Ford, Iveco si a autoturismelor marca Dacia

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

1 - Servicii de intretinere si reparare

Locul principal de prestare: la sediul prestatorului

Codul NUTS: RO223 - Constanta

II.1.3) Anuntul implica

Incheierea unui acord-cadru

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Autoritatea contractanta este interesata sa achizitioneze servicii de intretinere preventiva, revizii periodice si reparatii pentru autosanitarele marca Fiat, Mecedes, Volkswagen, Ford, Iveco si pentru autoturismele marca Dacia

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

2.846.649,81 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Da

Anunt de participare

Numarul anuntului in JO: 2012/S50-081762 din 13.03.2012

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 77

Denumirea: Servicii de reparatie si de intretinere a autosanitarelor marca Fiat

V.1) Data atribuirii contractului 01.06.2012

V.2) Numarul de oferte primite 2

Numarul de oferte admisibile 1

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

ANDROMEDA SERV S.R.L
Adresa postala: DN 897/A 903/22/2,4,6 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900760 , Romania , Tel. 0241 661633 , Email: conta@andromedaserv-ct.ro , Fax: 0241 508352

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1.148.560,00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 750.411,01 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

V.6) Lista de Loturi

1

Contract nr: 78

Denumirea: Servicii de reparatie si de intretinere a autosanitarelor marca Volkswagen

V.1) Data atribuirii contractului 01.06.2012

V.2) Numarul de oferte primite 3

Numarul de oferte admisibile 1

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

ANDROMEDA SERV S.R.L
Adresa postala: DN 897/A 903/22/2,4,6 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900760 , Romania , Tel. 0241 661633 , Email: conta@andromedaserv-ct.ro , Fax: 0241 508352

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1.731.543,00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1.325.730,00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

V.6) Lista de Loturi

3

Contract nr: 79

Denumirea: Servicii de reparatie si de intretinere a autosanitarelor marca Ford

V.1) Data atribuirii contractului 01.06.2012

V.2) Numarul de oferte primite 3

Numarul de oferte admisibile 1

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

ANDROMEDA SERV S.R.L
Adresa postala: DN 897/A 903/22/2,4,6 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900760 , Romania , Tel. 0241 661633 , Email: conta@andromedaserv-ct.ro , Fax: 0241 508352

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 748.256,00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 346.939,16 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

V.6) Lista de Loturi

4

Contract nr: 76

Denumirea: Servicii de reparatie si de intretinere a autosanitarelor marca Iveco

V.1) Data atribuirii contractului 01.06.2012

V.2) Numarul de oferte primite 2

Numarul de oferte admisibile 1

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

ANDROMEDA SERV S.R.L
Adresa postala: DN 897/A 903/22/2,4,6 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900760 , Romania , Tel. 0241 661633 , Email: conta@andromedaserv-ct.ro , Fax: 0241 508352

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 579.467,00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 322.339,41 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

V.6) Lista de Loturi

5

Contract nr: 75

Denumirea: Servicii de reparatie si de intretinere a autoturismelor marca Dacia

V.1) Data atribuirii contractului 01.06.2012

V.2) Numarul de oferte primite 2

Numarul de oferte admisibile 2

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

UTILNAVOREP S.A.
Adresa postala: Bd. AUREL VLAICU, NR 52 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900055 , Romania , Tel. 0241 691079 , Email: dcostea@utilnavorep.ro, office@utilnavorep.ro , Fax: 0241 518015 , Adresa internet (URL): www.utilnavorep.ro

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 121.810,00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 101.230,23 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

V.6) Lista de Loturi

6

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

VI.2) Alte informatii

Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

TRIBUNALUL CONSTANTA-SECTIA COMERCIALA
Adresa postala: Str. TRAIAN, nr. 31, CONSTANTA , Localitatea: CONSTANTA , Cod postal: 900746 , Romania , Tel. +40 241551343 , Email: abuzelan@just.ro , Fax: +40 241610241

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta
Adresa postala: str. Bravilor nr.1 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900270 , Romania , Tel. +40 241624711 , Email: nicoletaachizitii@yahoo.com , Fax: +04 241623913

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

28.06.2012 09:14

 

 


Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

UPDATE. Phoenix CSU Simona Halep, pe locul trei în Liga Națională „Am primit multe semnale că suntem o echipă frumoasă”

03 Dec 2020 738

„O lecție de bunătate” Surpriză pe două roți pentru ciclistul campion Mihnea Harasim, din Valu lui Traian

03 Dec 2020 886

Universitatea Cluj - FC Farul, în Liga a 2-a Ianis Zicu - „Avem șansa să încheiem anul în play-off”

01 Dec 2020 1226

Voleibalistele de la CS Medgidia, victorie fără drept de apel cu CS U NTT Data Cluj

30 Nov 2020 1081

OMS a format o echipă internațională pentru aflarea originii coronavirusului

30 Nov 2020 548

FC Farul Constanța Ionuț Pelivan a debutat într-un meci oficial la seniori, la numai 16 ani și trei luni

30 Nov 2020 1369

HC Dobrogea Sud Constanța „Altceva nu avem în minte - doar momentul când voi vă veți întoarce în tribună”

30 Nov 2020 1207

Farul Constanța Ianis Zicu, la prima victorie ca antrenor contra unei echipe de Liga 1

30 Nov 2020 1910

Baschetbalistele de la Phoenix CSU Simona Halep, trei victorii din trei în Liga Națională

29 Nov 2020 1107

Rugby. CS Năvodari - Știința Petroșani Pe ce arenă a fost programată finala Diviziei Naționale

28 Nov 2020 1408

Un nou duel între FC Viitorul și Dinamo Andrei Ciobanu - „Avem de luat o revanșă în Cupa României”

28 Nov 2020 1366

După șapte ani, FC Farul e din nou în „16”-imile Cupei României, contra unei echipe de Liga 1. Goluri multe în 2013!

28 Nov 2020 2350

#alegeriparlamentare2020 Candidatul PRO România la Senat, Răzvan Filipescu- "Fiecare român va scoate din buzunar 5.300 de lei pentru a acoperi deficitul bugetar de anul viitor"

27 Nov 2020 627

Baschetbalistele de la Phoenix CSU Simona Halep Constanța, start cu dreptul în noul campionat

27 Nov 2020 1234

„Sub semnul echilibrului” HC Dobrogea Sud Constanța a pierdut derby-ul cu Dinamo

27 Nov 2020 1103