Servicii de reparatie si intretinere a autosanitarelor - 11.05.2011

CONTRACT NR: 56/11.05.2011
OBIECT: Servicii de reparatie si intretinere a autosanitarelor marca Fiat
VALOARE: 516.190,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: EUROPARTS SERVICES S.R.L.
ADRESA POSTALA: b-dul Aurel Vlaicu, nr.144 (hala reparatii auto , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900552 , Romania , Tel. 0722215857 , Email: service@europarts.ro , Fax: 0241878636

CONTRACT NR: 57/11.05.2011
OBIECT: Servicii de reparatie si de intretinere a autosanitarelor marca Mercedes
VALOARE: 772.339,30 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: ANDROMEDA SERV S.R.L
ADRESA POSTALA: DN 897/A 903/22/2,4,6 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900760 , Romania , Tel. 0241 661633 , Email: conta@andromedaserv-ct.ro , Fax: 0241 508352

CONTRACT NR: 58/11.05.2011
OBIECT: Servicii de reparatie si de intretinere a autosanitarele marca Volkswagen
VALOARE: 355.905,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: EUROPARTS SERVICES S.R.L.
ADRESA POSTALA: b-dul Aurel Vlaicu, nr.144 (hala reparatii auto , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900552 , Romania , Tel. 0722215857 , Email: service@europarts.ro , Fax: 0241878636

CONTRACT NR: 59/11.05.2011
OBIECT: Servicii de reparatie si de intretinere a autosanitarelor marca Ford
VALOARE: 255.019,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: EUROPARTS SERVICES S.R.L.


ADRESA POSTALA: b-dul Aurel Vlaicu, nr.144 (hala reparatii auto , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900552 , Romania , Tel. 0722215857 , Email: service@europarts.ro , Fax: 0241878636

CONTRACT NR: 60/11.05.2011
OBIECT: Servicii de reparatie si de intretinere a autosanitarelor marca Iveco
VALOARE: 186.254,00 Moneda: RON Fara TVA


ATRIBUIT: EUROPARTS SERVICES S.R.L.
ADRESA POSTALA: b-dul Aurel Vlaicu, nr.144 (hala reparatii auto , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900552 , Romania , Tel. 0722215857 , Email: service@europarts.ro , Fax: 0241878636

Anunt de atribuire numarul 110151/01.07.2011

Informatii anunt de participare asociat

Numar anunt: 116023 / 26.02.2011

Denumire contract: Servicii de reparatie si de intretinere a autosanitarele marca Fiat, Mecedes- Benz, Volkswagen, Ford si Iveco

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA
Adresa postala: BRAVILOR, NR.1, CONSTANTA , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900270 , Romania , Punct(e) de contact: NICOLETA GULA , Tel. 0241/625.055 , Email: nicoletaachizitii@yahoo.com , Fax: 0241/623.913 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Organism de drept public

Activitate (activitati)

- Sanatate

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante: Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Servicii de reparatie si de intretinere a autosanitarele marca Fiat, Mecedes- Benz, Volkswagen, Ford si Iveco

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

1 - Servicii de intretinere si reparare

Locul principal de prestare: LA SEDIUL PRESTATORULUI

Codul NUTS: RO223 - Constanta

II.1.3) Anuntul implica

Incheierea unui acord-cadru

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Servicii de reparatie si de intretinere a autosanitarele marca Fiat, Mecedes-Benz, Volkswagen, Ford si Iveco Lotul I - Servicii de reparatie si de intretinere a autosanitarele marca Fiat, Lotul II - Servicii de reparatie si de intretinere a autosanitarele marca Mecedes-Benz, Lotul III - Servicii de reparatie si de intretinere a autosanitarele marca Volksagen, Lotul IV - Servicii de reparatie si de intretinere a autosanitarele marca Ford, Lotul V - Servicii de reparatie si de intretinere a autosanitarele marca Iveco,

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

2.085.707,3 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica: Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract: Da

Anunt de participare

Numarul anuntului in JO: 2011/S41-067121 din 01.03.2011

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 56
Denumirea: Servicii de reparatie si intretinere a autosanitarelor marca Fiat

V.1) Data atribuirii contractului 5/11/2011

V.2) Numarul de oferte primite 3

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

EUROPARTS SERVICES S.R.L.
Adresa postala: b-dul Aurel Vlaicu, nr.144 (hala reparatii auto , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900552 , Romania , Tel. 0722215857 , Email: service@europarts.ro , Fax: 0241878636

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1.200.000,00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 516.190,00 Moneda: RON Fara TVA

Numarul de ani: 1

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat: Nu

V.6) Lista de Loturi I

Contract nr: 57
Denumirea: Servicii de reparatie si de intretinere a autosanitarelor marca Mercedes

V.1) Data atribuirii contractului 5/11/2011

V.2) Numarul de oferte primite 3

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

ANDROMEDA SERV S.R.L
Adresa postala: DN 897/A 903/22/2,4,6 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900760 , Romania , Tel. 0241 661633 , Email: conta@andromedaserv-ct.ro , Fax: 0241 508352

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1.600.000,00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 772.339,30 Moneda: RON Fara TVA

Numarul de ani: 1

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat: Nu

V.6) Lista de Loturi II

Contract nr: 58
Denumirea: Servicii de reparatie si de intretinere a autosanitarele marca Volkswagen

V.1) Data atribuirii contractului 5/11/2011

V.2) Numarul de oferte primite 3

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

EUROPARTS SERVICES S.R.L.
Adresa postala: b-dul Aurel Vlaicu, nr.144 (hala reparatii auto , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900552 , Romania , Tel. 0722215857 , Email: service@europarts.ro , Fax: 0241878636

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 700.000,00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 355.905,00 Moneda: RON Fara TVA

Numarul de ani: 1

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat: Nu

V.6) Lista de Loturi III

Contract nr: 59
Denumirea: Servicii de reparatie si de intretinere a autosanitarelor marca Ford

V.1) Data atribuirii contractului 5/11/2011

V.2) Numarul de oferte primite 3

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

EUROPARTS SERVICES S.R.L.
Adresa postala: b-dul Aurel Vlaicu, nr.144 (hala reparatii auto , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900552 , Romania , Tel. 0722215857 , Email: service@europarts.ro , Fax: 0241878636

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 545.000,00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 255.019,00 Moneda: RON Fara TVA

Numarul de ani: 1

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat: Nu

V.6) Lista de Loturi IV

Contract nr: 60
Denumirea: Servicii de reparatie si de intretinere a autosanitarelor marca Iveco

V.1) Data atribuirii contractului 5/11/2011

V.2) Numarul de oferte primite 2

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

EUROPARTS SERVICES S.R.L.
Adresa postala: b-dul Aurel Vlaicu, nr.144 (hala reparatii auto , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900552 , Romania , Tel. 0722215857 , Email: service@europarts.ro , Fax: 0241878636

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 500.000,00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 186.254,00 Moneda: RON Fara TVA

Numarul de ani: 1

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat: Nu

V.6) Lista de Loturi: V

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu

VI.2) Alte informatii

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

TRIBUNALUL CONSTANTA - SECTIA COMERCIALA
Adresa postala: Str. TRAIAN Nr.31, CONSRANTA , Localitatea: CONSTANTA , Cod postal: 900746 , Romania , Tel. 0241551343 , Email: abuzelan@just.ro , Fax: 0241610241

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta
Adresa postala: Str. Bravilor Nr. 1, Constanta , Localitatea: CONSTANTA , Cod postal: 900270 , Romania , Tel. 0241/624711, int.138 , Email: nicoletaachizitii@yahoo.com , Fax: 0241/623913 , Adresa internet (URL): www.ambulance-ct.ro

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

27.06.2011 09:25


Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

UPDATE. Phoenix CSU Simona Halep, pe locul trei în Liga Națională „Am primit multe semnale că suntem o echipă frumoasă”

03 Dec 2020 741

„O lecție de bunătate” Surpriză pe două roți pentru ciclistul campion Mihnea Harasim, din Valu lui Traian

03 Dec 2020 889

Universitatea Cluj - FC Farul, în Liga a 2-a Ianis Zicu - „Avem șansa să încheiem anul în play-off”

01 Dec 2020 1226

Voleibalistele de la CS Medgidia, victorie fără drept de apel cu CS U NTT Data Cluj

30 Nov 2020 1081

OMS a format o echipă internațională pentru aflarea originii coronavirusului

30 Nov 2020 549

FC Farul Constanța Ionuț Pelivan a debutat într-un meci oficial la seniori, la numai 16 ani și trei luni

30 Nov 2020 1370

HC Dobrogea Sud Constanța „Altceva nu avem în minte - doar momentul când voi vă veți întoarce în tribună”

30 Nov 2020 1207

Farul Constanța Ianis Zicu, la prima victorie ca antrenor contra unei echipe de Liga 1

30 Nov 2020 1910

Baschetbalistele de la Phoenix CSU Simona Halep, trei victorii din trei în Liga Națională

29 Nov 2020 1107

Rugby. CS Năvodari - Știința Petroșani Pe ce arenă a fost programată finala Diviziei Naționale

28 Nov 2020 1409

Un nou duel între FC Viitorul și Dinamo Andrei Ciobanu - „Avem de luat o revanșă în Cupa României”

28 Nov 2020 1366

După șapte ani, FC Farul e din nou în „16”-imile Cupei României, contra unei echipe de Liga 1. Goluri multe în 2013!

28 Nov 2020 2351

#alegeriparlamentare2020 Candidatul PRO România la Senat, Răzvan Filipescu- "Fiecare român va scoate din buzunar 5.300 de lei pentru a acoperi deficitul bugetar de anul viitor"

27 Nov 2020 627

Baschetbalistele de la Phoenix CSU Simona Halep Constanța, start cu dreptul în noul campionat

27 Nov 2020 1234

„Sub semnul echilibrului” HC Dobrogea Sud Constanța a pierdut derby-ul cu Dinamo

27 Nov 2020 1103