SNTFC "CFR CALATORI" S.A.

Curatenie spatii administrative cladire birouri Statia Galati - 15.10.2013

CONTRACT NR:  S76/23 / 15.10.2013
OBIECT:  Curatenie spatii administrative cladire birouri Statia Galati
VALOARE:  7.785,48 RON
ATRIBUIT:    S.C. GHENUTA S.R.L.
Adresa postala:  Bdul. Socola nr.4B, bl.Q1, sc.A, ap.2, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700194, Romania, Tel.  +40 0232 233 060, Fax:  +40 0232 233 060
 
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Adresa postala:  Sucursala de Transport Feroviar de Calatori Galati,str.Domneasca nr.51, Localitatea:  Galati, Cod postal:  800008, Romania, Punct(e) de contact:  Biroul Patrimoniu, Achizitii, Tel.  +40 0236415985, In atentia:  Manghiuc Liliana, Email:  liliana.manghiuc@cfrcalatori.ro, Fax:  +40 0236415985, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Curatenie spatii administrative cladire birouri Statia Galati
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
14 - Servicii de curatenie pentru cladiri si servicii de administrare a proprietatilor
Locul principal de prestare: Cladire administrativa Statia Galati, str. Alexandru Davila nr.1
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de curatenie in birouri si spatii administrative
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90900000-6 - Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
7,785.48 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
STFC Galati 9/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: S 76/23 Denumirea: Curatenie spatii administrative cladire birouri Statia Galati
V.1) Data atribuirii contractului 15.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. GHENUTA S.R.L.
Adresa postala:  Bdul. Socola nr.4B, bl.Q1, sc.A, ap.2, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700194, Romania, Tel.  +40 0232 233 060, Fax:  +40 0232 233 060
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7884.25 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7785.48 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
SNTFC "CFR CALATORI"S.A. nu incheie /atribuie acorduri cadru/contracte aferente infrastructurii de transport de interes national. Modul de departajare a ofertelor cu pre?uri egale:In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractantava solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. În situatia în care egalitatea persista, comisia de evaluare va proceda la solicitarea unei noi propuneri financiare pana la departajarea ofertantilor. Daca acest proces treneaza, comisia de evaluare poate hotari siinvitatia ca urmeaza o ultima propunere financiara.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel.  +40 213104641, Email:  office@cnsc.ro, Fax:  +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciu Juridic - STFC Galati
Adresa postala:  Str.Domneasca, nr.51, Localitatea:  Galati, Cod postal:  800008, Romania, Tel.  +40 0731990840
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.10.2013 14:51
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Ce firme vor face curat în clădirile Direcţiei de Asistenţă Socială Constanţa (document)

15 Jan 2019 229

Ce firmă va furniza materiale pentru curăţenie Spitalului Judeţean Constanţa (document)

14 Jan 2019 361

Licitaţie. Se face curăţenie în Primăria Constanţa

24 Dec 2018 317

Firma Eurototal Comp SRL și-a adjudecat din nou contractele de curățenie de la Consiliul Județean Constanța (documente)

18 Dec 2018 597

A început o amplă acțiune de curățenie în stațiunea Mamaia

12 Dec 2018 274

Penitenciarul Poarta Albă a cumpărat materiale pentru curăţenie (document)

05 Dec 2018 523

Poliţiştii locali au acţionat pentru menținerea curățeniei în Constanţa. Ce nereguli au constatat (galerie foto)

19 Nov 2018 317

Serviciile de curăţenie la cluburile de pensionari şi pavilioanele din Constanţa, scoase la licitație (document)

19 Oct 2018 967

Spitalul Judeţean Constanţa cumpără servicii de curăţenie şi dezinfecţie (document)

29 Sep 2018 1042

Klaus Iohannis a strâns gunoaiele dintr-o pădure (galerie foto)

11 Sep 2018 390

Cine face curăţenie în biroul prefectului judeţului Constanţa?

30 Aug 2018 723

Ada-Sena va furniza materiale de curăţenie către Spitalul Judeţean Constanţa. Ce valoare are contractul (document)

23 Aug 2018 453

Ce firme vor distribui materiale pentru curăţenie către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa (document)

23 Aug 2018 492

RAEDPP Constanţa a anunţat cine se va ocupa de întreţinerea clădirilor, a pieţelor şi a aleilor din parcurile de distracţii (document)

14 Aug 2018 639

Decebal Făgădău - „Imaginea oraşului este cartea de vizită a fiecăruia dintre noi!“

04 Aug 2018 1826