A fost emis avizul de mediu pentru extinderea parcului eolian de la Crucea. Investitor este Emanuel Muntmark

  • Parcul eolian Crucea Est va fi extins
  • APM Constanța a emis avizul de mediu pentru Crucea Power Park SRL, controlată de Emanuel Muntmark
 
Crucea Power Park SRL a primit avizul de mediu pentru extinderea proiectului parcului eolian Crucea Est. Totodată, societatea este controlată de omul de afaceri Emanuel Muntmark, care deține un număr considerabil de parcuri eoliene.
 
Ca urmare a notificării adresate de Crucea Power Park SRL, cu sediul în județul Constanța, municipiul Constanța, str. Zorelelor, înregistrată  la APM Constanta cu nr. 4716 din data de 22.04.2020, în urma analizării documentelor transmise, a parcurgerii integrale a etapelor procedurale conform Hotărârii de Guvern nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, în baza prevederilor Legii nr. 226/2013 privind aprobarea O.U.G.nr. 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului si a Hotărârii de Guvern nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea sa, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a analizei  proiectului de plan și a Raportului de mediu, precum și a consultării publicului în cadrul dezbaterii publice din data de 13.05.2021, APM Constanța decide acceptarea raportului de mediu și emiterea avizului de mediu pentru:
 
„Întocmire PUZ în vederea modificării documentației de urbanism aprobate prin HCL a comunei Crucea NR.61/29.10.2010 și HCL a comunei Pantelimon NR52/30.06.2010 și extindere parc eolian Crucea Est”,  propus a fi amplasat în Comuna Crucea și comuna Pantelimon, extravilan, județul Constanța.
 
Motivele care au stat la baza luării  acestei decizii au fost următoarele :

- Planul  respectă cerințele legislative privind protecția mediului;

- Raportul de mediu întocmit de Petro Vasile, elaborator înregistrat în Registrul național al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului la poziția nr.571 și de Bălăceanu Costescu Eugenia Dorina, elaborator înregistrat în Registrul național al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului la poziția nr.574, respectă conținutul cadru prevăzut în Anexa 2 la H.G. nr. 1076/2004 și recomandările metodologice cuprinse în Manualul  privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, aprobat cu Ordinul nr. 117/2006, precum și a informațiilor desprinse în cadrul ședințelor grupului de lucru, întrunit pentru definitivarea proiectului de plan; raportul de mediu prevede măsuri privind monitorizarea efectelor asupra mediului;

- Studiul de evaluare adecvată, întocmit de Petro Vasile, elaborator înregistrat în Registrul național al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului la poziția nr.571 și de Bălăceanu Costescu Eugenia Dorina, elaborator înregistrat în Registrul național al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului la poziția nr.574, respectă conținutul cadru al Ordinului 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar cu modificările și completările ulterioare;

- Planul urbanistic zonal, prin reglementările introduse, va conduce către un impact minim asupra factorilor de mediu din zona studiată;


- Nu sunt afectate zone de patrimoniu arheologic, zone de protecție speciala hidrogeologică.


Amintim că pe 29 iulie 2020, la Agenția pentru Protecția Mediului Constanța a fost depus memoriul de prezentare de către Crucea Power Park SRL pentru proiectul „Întocmire PUZ în vederea modificării documentației de urbanism aprobate prin HCL a comunei Crucea NR.61/29.10.2010 și HCL a comunei Pantelimon NR.52/30.06.2010 și extindere parc eolian Crucea Est”.

Societatea Crucea Power Park SRL a obținut în baza comunicării APM Constanța din data de 1 iunie 2010 avizarea din punct de vedere a protecției mediului a Parcului Eolian Crucea Est în extravilanul comunelor Crucea și Pantelimon, județul Constanța cu următoarele caracteristici: 44 de turbine eoliene, conectarea centralelor eoliene în rețeaua colectoare proprie de 33 kV, construirea unei substații electrice de transformare 110/30kV, realizarea racordului electric la SEN, traseu subteran cablu de 11kV și realizarea drumurilor de acces noi de la drumurile de exploatare la platformele tehnologice. Puterea maximă a parcului avizat este de 132 MW. PUZ a fost aprobat prin HCL a comunei Crucea în data de 29 octombrie 2010 și prin HCL a comunei Pantelimon în data de 30 iunie 2010.

Deși ulterior s-a parcurs procedura de mediu pentru faza proiect, până în acest moment, pe terenul în suprafață de 1.834,25 ha nu s-a realizat construcția nici unui element al parcului eolian. Astfel, prin planul actual se dorește aducerea unor modificări la PUZ-ul inițial în vederea optimizării acestuia, după cum urmează:
  • Modificare putere instalată pe turbine până la 10 MW
  • Modificarea regimului de înălțime până la 250 m
  • Modificare diametrului rotorului până la 170 m
  • Modificarea diametrului fundației turbine până la 30 m
  • Modificarea soluției de conectare a parcului eolian
  • Extinderea ariei aferent PUZ pentru a permite optimizarea pozițiilor turbinelor, până la 2651 ha
Elementele planului urbanistic propus sunt: 23 de turbine eoliene moderne, cu raza motor până la 85 m, înălțime totală până la 200m, putere instalație maximă până la 10MW fiecare, fundațiile turbinelor, modernizarea drumurilor existente și construirea de drumuri noi în interiorul parcelelor, platformele de montaj, substație electrică de transformare, rețele de cabluri subterane de mediu și înaltă tensiune și rețea de comunicații și control, stâlpi de monitorizare video și de martori de testare pentru urmărirea în timp a fundațiilor.

În 2019, omul de afaceri Emanuel Muntmark a devenit asociat majoritar în Crucea Power Park SRL. În urma acestor cesiuni, noua structură a deţinerii părţilor sociale în cadrul Crucea Power Park SRL va fi următoarea: Muntmark Emanuel va deţine de 90 părţi sociale cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, reprezentând 98,90% din capitalul social al societăţii; Mrejeru Cătălin va deţine o parte socială cu o valoare nominală de 10 lei, reprezentând 1,10% din capitalul social al societăţii
 
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Decizie importantă luată la final de an de afaceriștii Emanuel Muntmark și Cătălin Mrejeru

30 Dec 2022 1422

Omul de afaceri Emanuel Muntmark, cu mandat prelungit pentru administrarea Plusenerg Constanța

16 Dec 2022 875

Emanuel Muntmark, demersuri pentru investiția de la Vulturu, județul Constanța

13 Dec 2022 863

Investiție realizată de Emanuel Muntmark, la Tătaru, județul Constanța. Despre ce este vorba

05 Dec 2022 1128

Mai multe firme în portofoliul lui Emanuel Muntmark. Au fost înființate pe bandă rulantă

02 Nov 2022 1046

Schimbare de macaz într-o firmă deținută de Emanuel Muntmark. Are administrator nou și sediul social se mută în Caransebeș

29 Oct 2022 1352

Orchid SRL, firmă controlată de Andrei Muntmark, își schimbă sediul social din Constanța

12 Sep 2022 1424

Modificări în firma Monsson Trading SRL, firmă deținută de familia Muntmark

11 Sep 2022 1293

Hyperion Power SRL, firmă controlată de Emanuel Muntmark, a suferit modificări

10 Sep 2022 1250

Modificări în firma controlată de „Regele Eolienelor”, Topalu Power Park SRL

29 Aug 2022 1062

Modificări în trei dintre firmele deținute de Emanuel Muntmark. Cui cesionează părțile sale sociale

25 Aug 2022 939

O nouă firmă, în portofoliul lui Emanuel Muntmark, supranumit „regele eolienelor”

01 Aug 2022 1639

Societatea Eco Power Wind SRL a suferit modificări!

13 Jul 2022 945

Emanuel Muntmark trebuie efectueze evaluarea imapctului asupra mediului pentru parcul eolian Vulturu Est

11 Jul 2022 937

Modificări în firma Monsson Trading! Ce au decis asociații

06 Jul 2022 1075